Home » Dossiers » Heliport

Heliport weer in beeld

Een nieuwe exploitant heeft bij de gemeente Den Haag een vergunning aangevraagd voor het vestigen van een helikopter vliegveld in Ypenburg. Twee jaar geleden heeft een, inmiddels failliet, bedrijf dat ook gedaan. Toen is het dus niets geworden. Gemeente Den Haag is ziet een helihaven wel zitten. Dus buurtverenigingen zijn de messen weer aan het slijpen. De argumenten zijn nu niet anders. Het grote verschil is wel dat de A4 naar alle waarschijnlijk wordt doorgetrokken, wat volgens de boekjes althans het fileprobleem in de regio zal oplossen. Dat maakt alternatief vervoer met een helipkopter overbodig.

Helihaven toch in Ypenburg ?

Op de website van RTV West staat onderstaand bericht. Als dit doorgaat, betekent dit nog meer geluidshinder bij de Indische Buurt.

DEN HAAG -De gemeente Den Haag laat onderzoeken of een tijdelijke helikopterhaven bij het Prins Clausplein mogelijk is. De landingsplek moet dienen als de Haagse stop in een lijndienst tussen Amsterdam en Brussel.

De helihaven kan ook gebruikt worden als landingsplaats voor particuliere helikopters. Twee helikopterbedrijven Heliplan en Helinet hebben deze plannen gemaakt. Zij hebben bij het college een verzoek ingediend om in de wijk Ypenburg aan de oostzijde van het Prins Clausplein een helihaven te mogen bouwen.

Deze landingsplaats kan maximaal 5 jaar gebruikt worden omdat er vanaf 2015 op die plek een bedrijfsterrein aangelegd wordt.

Bewoners van de Haagse wijk Ypenburg proberen al jaren om de komst van een helihaven tegen te houden.

bron : RTV West

Nieuwe ontwikkelingen rondom helihaven

De helihaven in de buurt is nog niet van de baan. Een andere locatie maakt voor Delft niet veel verschil. In Delft is er vooral overlast te verwachten van overvliegende helikopters. Een helihaven wordt getoetst op een aantal milieu-aspecten. De vliegroutes zijn geheel voor rekening van de vliegenier. Daar wordt niet op getoetst. Wettelijk is het dan een moeilijk verhaal om bezwaar te maken. We gaan het zien.

Helikopterplatform naast Clausplein Nieuwe locatie alternatief voor plek in Ypenburg

Door PETER KOOP
DEN HAAG – Er bestaat een reĆ«le kans dat Den Haag toch een helihaven krijgt.

Het bedrijf Helinet, dat lijnvluchten op Brussel en Amsterdam wil uitvoeren, een braakliggend terrein in de oksel van het prins Clausplein op het oog.

Helinet heeft samen met een andere aanbieder van helikoptervluchten, Heliplan, een voorstel ingediend bij de gemeente Den Haag. “We hebben een terrein op het oog bij het Prins Clausplein, aan de andere kant van de A12 dan het Forepark,” licht Aernoud Dekker, directeur van Helinet toe. “Nadat de beoogde locatie in Ypenburg is afgevallen, is dit de enig overgebleven optie in de regio. De plek is nu een soort van moeras en helemaal omringd door wegen. Het is uitstekend te bereiken via de snelweg en ligt dicht bij de bedrijventerreinen Forepark en De Binckhorst. En het ligt ver genoeg van woningen. Het is een ideale locatie voor een helihaven.”

Op de helihaven, een landingsplaats voor helikopters, wil Dekker 18 vluchten per dag uitvoeren. “De helihaven zelf wordt niet groter dan 500 vierkante meter.”

Helinet is al jaren op zoek naar een locatie voor een helihaven in Den Haag. Het bedrijf heeft een groot netwerk voor ogen waar met een helikopter tussen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel en Den Haag gevlogen kan worden. De beoogde locatie in Ypenburg stuitte echter op groot verzet bij omwonenden en de gemeente Delft. Die vreesden geluidsoverlast.

Eind vorig jaar kregen de bewoners steun van de provincie. Die bepaalde dat helihavens op minimaal 500 meter afstand van woningen moest komen te liggen. Ypenburg viel definitief af en Helinet moest op zoek naar een nieuwe locatie,. Die lijkt nu dus gevonden.

De gemeente Den Haag wil nog niet inhoudelijk reageren op het voorstel van de vervoersbedrijven. “We gaan het voorstel eerst toetsen. Als blijkt dat het aan alle randvoorwaarden voldoet, nemen we een definitief standpunt in.” Het voorstel lijkt kansrijk. Den Haag heeft zich altijd een groot voorstander getoond van een helihaven.

Dekker wil het liefst ‘overmorgen’ al met z’n helikopters de lucht in. “Maar we hebben het niet in eigen hand. We zijn afhankelijk van andere partijen. Natuurlijk hoop ik dat het zo snel mogelijk is geregeld.”

Bron : Algemeen dagblad

“Geen Helihaven op ILSY-plantsoen te Ypenburg”

Goed nieuws op de website van de vereniging Heliniet :

Geen Helihaven op ILSY-plantsoen te Ypenburg

Er komt definitief geen nieuwe helihaven op het ILSY-plantsoen te Ypenburg. Vandaag is tijdens de Provinciale Staten vergadering besloten het concept beleidsplan Regionale Luchtvaart 2008-2020 inclusief enkele toevoegingen aan te nemen als definitief beleidstuk. Nadat wij als vereniging ingesproken hebben tijdens de commissievergadering van 26 november jongsleden, en vandaag tijdens de Provinciale Staten vergadering, zijn wij hier als vereniging Heliniet natuurlijk erg blij mee!

Bron : website Heliniet

Definitief ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020

Eerder was hier al gemeld dat de Gemeente Den Haag de activiteiten rondom de helihaven in Ypenburg staakt. Of dat betekent dat het plan van de baan is, is twijfelachtig. De provincie werkt ondertussen door een het “beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020”. Gisteren ontvingen we van de Provincie de ingezonden zienswijzen en de beantwoording van de provincie daarop. Dit alles is verwoord in het “definitieve ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020”.

Een paar zaken zijn opvallend :

Het beleidsplan van de provincie reikt niet verder de regionale luchthavens. De vliegroutes staan hier zeer expliciet niet in genoemd. Op onze opmerkingen hierover gaf de provincie als antwoord, dat vliegroutes niet onder de verantwoordelijkheid en mandaat van de provincie valt, maar bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Door deze twee zaken, vliegvelden en vliegroutes, bij verschillende overheden te beleggen, ontstaat de absurde situatie dat er vliegvelden gepland kunnen worden zonder dat dat er nagedacht is over vliegroutes en andersom. Overigens mag een piloot in grote lijnen zelf bepalen waar hij vliegt.

Een tweede aspect is dat er een keurig symbool (rode letter H) is ingetekend op de locatie Ypenburg. Dit staat voor het feit dat er een aanvraag is voor die locatie. Overigens wordt er een aanvraag voor een heliport in Midden Delfland verwacht. Midden in het stiltegebied.

Hieronder een fragment uit de kaart :

De hele kaart is via onderstaande link te downloaden.

http://www.zuid-holland.nl/opendocument.htm?llpos=79617708&llvol=0

Helihaven Ypenburg van de baan

Dit bericht staat op de site van heliniet.nl.

Wethouder Kool heeft donderdag 9 oktober besloten af te zien van de vestiging van een helihaven op Ypenburg. Zijn besluit is gebaseerd op de beslissing van Gedeputeerden van Zuid-Holland (8 oktober), die geen helihavens toestaan op minder dan 500 meter van woningen. Een procedure voor een helihaven op Ypenburg heeft geen zin, want de woningen staan op ca 350 meter vanaf de beoogde helihaven.

Zienswijze regionale luchthavens

De provincie heeft een beleidsnota “regionale luchthavens” opgesteld. Dit stuk is nog in de ontwerpfase. Het is nu mogelijk om zienswijze op het stuk in te dienen. De vereniging heeft dat inmiddels gedaan. Hierbij is vooral ingezoomd op de heleihavens en commerciele vluchten.

Onderstaand stuk is de zienswijze van de vereniging op het beleidsplan. Indien u zelf het stuk wilt lezen, kunt u dat hier downloaden van de site van de provincie. Eventuele zienswijzen dienen voor 30 juni ingediend te worden. Dat kan per email aan de provincie.

Geachte College,

Met deze brief maken wij onze zienswijze duidelijk ten aanzien van het Ontwerp beleidsplan regionale luchthavens, dat nu ter inzage ligt.

In het stuk over de helihavens heeft u het voornamelijk over de luchthavens zelf. U noemt echter ook de geringe vlieghoogte van 300 meter waardoor de geluidsoverlast wordt veroorzaakt. De vliegroutes van helikopters beslaan een veel groter gebied dan de locatie van de helihaven zelf. Hierdoor zal de geluidsoverlast langs de vliegroutes ook veel groter zijn dan die voor de luchthavens. De vliegroutes dienen dus zeker meegewogen te worden bij het toewijzen van helihavens. Dit zou volgens dezelfde criteria moeten gebeuren.

(meer…)

Plannen helihaven Ypenburg weer uitgesteld.

Plannen helihaven Ypenburg weer uitgesteld.

De ter inzagelegging van de plannen voor de helihaven in Ypenburg is weer uitgesteld. De gemeente heeft meer tijd nodig voor onderzoek naar de geschiktheid van de lokatie en de inpassing van de helihaven binnen de rest van het gebied. De stukken worden naar verwachting na de zomer opnieuw ter inzage gelegd. Dit meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat Wethouder Kool (PvdA) besloot de procedure te staken. Met dank aan vereniging Heliniet zijn de plannen van Helinet inmiddels al 2 jaar vertraagd. Hier komt er nog zeker 2 jaar bij na het starten van de nieuwe procedure. Uitstel betekent helaas echter nog geen afstel aangezien de gemeente duidelijk heeft aangegeven door te willen gaan met de helihaven in Ypenburg.

Bron : website Heliniet

Gemeente Den Haag gaat door met helihaven Ypenburg

DELFT – Van de website van de vereniging Heliniet :

Gemeente Den Haag gaat door met helihaven Ypenburg

Bewoners van Ypenburg, Rijswijk en Delft kunnen voorlopig nog niet opgelucht ademhalen. De gemeente Den Haag is niet van plan haar plannen voor de helihaven te wijzigen. In juni besloot de gemeente wegens procedurefouten de procedure opnieuw te starten. Het risico op een succesvol protest van Heliniet werd de gemeente te groot. De nieuwe plannen zouden in september openbaar gemaakt worden.

De nieuwe plannen zijn echter nog niet openbaar gemaakt. De gemeente is nog altijd druk bezig de oude plannen te verbeteren. Ondanks de halvering van het aantal vluchten en het aangetoonde veiligheidsrisico ziet de gemeente Ypenburg nog altijd als een goede lokatie voor een helihaven. Naar verwachting worden de nieuwe plannen eind januari openbaar gemaakt.

Iedereen krijgt dan een nieuwe kans een zienswijze in te dienen. Ook Heliniet maakt, als vereniging namens haar leden van deze kans gebruik. Middels deze website houdt Heliniet u op de hoogte!

bron : heliniet

Helikopterlandingsplaats

DELFT – De gemeente Den Haag wil op verzoek van een exploitant een helicopterlandingsplaats inrichten in Ypenburg, direct aan de A13 op de grens met Delft gelegen. Het is onvermijdelijk dat daarbij over Delft gevlogen gaat worden. De helicoptervluchten kunnen geluidoverlast veroorzaken en kunnen de natuurwaarden verstoren in het gebied Delftse Hout / Dobbeplas en Ackerdijkse plassen (denk aan verstoring van vogels). De termijn voor het indienen van zienswijzen eindigt op 14 juli 2006.Deze helicopters gaan dus ook over Delfts grondgebied, lees Indische Buurt. Wat vindt u hiervan ? Gaarne reactie naar de vereniging.

Vuilnisophaaldagen