Home » 2005

Yearly Archives: 2005

Welkom op de website

Welkom op de website van de Belangenvereniging Onze Indische Buurt.

Alfred

Doelstelling

DELFT – De statuten zijn conform Nederlands recht verleden op 14 maart 2005. De doelstelling van de vereniging zoals beschreven in de statuten, luidt : Artikel 3. De vereniging heeft zich ten doel gesteld :

  1. het behartigen van de belangen van de bewoners inzake de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in de ruimste zin van het woord in en betrokken bij het gebied plaatselijk bekend als Indische Buurt en begrensd door de gemeentegrens met Rijswijk, Rijn-Schiekanaal tot en met Aan ’t Verlaat en de rijksweg A13.; en
  2. het bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners bij deze leefbaarheid en kwaliteit van hun woonomgeving, het bewustzijn ten aanzien van de prioriteiten die zij hierin willen stellen en van de verantwoordelijkheid en de inzet om de door hen gestelde normen en waarden in het gebied te realiseren.

Dit is een breed doel, waarmee in principe alle (gemeenschappelijke) belangen van de leden worden behartigd. Dat kan dus gaan over parkeerbeleid, nieuwbouwprojecten of dus de gevolgen en besluitvorming rond de dagopvang. Door lid te worden kun je invloed uitoefenen op de onderwerpen en de richting.

Wijkschouw

DELFT – De gemeente heeft samen met vijf bewoners een wijkschouw uitgevoerd, zo staat in hun nieuwsblad &#039de stadskrant&#039 te lezen. In het artikel staan verder een aantal relevante opmerkingen uit de buurt genoemd; de enige opmerking waar de gemeente antwoord op geeft, gaat over de het achterlaten van spuiten. Dit is sinds eind 2004, het enige antwoord dat gemeente over de drugsverslaafden geeft. Tot op heden is er op alle overige bezwaren en bedenkingen van de vereniging Onze Indische Buurt geen antwoord gegeven. Sterker nog : deze zijn gebagitaliseerd en ontkent als mogelijk probleem. Het is voor de vereniging dan ook zinloos deze bedenkingen opnieuw te stellen; de bezwaren zijn de gemeente bekend.

De gemeente probeert in het artikel een wig te drijven tussen de vereniging en de welwillende bewoners. Dat hoort bij de tactiek van de gemeente; kennelijk zien ze de vereniging toch als een groot gevaar voor hun plannen : dus als u dat nog niet heeft gedaan : Meldt u aan bij de vereniging (tel 015 2147015). Samen staan we sterker.

Wijkschouw

DELFT – Aanstaande dinsdag gaat de gemeente de wijkschouw houden. Dit vangt aan om 15:00. Een tijdstip dat velen uit de buurt aan het werk zijn. De gemeente heeft wel ingezien dat er heel wat verraderlijke plekken in de buurt zijn. Er zijn vele donkere hoekjes, er is veel groen, er is weinig zicht op wat er om de hoek afspeelt. En dat is natuurlijk niet wenselijk.
Wat is nou zo&#039n wijkschouw ? Er wordt geinventariseerd waar de wijk aangepast dient te worden aan de drugsverslaafden. Dus groen moet wijken, hangplekken moeten wijken, bankjes langs het water moeten wijken. Kortom de buurt moet een meer betonnen karakter krijgen want dat is drugverslaafden-proof. Als u daar aan mee wilt werken dan bent u volgens de gemeente van harte welkom. Wij willen de buurt houden zoals die is, en als er al iets aagepast moet worden, dan is dat het besluit dat de dagopvang in de Surinamestraat moet komen.
De buurt wordt ongevraagd opgezadeld met het grootste sociale probleem van deze tijd en dient tegelijkertijd mee te werken aan de ondergang van de leefbaarheid en het uitvoeren van sociale controle. Wij worden zo de cipiers van de dagopvang.

Bestuurspagina

Deze pagina bevat berichten voor het bestuur, en zijn niet openbaar toegankelijk.

Werkwijze en Communicatie

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit door de algemene vergadering gekozen leden. De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan binnen de vereniging. Zij beslissen over de plannen, de begroting, de verantwoording en het bestuur. Het is verplicht om jaarlijks minimaal één algemene vergadering te houden. Hierbij zal een commissie bestaande uit leden de financiële controle doen (kascommissie). Het bestuur, of een aantal leden (minimaal 10), kan vaker een algemene ledenvergadering uitschrijven. Zo vaak als nodig wordt geacht.

Stukje uit de Delftsche Courant

DELFT –

Weinig animo voor inloopavond over dagopvang

Weinig buurtbewoners bezochten gisteravond een inloopbijeenkomst over de toekomstige dagopvang in de Surinamestraat. Daar worden over een half jaar zestig tot zeventig daklozen en verslaafden opgevangen. De tiental buurtbewoners die wel kwamen opdagen in de Lindenhof tonen zich kritisch. De nieuwe directeur van Stichting dagopvang Over de Brug, Korine de Jonge: “Je hoopt dat mensen met een open blik vragen; ‘goh, wat is dat nou, zo’n dagopvang voor daklozen en verslaafden?’. Maar je ziet dat veel mensen al een voorgevormd beeld hebben.” Wijkteamchef Peter van Leeuwen meent dat mensen nog aan het idee moeten wennen. Hij krijgt vooral vragen over de veiligheid en ordehandhaving op zijn bord. “We gaan van het najaar met de mensen een wijkschouw lopen,” vertelt hij. Maar daar hebben de bewoners van de Indische buurt geen oren naar. Fred-Anton Knoop van belangenvereniging Onze Indische Buurt: “We willen graag in discussie maar we gaan geen wijkschouw lopen zolang niet volledig zeker is dat de dagopvang aan de Surinamestraat komt.”

Bezoekersscan

DELFT – De gemeente heeft eindelijk de bezoekers van de dagopvang beter in kaart gebracht. Tot nu toe werd er steeds gesproken over 40-60 bezoekers per dag. Nu zijn er cijfers die heel andere dingen vertellen. De linkerkant van onderstaande tabel is aangeleverd door de gemeente. Het rechterdeel is een berekening van de bezoekersaantallen per dag.

aantal bezoeken per periode aantal clienten totaal aantal bezoeken per week gemiddeld aantal bezoeken per week
2-4 maal per week 66 198 39,6
1x. maal per week 63 63 12,6
Dagelijks 39 195 39
1 x per twee weken 29 14,5 14,5
1 x per maand 25 8,25 8,25
niet ingevuld 10 ? ?
TOTAAL 232 476 95

Een aantal bezoeker (10) heeft geen bezoekfrequentie opgegeven. Het aantal bezoekers per dag is dus nog hoger dan 95. De gemeente heeft nu zelf aangetoond dat er gerommeld is met informatie (Bron : bezoekersscan dat als niet-te-bespreken-stuk in de WZO-commissie van 13 oktober niet besproken zal worden)

De stadskant mag een artikel n.a.v. de persconferentie van vorige week niet plaatsen.

DELFT – De stadskant mag een artikel n.a.v. de persconferentie van vorige week niet plaatsen. De redactieraad houdt het vast tot het college met een reactie komt. Wij hebben het artikel in ons bezit en volgens ons staat er niets verkeerd in. Lees maar:

Kritisch rapport over keuze Surinamestraat. Gemeente bestudeert rapport Indische buurt blijft strijden tegen nieuwe locatie dagopvang Bewoners van de Indische buurt en bedrijven uit de omgeving van de Surinamestraat vinden dat in deze straat geen dagopvang voor verslaafden en daklozen kan komen. Het college heeft deze plek in februari als meest geschikte locatie voor de dagopvang aangewezen. Bedrijven en bewoners volharden in hun standpunt, nu een onderzoeksbureau een kritisch rapport heeft opgesteld.

Lees het hele artikel

2e nieuwsbrief

DELFT – De tweede nieuwsbrief van de vereniging is verschenen. Deze is verspreid onder een groot deel van de Indische Buurt. Heeft u hem gemist ? Dan kunt u hier de nieuwsbrief downloaden.

Vuilnisophaaldagen