Home » Dossiers » A13

A13/A16 weer in beeld

De A13/A16 met grote gevolgen voor de verkeersdrukte op de A13, is nog steeds een punt van discussie. Zie onderstaand artikel in Delft op Zondag.

Plannen voor de aanleg van de A13/A16 weer van de bezuinigingslijst geschrapt

Veel automobilisten mogen op de A13 elke dag weer aansluiten in de file. (foto: Koos Bommelé) Veel automobilisten mogen op de A13 elke dag weer aansluiten in de file. (foto: Koos Bommelé) DELFT – De discussie over de aanleg van de A4 Delft-Schiedam is nog in volle gang, maar intussen worden er al plannen gesmeed voor een nieuw stuk snelweg: de A13/A16.

Dat maakte Rijkswaterstaat vorige week bekend. Momenteel zijn de plannen voor een A13/A16 'onderwerp van overleg' tussen de minister van Infrastructuur en Milieu en bestuurders van de Stadsregio, de Provincie en de betrokken (deel-)gemeenten. Definitieve bestuurlijke afspraken over de variantkeuze en de inpassing verwacht Rijkswaterstaat binnen enkele maanden bekend te kunnen maken.

De A13/A16 is een nieuwe weg die de A20 vanaf het Tebregseplein naar de A13 bij Overschie met elkaar verbindt. Dat Rijkswaterstaat nu laat weten dat de plannen voor dit nieuwe stuk asfalt weer actueel zijn, is opmerkelijk. Eerder dit jaar, tijdens ‘de brede herwaardering', stond de aanleg van de weg op de lijst van miljardenbezuinigingen. Door de weg níet aan te leggen kon namelijk 2 miljard euro worden bespaard. Het AD/Rotterdams Dagblad berichtte in april van dit jaar dan ook dat er ‘een dikke streep' door de plannen voor een A13/A16 was gezet. Volgens de werkgroep van het ministerie is het een onrendabel project. De nieuwe weg zou bovendien te weinig opleveren op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid.

Dat Rijkswaterstaat de weg nu tóch wil aanleggen, verbaast verkeersdeskundigen niet echt. Uit eigen cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het verkeer op de A20 tussen het Terbregseplein en Kleinpolderplein – bij de aanleg van de A4 Delft-Schiedam – negen uur per werkdag vaststaat. Na een ochtendspits van drie uur volgt vanaf één uur een avondspits, die dan duurt tot zeven uur. Logisch dus dat Rotterdam hier niet blij mee is en graag een oplossing ziet om het verkeer op de A20 beter door te laten stromen. De A13/A16 kan wat dat betreft soelaas bieden, maar Delft lijkt er niet veel wijzer van te worden. Het zorgt namelijk voor een extra stroom aan verkeer op de A13, die nu al één van de drukste wegen van het land is. Om dit op te lossen zou de A13 moeten worden verbreed.

De aanleg van de A4 kost 1 miljard euro, de kosten voor de aanleg van een A13/A16 worden geschat op 2 miljard euro en voor het verbreden van de A13 van Overschie tot knooppunt Ypenburg zou 1 miljard euro moeten worden neergelegd. Dat is in totaal dus een slordige 4 miljard euro die wordt besteed aan drie wegen die uitkomen op knooppunt Ypenburg. Daarrmee komt het verkeer op het Knooppunt Ypenburg dus nog meer vast te staan. Dat was dan ook de reden dat een werkgroep van het ministerie de A13/A16 bij de brede herwaardering ‘een onrendabel project' noemde dat 'te weinig zou opleveren op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid'. Daar sluiten tegenstanders van de aanleg van deze wegen zich bij aan. Die vinden die 4 miljard euro weggegooid geld. Wordt, ongetwijfeld, dus weer vervolgd… (JN)

Trajectnota A13/A16 Rotterdam

Afgelopen juni was er de mogelijkheid om in te spreken over het voornemen om de A4 door Midden Delfland door te trekken. Een onderdeel van dat besluit ging over een alternatief, namelijk het verbreden van de A13. Daarover is al ruimschoots gecommuniceerd op deze site.

Het plan dat nu voor inspraak open staat is de aanleg van een snelweg die een verbinding maakt tussen het Terbregseplein en de A13 ter hoogte van Zestienhoven. De nieuwe weg loopt door het Lage Bergsche Bos en langs de Doenkade. Het doel van deze weg is het ontlasten van de ring Rotterdam Noord. De A13 zelf zal in dit plan niet wijzigen.

De verwachting is dat er geen toename zal zijn in het totale verkeersaanbod. Ongetwijfeld zal er hierdoor een dagelijks in de ochtend een grote file zal staan bij Zestienhoven, omdat daar twee verkeersstromen zich moeten samenvoegen op één A13. ’s Avonds zal het daar echter sneller doorstromen, en zal de file voor het Terbregseplein komen te staan.

Maar het is goed voor de bewoners van Rotterdam Noord en voor bouwend Nederland. De vereniging zal zich, na bestudering van de stukken, beraden om gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken.Meer informatie kunt u vinden via :

1. http://www.rijkswaterstaat.nl/a13a16rotterdam

2. telefonisch via 0800 8002 (algemene informatielijn van Rijkswaterstaat)

Vereniging heeft zienswijze A13 ingestuurd

De Vereniging heeft haar zienswijze ingediend omtrent de aanleg A4 ofwel de verbreding van de A13. In de tracenota worden deze twee scenario’s in keer keer meegenomen. De standpunten van de vereniging zijn :

 • Beide scenario’s lossen de slechte bereikbaarheid van de randstad niet op. De files worden verplaatst naar knooppunt Ypenburg en door de verwachte toename van het verkeer van 50% zal het verkeersinfarct compleet zijn.
 • De voorgestelde verbreding van de A13 (2×5 rijstroken) is onacceptabel omdat :
  • Er een zeer grote barriere ontstaat tussen Delft en de Delftse Hout
  • Er een landtunnel (dit is een overdekte weg) boveop de weg geplaatst wordt
  • De landtunnel eindigt ter hoogte van het Joris, waardoor op die plek een zeer sterk verhoogde concentratie van luchtverontreining zal optreden
  • Door dat oprit naar de A13 bij Delft Noord verplaatst wordt, moet het hele park op het Joristerrein verdwijnen
  • De geluidschermen ter hoogte van het Joris staan door de oprit op grote afstand van de hoofdrijbaan waardoor het effect daarvan zeer klein is.
  • 50 % meer verkeer geeft 50% meer luchtverontreining
  • De aanleg zal een jaar of 7 duren. Gedurende die tijd zal er veel overlast zijn. Bijvoorbeeld omdat zowel de Tweemolentjeskade als de Bieslandsekade worden afgesloten.De Delftse Hout is dan vanuit de buurt vrijwel onmogelijk te bereiken.

Een tweede tracestudie betreft een weg van de A16 naar de A13 om de ring noord van Rotterdam te ontlasten, en de overlast daar te verminderen. De A13 blijft in dat noodscenario ongemoeid, behalve uiteraard bij de aansluiting van het nieuwe deel van de A16. Hierdoor zal echter de overlast ter hoogte van Delft toenemen, omdat het verkeer bij Rotterdam beter doorstroomt en pas op de A13 stil staat. Dit is een slechte optie voor het verplaatsen van een probleem.

En dat terwijl het spoor in Delft verdubbeld wordt waardoor er veel meer reizigers met de trein kunnen. Hierdoor kan het verkeer afnemen, en is er helemaal geen extra asfalt nodig.

Mocht de minister halsstarrig aan zijn verkeersprobleem en zijn oplossing vasthouden, dan is de vereniging wel te porren voor een volledig ondergrondse A13, waarbij het aantal rijstroken ons niet uitmaakt. De tunnel moet dan wel geboord worden zodat we weinig last hebben van de aanleg. Met de door RWS geprognostiseerde vermindering van het fileprobleem wordt zoveel bijgedragen aan het bruto nationale product dat dat ruim opweegt tegen de kosten van een tunnel.

Een verdiepte A13

De A13 als tunnel: dat klinkt ons als muziek in de oren. Momenteel loopt de inspraakronde voor de A4 waarbij tevens de verbreding van de A13 wordt meegenomen. Dat is een mooi moment om dit plan aan te kaarten.Indien die tunnel dan ook nog een geboord wordt, dan kan de overlast voor de aanleg tot een minimum beperkt worden. De Vereniging zal dit idee zeker gebruiken in haar inspraak richting het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De gemeente kiest voor een verlaagde A13. Wij kiezen voor een echte tunnel (en geen landtunnel, zoals het ministerie van V&W wil).

DELFT – De A13 moet bij Delft verdiept worden om er bovenop een stadspark te maken of huizen. De gemeente Delft wil zich daarvoor de komende twintig jaar sterk maken.

Wethouder Anne Koning gaat binnen en buiten Nederland lobbyen voor subsidies. Delft heeft geen ruimte meer om flink uit te breiden. Koning ziet de zogenaamde overkluizing van de A13 als een goede kans om extra huizen te bouwen. Daarnaast wordt het makkelijker om vanuit de binnenstad naar recreatiegebied Delftse Hout te komen.

Koning denkt ook aan het overkluizen van twee andere belangrijke verkeersaders in Delft: de Kruithuisweg en de provinciale weg. De wethouder vindt dat er ook meer moet gebeuren rond de Schie. Ze denkt aan meer bruggen erover heen te laten maken.

Inspraak

De meeste idee n komen van Delftenaren zelf. Een jaar geleden riep de gemeente iedereen op mee te denken over de toekomst van de stad. Koning heeft de voorstellen nu gebundeld in een plan. Daarover kan iedereen in Delft eind deze maand nog zijn of haar zegje doen.

Bron : Website RTV West

Inspraak Trajectnota/MER A4 en A13 gestart

Vandaag heeft Rijkswaterstaat de Trajectnota/MER studie gepresenteerd over de verlengde A4 n de verbreding van de A13. Vooral dat laatste baart ons zorgen. Een verbrede A13 (2 keer 5 rijstroken!) levert ongeveer 50% meer verkeer op langs onze woonwijk. Er is voorzien dat er een landtunnel komt. Dit is een overdekte weg op maaiveldniveau. Dat betekent dus een blok beton waar je U tegen zegt. Een brede weg zal de doorsteek naar de Delftse Hout, die nu al als enge plek aan te duiden is, een sociaal onveilige plek maken. Daarnaast zal er aan de in- en uitgang van de landtunnel zeer veel luchtverontreiniging optreden. Dat is dan ter hoogte van de afslag Delft Centrum en afslag Delft Noord. Voor een ingegraven tunnel mogen ze ons wakker maken. Van een landtunnel liggen we wakker. Via de website van inspraakpunt is alles te lezen, en kan eenvoudig ingesproken worden. Wacht daar niet mee, want dit is je enige kans. Inspreken kan tot 17 juni.

‘A4 duurste stukje asfalt’

Door GERT ONNINK

ROTTERDAM – De A4 tussen Delft en Schiedam dreigt verreweg het duurste stukje asfalt van Nederland te worden.
omstreden nieuwe autoweg door Midden-Delfland gaat zeker bijna 200 miljoen euro meer kosten dan geraamd en komt daarmee tussen de 820 en 920 miljoen euro uit, zo staat in een milieurapport dat vandaag uitkomt. De uitbreiding van de A4 – met zeven kilometer – gaat in het ergste geval 131 miljoen euro per kilometer kosten.

Volgens de Trajectnota/MER ontstaan de extra kosten doordat de route beter wordt ingepast in de omgeving. Met de A4 wordt geprobeerd de lange files tussen Den Haag en Rotterdam op te lossen.

Voor de A4 tussen Delft en Schiedam ligt op dit moment in Den Haag een bedrag van 641 miljoen euro klaar. De aanleg zou in 2011 moeten beginnen, zodat vanaf 2015 de eerste auto’s eroverheen kunnen rijden.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat neemt eind september samen met zijn VROM-collega Jacqueline Cramer een besluit over de aanleg. Officieel gaat het nog tussen het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam en een verbreding van de A13 tussen Den Haag en Rotterdam, maar eerder maakte de CDA-bewindsman al duidelijk een “bestuurlijke” voorkeur te hebben voor de route door Midden-Delfland.

Bron : Algemeen dagblad

Inloopavond A4 en A13/A16

Het zal niet onbekend zijn dat er plannen zijn om de A4 van Delft door te trekken naar Schiedam. Die plannen zijn bestaan al een jaar of 50. Minister Eurlings is zijn ambtstermijn begonnen met de voorspelling dat in zijn periode een definitief besluit genomen zal worden om die weg aan te leggen. In dat plaatje past de inloopavond die Rijkswaterstaat vandaag heeft gehouden. Het was erg druk, en de mensen van Rijkswaterstaat waren vol enthousiasme om het toegestroomde publiek van informatie te voorzien.

Eerst maar even de plannen. In het project dat deze dag organiseerde worden twee varianten vergeleken. De ene variant is het doortrekken van de A4, de andere variant is het verbreden van de A13 samen met het aanleggen van een nieuw stuk snelweg langs Zestienhoven. Het doel van beide varianten is het verminderen van de druk op de A13, wat op zich een loffelijk streven is.

Voor de Vereniging Onze Indische Buurt is alleen het effect op onze wijk van belang. Hieronder wordt die besproken voor de twee varianten. In beide varianten wordt verwacht dat de totale verkeersstroom met 50% zal toenemen. Waar komt dat extra verkeer vandaan ? Dat heeft een paar oorzaken : verkeer van het onderliggend wegennet (sluiproutes) zal eerder geneigd zijn de snelweg te pakken, omdat het daar nu wel doorrijdt. Er zullen daarnaast overstappers zijn van het openbaar vervoer naar de auto. Een derde effect dat optreedt, is dat mensen op andere plaatsen zullen gaan wonen of werken omdat die plaatsen nu wel bereikbaar worden.

Variant 1 : doortrekken van de A4.

Het verkeer op de A143 zal een klein beetje afnemen. Dit heeft een lichte verbetering van de drukte op de A13 tot gevolg, waardoor er minder vaak files zullen staan. Dat komt ten goede van de luchtkwaliteit en het geluid.

Variant 2 : verbreden van de A13 en aanleg verbinding A16/A13 langs Zestienhoven.

In deze variant wordt de A13 ter hoogte van Delft verbreed tot 2×5 rijstroken. Deze stroken zijn verdeeld over de hoofdrijbaan en de parallelbaan voor het plaatselijke verkeer. De verbreding heeft gevolgen voor diverse bedrijven bij afslag Delft Noord. Onduidelijk bleef of ook het Joristerrein gebruikt zal worden. De doorstroming op de A13 zal in deze variant iets verbeteren, maar het aantal auto’s zal met maar liefst 50% toenemen. Dat heeft aanzienlijke effecten op het geluid en vooral op de luchtkwaliteit. Ter hoogte van onze wijk kent deze variant nog twee uitvoeringen. De eerste is waarschijnlijk de goedkoopste en voorziet in een landtunnel tussen afslag Delft en afslag Delft Noord. Een landtunnel is niets meer dan een weg op maaiveldniveau, voorzien van zijwanden en een dak. Doordat de breedte van de weg ongeveer 60 tot 70 meter zal worden, wordt de doorgang naar de Delftse Hout via de Tweemolentjeskade griezelig lang en donker. De tweede uitvoering is een verdiepte weg, dat is ook de voorkeur van de gemeente Delft, die daar bij Rijkswaterstaat op aandringt. In deze variant zullen de doorsteken naar de Delftse Hout over de weg heen gemaakt worden. Een nog mooiere uitvoering zou een volledige tunnel zijn langs onze wijk. Dit heeft de gemeente ook aangegeven in hun gebiedsvisie Delftse Hout. Het is dan wel jammer te moeten constateren dat de gemeente richting RWS een minder grote broek aantrekt.

Effecten op lucht en geluid.

In variant 1 zal er sprake zijn van lichte verbetering van de luchtkwaliteit en geluidseffecten omdat de hoeveelheid verkeer langs Delft afneemt. Daarbij komt ook dat het beter doorstroomt, waardoor eveneens afname van luchtverontreiniging zal plaatsvinden.

In variant 2 zal de toename van geluid en verontreiniging significant zijn. Als in ogenschouw genomen wordt dat de geluidsnormen in de Bomenwijk onlangs is door het college is verhoogd, ondanks de geluidschermen die daar staan, beloofd dat niet veel goeds. In de landtunnel-uitvoering zal de luchtverontreiniging zich concentreren bij de in- en uitgang van de tunnel. Dat is dus bij de twee afslagen. Rijkswaterstaat noemt het een technische uitdaging om op die plaatsen aan de normen te voldoen. Verwacht mag worden dat dat niet haalbaar is.

Nog een derde variant ?

Waarom simpel doen als het moeilijk. Alleen als de minister kiest voor de variant 1, doortrekken A4, dan zal een andere, reeds lopende, studie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om toch de A16 met de A13 te verbinden waarbij de verbreding van de A13 niet meer aan de orde. In die variant zal het verkeer bij Delft Noord toenemen en nog meer vast lopen. Wat bijzonder slecht is voor de luchtkwaliteit, geluid en de doorstroming. Ook die studie zullen we volgen. Het zal dan een gevecht worden tussen de gemeente Delft en Rotterdam.

Wordt gevolgd.

Fijnstof langs de A13

Op RTV-West wordt bericht dat er een rapport is geschreven over fijnstof-problematiek. In dit rapport wordt explictiet gesproken over Delft en de A13. Hoogst waarschijnlijk behoort de Indische Buurt tot het probleemgebied. We gaan op zoek naar dat rapport en houden u op de hoogte.

REGIO – Uit een rapport van de provincie blijkt dat tienduizenden inwoners van Leiden, Delft en Pijnacker-Nootdorp worden blootgesteld aan fijnstof en stikstofdioxide.

De vervuilde lucht hangt vooral langs rijkswegen als de A4, A12 en A13. Behalve in de grote steden Den Haag en Rotterdam is de lucht ook vervuild binnen gemeenten als Leiden, Delft en Pijnacker-Nootdorp .

De provincie heeft het rapport over de luchtkwaliteit naar de minister van VROM gestuurd. In de brief aan de minister klaagt de provincie erover dat veel gemeenten traag zijn in het rapporteren over de luchtkwaliteit.

Zo is er van Den Haag niet bekend hoeveel inwoners last hebben van fijnstof. De provincie hoopt de lucht de komende jaren schoner te maken door meer auto’s op gas te laten rijden of wegen te overkappen.

Bron : RTV West

Gemeente Delft ziet voordelen brede A13

DELFT –

Delft: wellicht bredere A13

DELFT – Een keuze maakt de gemeente nog steeds niet, maar een eventuele verbreding van de snelweg A13 is voor Delft niet langer een taboe. In een brief aan de provincie Zuid-Holland schrijft het Delftse college van b en w dat het mee zal werken aan een onderzoek naar de verbreding van de A13, een van de twee snelwegen waartussen Delft ligt ingeklemd.
afbeelding vergroten Het verkeer op de A13 voor het Rotterdamse Kleinpolderplein loopt vrijwel dagelijks vast. FOTO ANP

Reden daarvan is dat de gemeente door de komst van nieuwe wijken in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland en bedrijventerreinen als Technopolis (Delft) en Binckhorst (Den Haag) een groei van het verkeer op deze snelweg voorziet.

De huidige A13 zal die niet aankunnen, denkt Delft. Het verlengen, of beter gezegd, het voltooien van de huidige A4 lost vanuit Delfts perspectief gezien veel minder op. Delft heeft tot nu toe altijd vastgehouden aan het standpunt dat de A13 niet verbreed mag worden, omdat dit te veel ten koste gaat van het milieu en de leefbaarheid.

Nu deze variant wel in beeld komt, heeft de gemeente daar een verlanglijstje aangehangen. Zo mag de verbrede snelweg geen barri re vormen voor het langzaam verkeer en moet het lokale en doorgaande verkeer gescheiden worden, bijvoorbeeld door de aanleg van parallelwegen.

Voor de snelweg wil Delft een maximumsnelheid tussen de 100 en de 120 kilometer per uur, het lokale verkeer moet 80 kilometer per uur kunnen rijden. De scheiding van doorgaand en lokaal (lees: de op- en afritten) is voorzien tussen Delft-Noord en Ypenburg op de noordbaan van de A13 en bij benzinestation Ruyven op de zuidbaan.

Dit alles moet gepaard gaan met een verbetering van het leefmilieu in de omgeving van de weg. Daarom moet het hele areaal aan milieuvriendelijke aanlegmogelijkheden betrokken worden in het onderzoek: tunnels, verdiepte aanleg, een weg op poten of combinaties daarvan. Delft accepteert dat de verbreding daardoor veel duurder kan uitpakken.

Lees het artikel op de site van het Algemeen Dagblad.

Bespreking verbrede A13 in commissie Wijk, Verkeer en Beheer

DELFT – Donderdag 11 oktober komt in de commissie Wijk, Verkeer en Beheer de verbreding van de A13 tussen Ypenburg en de Doenkade (afslag Zestienhoven) ter sprake. Dit betekent minder ruimte om te wonen, meer geluidsoverlast, meer luchtvervuiling, grotere barri re naar Delftse Hout.

De minister van Verkeer & Waterstaat heeft de adviescommissie IODS gevraagd mee te denken over de inpassing van een mogelijke verbreding van de A13 tussen knooppunt Ypenburg en de Doenkade. Tijdens de bestuurlijke workshops van 31 augustus jl. en het IODS overleg van 4 september jl. is onderzocht welke aspecten bij de verbreding van de A13 moeten worden betrokken. Provincie Zuid Holland vraagt de deelnemende gemeenten om opmerkingen en aanvullingen zodat zij deze mee kan nemen in een reactie aan de minister.

Onderzoek naar brede A13

DELFT – Het internet van het Algemeen Dagblad maakt melding van ontwikkelingen rondom de A13. Deze snelweg zorgt voor de bereikbaarheid van Delft, maar ook voor luchtvervuiling en geluidsbelasting. We zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.

Onderzoek naar brede A13

DELFT – Rijkswaterstaat doet onderzoek naar een verbreding van rijksweg A13. De rijksdienst is met de gemeenten langs de A13 om tafel gaan zitten om tot een voor alle partijen aanvaardbaar plan voor de weg te komen.

Vrijdag worden de resultaten van de gesprekken met Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Lansingerland tijdens een workshop besproken. Ook presenteert Rijkswaterstaat een basisontwerp met verschillende varianten voor de verbrede A13, zo blijkt uit een brief van de gemeente Delft.

De grote inzet betekent nog niet dat de A13 daadwerkelijk zal worden verbreed. Rijkswaterstaat wil met de studie kunnen bepalen welke oplossing voor de files in deze regio het beste is: de aanleg van het laatste stukje van de A4 door Midden-Delfland, of de aanpassing van de A13.

Eerder werd het A13-alternatief door voormalig minister Peijs van verkeer al terzijde geschoven als ’te duur’. Maar de Zuid-Hollandse Milieu Federatie ontdekte een grove rekenfout in de studie van Rijkswaterstaat die nieuw onderzoek noodzakelijk maakt. Rijkswaterstaat gaat daarbij grondiger te werk dan voorheen. Zo werd er niet eerder in samenwerking met de gemeenten gewerkt aan een aanvaardbaar ontwerp voor de brede A13.

Delft is geen voorstander van een verbreding van de rijksweg. Het college ziet, indien nodig, liever een overkapping of verdieping van de A13, om te voorkomen dat ‘een eventuele capaciteitsvergroting’ ten koste gaat van de Delftse Hout of een deel van de Bomenwijk.

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel.

Vuilnisophaaldagen