Home » Dossiers » Energietransitie

Praat 16 of 17 februari mee over het Warmteplan

De gemeente is bezig met het maken van een Warmteplan. Dit is een plan om Delft stap voor stap aardgasvrij te maken. De gemeente heeft nu berekend welk energiesysteem voor welke buurt het meest voor de hand ligt. Ook heeft de gemeente een enquête over ‘Delft aardgasvrij’ gehouden.

Praat mee
Wilt u weten wat er uit de berekeningen en de enquête is gekomen? En wilt u uw ideeën, vragen en zorgen over Delft aardgasvrij kwijt? Doe dan mee met een van de online stadsgesprekken over het Warmteplan. Wethouder Stephan Brandligt (duurzaamheid) en het projectteam gaan graag met u in gesprek.

Het stadsgesprek voor de Indische Buurt is op dinsdag 16. En duurt van 19.30 tot 20.30 uur.

Aanmelden
Wilt u meepraten? Meld u aan voor de online stadsgesprekken. U krijgt een e-mail met een link. Met deze link neemt u deel aan het stadsgesprek dat u heeft geselecteerd.

Alleen meekijken
Wilt u alleen meekijken? Dan kunt u de stadsgesprekken ook live volgen op Facebook. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente.

De energie-transitie

Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie, zorgen voor een hoge uitstoot van kooldioxide, ofwel CO2. Kooldioxide is mede-verantwoordelijk voor de opwarming van de Aarde. Een van de maatregelen om de reductie van COte verkrijgen is te zorgen dat alle huizen in Nederland ‘van het gas af gaan’. Dat wil zeggen dat alle huizen op een andere manier aan hun warmte moeten komen. Daar zijn diverse mogelijkheden voor. Waarschijnlijk gaat de gemeente per wijk bepalen wat de beste manier is.

Van groot belang is dat alle huizen geïsoleerd worden tot energielabel B. Voor de huizen in de Indische Buurt, die van net voor of net na de oorlog zijn, is dat een grote, en waarschijnlijk ook, kostbare ingreep. Ook het aansluiten van de huizen op een andere energiebron, bijvoorbeeld stadsverwarming, is eveneens een grote ingreep omdat misschien het verwarmingssysteem in het huis aangepast moet worden.

De realisatie van deze energietransitie ligt bij de gemeenten. De gemeente Delft dient eind 2021 met een plan van aanpak te komen om de huizen van het gas af te krijgen. Pas dan zal er meer bekend worden. Tot die tijd zal de Belangenvereniging zich goed laten informeren over de opties, tijdpad en gevolgen.

Vuilnisophaaldagen