Home » Dossiers » Algemeen

Verplichte publicaties gemeente

Via onderstaande link krijgt u snel inzicht in vergunningsaanvragen e.d. in onze wijk. Let op: het zoekgebied is een cirkel rond het midden van de wijk. Dus het is mogelijk dat er aanvragen aan de rand van de wijk niet bij staan, en dat er aanvragen van andere wijken tussen zitten. Via de pagina kunt u zelf spelen met de zoekcriteria.

Ga naar de webpagina verplichte publicaties

Inbraken

De laatste tijd bereiken ons regelmatig berichten over woninginbraken, niet specifiek in onze wijk, maar door heel Delft.

De politie laat het volgende weten :

Inbraken hebben een grote impact op mensen. Naast materiële schade, is een inbraak vaak een traumatische ervaring die het slachtoffer vaak jarenlang achtervolgt. De politie doet er alles aan om inbraak te voorkomen. U kunt zelf ook iets doen. Neem maatregelen om inbraak te voorkomen.

Tips om woninginbraak te voorkomen:

 • Hoort of ziet u iets verdachts? Bel direct 1-1-2.
 • Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg.
 • Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat.
 • De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg!
 • Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars.
 • Doe uw gordijnen overdag open of laat een kopje koffie op tafel staan. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is.
 • Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn.
 • Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers!
 • Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg.
 • Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren.

Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl

Is uw huis voldoende beveiligd? Doe de 1-2-3 inbraakcheck op www.123inbraakcheck.nl

Bent u getuige geweest of hebt u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.

Hoort of ziet u iets verdachts? Bel direct 1-1-2.

 • Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg.
 • Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat.
 • De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg!
 • Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars.
 • Doe uw gordijnen overdag open of laat een kopje koffie op tafel staan. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is.
 • Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn.
 • Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers!
 • Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg.
 • Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren.

Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl

Is uw huis voldoende beveiligd? Doe de 1-2-3 inbraakcheck op www.123inbraakcheck.nl

Tips om bedrijfsinbraak te voorkomen:

 • Zorg voor goed hang- en sluitwerk
 • Zorg voor goede buiten verlichting in combinatie met zicht vanaf de openbare weg of vanuit omliggende bebouwing
 • Plaats een alarm- en/of camerasysteem in uw bedrijf en geef dat duidelijk aan.
 • Zorg dat de reacatie op alarmering goed is geregeld.
 • Bekijk wat er in een inbraakwerende kluis of inbraakwerende ruimte opgeborgen kan worden.

Contributieverlaging!!

Op 3 juni is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in het buurthuis aan de Brasserskade. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur bij de leden verantwoording afgelegd over de activiteiten en de financën. Tevens is de begroting voor 2009 vastgesteld. Hierbij was het belangrijkste punt dat de contributie verlaagd is naar 15 euro. Dit was 30 euro. Dus eindelijk eens een meevaller in de financiële crisis. De reden voor de verlaging is dat er geen juridische procedures gepland zijn, en dat de reserves voldoende zijn om snel te kunnen schakelen. Met deze verlaging is tevens het verschil dat leden van 65 jaar en ouder minder betaalden, komen te vervallen. Iedereen betaalt dus hetzelde bedrag. Alle leden ontvangen binnenkort een brief met het verzoek om de contributie over te maken.

Verplichte publicaties

De gemeente is verplicht om (voorgenomen) besluiten te melden. Dat is verplicht zodat de bewoners daar eventueel bezwaar tegen kunnen inbrengen. De enige juridische geldige vorm is een publicatie in de Stadskrant, die wekelijks op zondag bij u in de bus valt. Sinds enige tijd worden die publicaties ook op internet gezet. Via wat gezoek op de site van de gemeente kunt u dan de diverse voorgenomen besluiten inzien. Om dat wat makkelijker te maken, kunt u vanaf heden via deze site met een druk op de knop de laatste publicaties inzien.

Kies voor het menu-item “verplichte publicaties”, in de menu aan de linkerzijde onder “dossiers”.

Meepraten over de toekomst van de Randstad in 2040

Als je wilt meepraten over de toekomst, dan kun je deze week terecht in de Haags stadhuis. Het verhaaltje vertelt niet of Delftenaren ook mogen meepraten. Zie onderstaand artikel van de site van RTV-West.

DEN HAAG – Hagenaars kunnen dinsdag meepraten over de toekomst van de Randstad in het jaar 2040.

Het ministerie van VROM wil horen hoe de burgers dan willen wonen, in het groen of in stedelijke netwerken. Minister Cramer van VROM opende vrijdag de Week van de Dialoog over de Randstad.

Behalve een publieksdebat is er ook een reizende tentoonstelling. In het atrium van het Haagse stadhuis zijn drie toekomstbeelden van de Randstad te zien. In een ervan wordt de stad Leiden fors uitgebreid, in een andere visie komen er meer huizen langs de kust.

Het kabinet gebruikt de uitkomsten van de Week van de Dialoog bij het uitwerken van de toekomstplannen.

Nieuwe website

Per vandaag, zaterdag 12 januari 2008, is de compleet vernieuwde website van de vereniging in de lucht. De oude website is nog wel te bereiken, maar wordt niet meer geactualiseerd. Uw links naar oude berichten voorlopig gewoon werken. Uiteraard zijn alle berichten van de oude website ook te zien in de nieuwe website.

Vernieuwde website

Hoewel de oude website nog prima voldeed, hebben we gekozen om nieuwe technologie toe te passen. De nieuwe website is gebaseerd op Joomla, een open source content management systeem. Voordelen hiervan zijn dat het beter configureerbaar is. Dus vooral makkelijker voor de webbeheerder. Vooral het schrijven van artikelen is veel eenvoudiger geworden. Verder is de site klaar voor Web 2.0.

Maar voor het overige verandert er niet veel. U kunt wel inloggen, maar u krijgt daar nog geen extra rechten voor. Wel wil ik iedere geregistreerde bezoeker de mogelijkheid geven om te reageren op artikelen, maar dat is nog niet ge mplementeerd.

Omdat wellicht nog niet alles goed werkt, wil ik u verzoeken om bij problemen mij in te lichten indien u problemen ondervindt. (info@onzeindischebuurt.nl)

De Webbeheerder

test list

En dit is een regel erboven

 • dit is een
 • en dit is twee
 • en dit is drie

Dit is een regel daaronnder

Winter in de Delftse Hout

De foto is genomen op zaterdag 22 december. Door de opkomende zon werd alles in een oranje gloed gezet. Foto : Alfred

De beste wensen voor het nieuwe jaar

DELFT –

Aan alle leden van de belangenvereniging Onze Indische Buurt,

U heeft ongetwijfeld met veel belangstelling de ontwikkelingen rondom de eventuele vestiging van het dienstencentrum voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat gevolgd.
Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd. De huidige stand van zaken is dat de Gemeente de Surinamestraat van de rechter niet in gebruik mag nemen. De rechter heeft voor de tweede keer in korte tijd geoordeeld dat de Gemeente te weinig concrete maatregelen heeft genomen om overlast voor met name het bedrijf dat pal tegen het pand Surinamestraat 1 is gevestigd, te voorkomen. Tevens is de Gemeente nalatig geweest bij het verkennen van de optie van uitkoop van het betrokken bedrijf. De maatregelen die de gemeente van plan is te nemen, zijn slecht doordacht, leveren onveilige situaties op voor het verkeer en zorgt ervoor dat de sociale controle minimaal wordt. Een en ander houdt in dat dit nog geruime tijd mee in beslag neemt.

De omwonenden van de locatie waar de dagopvang nu is gehuisvest, Oostsingel 76, bij de Koepoortbrug hebben inmiddels een kort geding tegen de Gemeente aangespannen vanwege het voortdurend verlengen van de gedoogsituatie aldaar. Dit kort geding dient 18 januari 2008. Indien de rechter besluit dat die locatie gesloten moet worden, zal de Gemeente op stel en sprong met een – tijdelijke – alternatieve locatie moeten komen.De verantwoordelijke wethouder, Rensen, gaf in de Gemeenteraadszitting van 20 december j.l aan dat hij geen alternatieve locatie had. Nochtans heeft de gemeente in februari 2005 besloten twee alternatieve locaties achter de hand te houden.

De Belangenvereniging heeft de Gemeente al drie jaar geleden gewezen op de risico’s die kleven aan de keuze van de Surinamestraat als locatie voor de dagopvang. Onder meer de afstand tot de binnenstad en het ontbreken van sociale controle waren en zijn belangrijke negatieve punten van deze locatie. Maar de Gemeente dendert maar door en wil niet luisteren noch in gesprek raken over alternatieve locaties. De belangenvereniging heeft in februari 2005 reeds voorgesteld een onafhankelijk bureau de opdracht te geven de selectie van de optionele locaties opnieuw te doen. Als dan de Surinamestraat eruit zou zijn gekomen als de meest geschikte locatie zou de Vereniging daar vrede mee gehad hebben en had de Gemeente op draagvlak in onze buurt kunnen rekenen.Helaas heeft de Gemeente de handschoen niet willen oppakken. En nu bevindt de Gemeente zich in een klem. Aan de ene kant mag ze de nieuwe locatie niet betrekken en aan de andere kant is er een kans dat eind januari de huidige locatie moet worden verlaten

De Vereniging probeert de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt te verbeteren, of in ieder geval te handhaven. Daar past een dagopvang voor drugs- en alcoholverslaafden niet bij. En als het dan pers © moet, dan met de juiste veiligheidsmaatregelen, sancties en beheer. Het zijn overigens niet alleen de bezoekers van de dagopvang die voor overlast en problemen zorgen, ook randverschijnselen als dealers en helers zullen zich in onze buurt gaan ophouden. De eerste dealers zijn op de dag dat de Surinamestraat open zou gaan al gesignaleerd; zij waren kennelijk niet op de hoogte van het feit dat rechter de verhuizing had verboden.

We snappen dat de daklozen nu in de kou staan, maar dat is het gevolg van foute keuzen en starre houding van de gemeente.

Met deze dualistische gedachten, wensen wij U prettige feestdagen en het allerbeste voor 2008.

Frans Vrins
Voorzitter Onze Indische Buurt

Vuilnisophaaldagen