Home » Dossiers » Grondwater DSM (Page 2)

Oppompen grondwater DSM

Waarom zou de Provincie bang zijn voor negatieve effecten terwijl een andere instantie (de SP) naar een studie verwijst die zou uitwijzen dat die vrees ongegrond is. Is de provincie nou zo dom of de SP zo slim ? Er zit natuurlijk nog een spoortunneltje onder het gras. Maar echt moeilijk kan het niet zijn : je moet sowieso er een keer mee stoppen, doe dat dan echter zodanig gecontroleerd dat eventuele schade voortijdig ontdekt wordt en reserveer hiervoor een bedrag op de begroting.

30-03-08 12:39

DELFT – De grondwaterwinning door DSM moet drastisch worden verminderd en op ter termijn worden gestopt. Dat vindt de SP-fractie in de Provinciale Staten.

Bij volledig stoppen zou jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro aan gemeenschapsgeld kunnen worden bespaard. DSM gebruikte het grondwater oorspronkelijk voor koelwater. Omdat voor de huidige bedrijfsvoering geen koelwater meer nodig is, wil het bedrijf met de winning stoppen.

De Provincie vreest dat be indiging kan leiden tot een onaanvaardbare stijging van de grondwaterspiegel. Daardoor zouden gebouwen schade op kunnen lopen. Maar volgens de SP zou uit een analyse door een ingenieursbureau blijken dat die vrees ongegrond is.

Bron : website RTV West

Grondwater van DSM

DELFT –

Ruzie over oppompen grondwater

RICHARD VERSTEGEN/ DELFT- DSM Delft is boos op Zuid-Holland. De provincie wil het bedrijf verplichten nog jaren door te gaan met het oppompen van grondwater.

DSM voelt daar niets voor, omdat het de hoeveelheden die nu worden opgepompt niet nodig heeft voor de koeling van het productieproces. De provincie wil nu de vergunning voor het oppompen – die formeel is afgelopen omdat DSM heeft aangekondigd vanaf 15 maart volgend jaar heel veel minder grondwater op te pompen – met terugwerkende kracht verlengen en het bedrijf verplichten nog tien jaar grondwater op te pompen. De bodem heeft dan tijd genoeg zich aan te passen aan de situatie, zodat verzakkingen uitblijven. Locatiedirecteur H. Balder van DSM is daar zeer verbaasd over. “Dat is alsof de provincie iemand die zijn auto verkocht heeft omdat hij voortaan wil gaan fietsen dwingt toch een nieuwe auto te kopen.”

De rechter heeft al eerder bepaald dat DSM niet verplicht is het grondwater op te pompen. “De provincie gaat voorbij aan die uitspraak.”

Zuid-Holland heeft ook niets gedaan met een dringend advies uit 1999 om een draaiboek met maatregelen op te stellen voor het geval DSM zou stoppen met de grondwateronttrekking. Balder vermoedt dat de aanleg van de spoortunnel in Delft een rol speelt. In het onderzoek eerder dit jaar naar de gevolgen van het stopzetten van de grondwateronttrekking wordt de aanleg van de tunnel als een gegeven beschouwd. “Wij moeten dus doorgaan met grondwater oppompen zodat die tunnel kan worden aangelegd.” Volgens de directeur heeft Delft er daarom alle belang bij dat die tunnel wordt aangelegd in een ‘droge’ bodem. “Wat de gemeente dus moet doen is controle krijgen over die pomp. Of ze hem kopen, huren of ons betalen voor het in bedrijf houden, dat maakt me niet uit. Maar ik weet wel dat dit de gemeente veel minder kost dan het aanleggen van die tunnel in een natte bodem.” Delft draait op voor alle meerkosten van de tunnelaanleg.

bron : Algemeen dagblad

Grondwaterproblematiek

DELFT –

DSM mogelijk aansprakelijk voor schade na stop oppompen grondwater

DELFT – De gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschap Delfland willen dat DSM Delft aansprakelijk gesteld wordt voor alle gevolgen als het bedrijf stopt met oppompen van grondwater in Delft.

De drie partijen verloren in juni van dit jaar een rechtszaak waarin door hen en DSM de vraag was voorgelegd of het bedrijf verplicht kon worden het grondwater op te blijven pompen. De rechter oordeelde dat dit niet zo was en stelde zelfs dat DSM ieder moment helemaal kon stoppen met oppompen. Provincie , Delft en het schap gaan tegen de uitspraak in beroep

DSM wil maart volgend jaar helemaal stoppen met pompen. Uit een onderzoek naar de gevolgen daarvan blijkt dat dit in de stad kan leiden tot verzakkingen en het onderlopen van kelders en kruipruimten. Ook de dijken in het gebied kunnen er mogelijk ook door verzwakken. Stoppen met oppompen is dus niet aan de orde.

Als DSM uiteindelijk niet aansprakelijk wordt gesteld, draait de overheid (stad, provincie en ook hoogheemraadschap) op voor de kosten van het oppompen. Dat zal jaarlijks 2,5 miljoen euro kosten. Zuid-Holland betaalt daar dan 42 procent van, schap en gemeenten ieder 29 procent.

Bron : algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen