Home » Dossiers » Duurzaam

Samen werken aan een duurzamer Delft

Wil je meedoen aan het opwekken van zonne-energie ? Heb je zelf die mogelijkheid niet ? Je kunt nu meedoen aan een gezamenlijk initiatief in Delft. Je financiert een project voor het opwekken van energie, en ontvangt dan ook baten. Dus je investeert in schone energie, je verdient je investering terug, en wat nog belangrijker is, je werkt aan een duurzame aarde.

Van de website van deelstroomdelft :

Wij willen ons inzetten voor verdere verduurzaming van Delft. Duurzame energie, nog betere omgang met afval, duurzaam voedsel, groenere en schonere omgeving … er zijn genoeg aspecten die beter en duurzamer kunnen en moeten. Daartoe is er nu een coöperatie: Deelstroom Delft.
Onze eerste actie richt zich op zonne-energie. We willen zoveel mogelijk huishoudens aansluiten op zonnepanelen. Ook huurders en mensen met huizen waar geen panelen op kunnen. De Gemeente Delft is bereid haar eigen daken beschikbaar te stellen, waar de coöperatie panelen op mag leggen.

INSCHRIJVING OPEN
De inschrijving voor het project stadskantoor is nu open. Omdat de aanbesteding nog loopt, en er nog diverse details moeten worden ingevuld, staat de prijs per stroomdeel nog niet helemaal vast. Zeker is wel dat het bedrag tussen de € 150 en € 175 per stroomdeel zal liggen. Ga naar de pagina van het project voor meer details en de het verloop van de inschrijving.

Werk zelf aan duurzame energie

 

Wil je je huis isoleren, of zelf energie opwekken ? Het is goed voor je portemonnee en voor de aarde. De afgelopen weken heeft het bureau Reimarkt enquêtes in de wijk afgenomen om te onderzoeken hoe de bewoners van de Indische Buurt over hun huis en buurt denken. Maar liefst 84% wil wel iets veranderen aan zijn of haar woning. De meeste mensen willen hun huis beter isoleren. Deze en andere resultaten zullen tijdens de buurtavond van 21 maart worden gepresenteerd.

Op basis van deze resultaten heeft Reimarkt een aanbod kunnen maken dat past bij de huizen en de wensen van de bewoners. Zo weten de bewoners van de Indische Buurt straks wat er mogelijk is voor hun huis, wat het kost, wat het ze oplevert en wat de garanties en kwaliteit zijn van de isolatie, de zonnepanelen en andere maatregelen. Wil je daar meer van weten en woon je in de Indische Buurt? Kom dan zeker even langs op 21 maart om 19.30 uur in de Betlehemkerk aan de Floresstraat 2 in Delft.

Reimarkt is een tussenpersoon tussen de bewoners en de aannemer. Sinds een jaar kunnen mensen die mooier, comfortabeler of duurzamer willen wonen terecht bij Reimarkt voor aanbod op maat. Reimarkt werkt samen met betrouwbare bedrijven voor isolatie, zonnepanelen, HR++glas en andere duurzame maatregelen. Op 21 maart organiseren ze een speciale buurtavond voor bewoners van de Indische Buurt. Tijdens deze avond ontdekken de bewoners wat zij kunnen doen, wat dit gaat kosten en wat het ze gaat opleveren.

Energiecampagne Vrijenban

De energiecampagne van de gemeente voor de wijk Vrijenban is afgerond.

Ongeveer 60 huishoudens vroegen een offerte aan. Er zijn 46 offertes uitgebracht. Bij een aantal woningen bleken de gevraagde maatregelen niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld omdat het dak niet geschikt is voor zonnepanelen of omdat de spouwmuur te smal is voor goede spouwmuurisolatie.

Veertien huizenbezitters hebben op dit moment opdracht gegeven aan BAM of Energiegarant voor één of meerdere maatregelen. Daarnaast heeft een aantal bewoners nog geen beslissing genomen, heeft maatregelen genomen via een ander bedrijf en/of wil de maatregelen op een later tijdstip combineren met een grotere verbouwing. Een aantal mensen heeft afgezien van maatregelen omdat ze op dit moment de investering te hoog vinden. De grafiek hieronder toont hoeveel keer de verschillende maatregelen zijn uitgevoerd. Daarin is te zien dat zonnepanelen met afstand de meest populaire maatregel is, in totaal zijn er bijna 60 zonnepanelen besteld. Ook vloerisolatie en de HR-ketel zijn een aantal keren gekozen.
Er zijn ook bewoners die voor een andere leverancier hebben gekozen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. In totaal zijn of worden er bij minimaal 17 woningen één of meer maatregelen aan de woning uitgevoerd. 18 bewoners hebben een maatwerkadvies uit laten voeren. Ook heeft een aantal eigenaren maatregelen in eigen beheer uitgevoerd. Het precieze aantal woningen dat maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de campagne weten we hierdoor niet.

Maatregel
Aantal woningen
Vloerisolatie 6
Spouwmuurisolatie 1
Dakisolatie 1
HR++ glas 1
Monumentenglas 1
Kozijnen 1
Zonnepanelen 10
HR-ketel 3
Ventilatie 2
Overige maatregelen 1
Totaal 25

Vergeet niet om subsidie aan te vragen voor de zonnepanelen via agentschapnl.nl of bij de gemeente.

De subsidieregeling Bestaande Stad spaart energie van gemeente Delft, is verlengd tot 31 juli 2013. U kunt dus nog een aanvraag indienen. Deze regeling staat open voor alle huiseigenaren in Delft die het energielabel van hun woning minimaal 10 % verbeteren. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: www.delft.nl/bestaandestad.
Er is ook een landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen. U kunt hier 15% subsidie krijgen op de aanschafkosten van de panelen (minimaal 600Wp), maar u krijgt geen subsidie over installatiekosten. U moet hiervoor een getekende offerte kunnen tonen, waarvan de opdracht verstrekt is na 2 juli 2012.
Let op: het is niet toegestaan om van beide subsidieregelingen gebruik te maken. U moet dus een keuze maken wat voor u het voordeligst is. http://www.agentschapnl.nl/nl/node/462389

 

Steek energie in je woning!

De gemeente stimuleert bewoners om energiebesparende maatregelen te nemen. De komende periode is de Indische Buurt aan de beurt. De belangenvereniging Onze Indische Buurt ondersteunt we deze actie van harte.

De gemeente laat ons het volgende weten:

Beste bewoner van de Indische Buurt,
U woont in een mooie buurt met prettige woningen. Veel van die woningen zijn gebouwd in de periode dat er nog niet of weinig aan energiebesparende maatregelen werd gedaan bij de bouw. In een deel van de woningen zijn daarna al energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals bijvoorbeeld isolatieglas. Maar in veel woningen zijn nog (meer) energiebesparende maatregelen mogelijk. U kunt hierbij denken aan dak-, vloer- of gevelisolatie, maar ook isloatieglas, zonnepanelen en ketelvervanging.

Wellicht vraagt u zich ook af welke maatregelen voor uw woning geschikt zijn. Wat is de beste keuze en wat zijn geschikte bedrijven? Wat kost het en welke subsidies zijn er? En waar moet u opletten als u een woning met cultuurhistorische waarde heeft?
Met de campagne Steek energie in je woning! helpt de gemeente Delft huiseigenaren op weg. Tientallen huiseigenaren in andere wijken deden al mee. Nu is het de beurt aan Vrijenban, inclusief de Indische Buurt.

Graag laten we u nu vast weten dat op 3 en 11 april informatieavonden organiseren. In maart ontvangt u hiervoor een uitnodiging en kunt u zich aanmelden. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan vast op het Energieloket: www.energieloket.info/vrijenban.

Woningen met cultuurhistorische waarde
Veel woningen in de Indische buurt hebben cultuurhistorische waarde of bijzondere details bij de ramen. Dan is het extra van belang om de maatregelen zorgvuldig uit te voeren, zodat het beeld van de woning niet wordt aangetast. Denkt u dat uw woning cultuurhistorische waarde heeft?
En heeft u serieuze interesse in het aanbrengen van isolatieglas? Meld dit dan bij uw aanmelding bij het Energieloket. De gemeente wil graag samen met u kijken hoe de woning op de beste manier kan worden aangepakt.

Samen maatregelen nemen
Bent u lid van een VvE of wilt u met een groep eigenaren uit één straat samen energiebesparende maatregelen nemen? Neemt u dan nu vast telefonisch contact op met het Energieloket. Samen bekijken we op welke manier de gemeente u als groep kan ondersteunen.

Contact Energieloket
E-mail: energieloket@stichtingerea.nl.
Telefoon : 015-215 00 81
Meer informatie: www.energieloket.info/vrijenban.

Vuilnisophaaldagen