Home » 2005 » oktober

Monthly Archives: oktober 2005

Bestuurspagina

Deze pagina bevat berichten voor het bestuur, en zijn niet openbaar toegankelijk.

Werkwijze en Communicatie

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit door de algemene vergadering gekozen leden. De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan binnen de vereniging. Zij beslissen over de plannen, de begroting, de verantwoording en het bestuur. Het is verplicht om jaarlijks minimaal één algemene vergadering te houden. Hierbij zal een commissie bestaande uit leden de financiële controle doen (kascommissie). Het bestuur, of een aantal leden (minimaal 10), kan vaker een algemene ledenvergadering uitschrijven. Zo vaak als nodig wordt geacht.

Stukje uit de Delftsche Courant

DELFT –

Weinig animo voor inloopavond over dagopvang

Weinig buurtbewoners bezochten gisteravond een inloopbijeenkomst over de toekomstige dagopvang in de Surinamestraat. Daar worden over een half jaar zestig tot zeventig daklozen en verslaafden opgevangen. De tiental buurtbewoners die wel kwamen opdagen in de Lindenhof tonen zich kritisch. De nieuwe directeur van Stichting dagopvang Over de Brug, Korine de Jonge: “Je hoopt dat mensen met een open blik vragen; ‘goh, wat is dat nou, zo’n dagopvang voor daklozen en verslaafden?’. Maar je ziet dat veel mensen al een voorgevormd beeld hebben.” Wijkteamchef Peter van Leeuwen meent dat mensen nog aan het idee moeten wennen. Hij krijgt vooral vragen over de veiligheid en ordehandhaving op zijn bord. “We gaan van het najaar met de mensen een wijkschouw lopen,” vertelt hij. Maar daar hebben de bewoners van de Indische buurt geen oren naar. Fred-Anton Knoop van belangenvereniging Onze Indische Buurt: “We willen graag in discussie maar we gaan geen wijkschouw lopen zolang niet volledig zeker is dat de dagopvang aan de Surinamestraat komt.”

Bezoekersscan

DELFT – De gemeente heeft eindelijk de bezoekers van de dagopvang beter in kaart gebracht. Tot nu toe werd er steeds gesproken over 40-60 bezoekers per dag. Nu zijn er cijfers die heel andere dingen vertellen. De linkerkant van onderstaande tabel is aangeleverd door de gemeente. Het rechterdeel is een berekening van de bezoekersaantallen per dag.

aantal bezoeken per periode aantal clienten totaal aantal bezoeken per week gemiddeld aantal bezoeken per week
2-4 maal per week 66 198 39,6
1x. maal per week 63 63 12,6
Dagelijks 39 195 39
1 x per twee weken 29 14,5 14,5
1 x per maand 25 8,25 8,25
niet ingevuld 10 ? ?
TOTAAL 232 476 95

Een aantal bezoeker (10) heeft geen bezoekfrequentie opgegeven. Het aantal bezoekers per dag is dus nog hoger dan 95. De gemeente heeft nu zelf aangetoond dat er gerommeld is met informatie (Bron : bezoekersscan dat als niet-te-bespreken-stuk in de WZO-commissie van 13 oktober niet besproken zal worden)

Vuilnisophaaldagen