Home » Hoofdmenu » Lidmaatschap

Aanmelden

Iedereen die woont in de Indische Buurt van Delft en ouder is dan 18 jaar kan lid worden. De Indische Buurt wordt omsloten door de gemeentegrens met Rijswijk in het noorden, de A13 in het oosten, Aan ’t Verlaat in het zuiden en het Rijn-Schiekanaal in het westen. Lid worden kan alleen schriftelijk, liefst met het formulier dat via de secretaris opgevraagd kan worden, en dat ook op de website staat. Dit formulier graag inleveren bij of opsturen naar de secretaris (met handtekening !). Opzeggen kan per kalenderjaar. Dit moet eveneens schriftelijk minimaal voor 1 december bij de secretaris gebeuren. Download hier het aanmeldingsformulier. U kunt zich ook per telefoon (015 2147015) of per email (e-mail) opgeven.

Vuilnisophaaldagen