Home » 2005 » november

Monthly Archives: november 2005

Doelstelling

DELFT – De statuten zijn conform Nederlands recht verleden op 14 maart 2005. De doelstelling van de vereniging zoals beschreven in de statuten, luidt : Artikel 3. De vereniging heeft zich ten doel gesteld :

  1. het behartigen van de belangen van de bewoners inzake de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in de ruimste zin van het woord in en betrokken bij het gebied plaatselijk bekend als Indische Buurt en begrensd door de gemeentegrens met Rijswijk, Rijn-Schiekanaal tot en met Aan ’t Verlaat en de rijksweg A13.; en
  2. het bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners bij deze leefbaarheid en kwaliteit van hun woonomgeving, het bewustzijn ten aanzien van de prioriteiten die zij hierin willen stellen en van de verantwoordelijkheid en de inzet om de door hen gestelde normen en waarden in het gebied te realiseren.

Dit is een breed doel, waarmee in principe alle (gemeenschappelijke) belangen van de leden worden behartigd. Dat kan dus gaan over parkeerbeleid, nieuwbouwprojecten of dus de gevolgen en besluitvorming rond de dagopvang. Door lid te worden kun je invloed uitoefenen op de onderwerpen en de richting.

Wijkschouw

DELFT – De gemeente heeft samen met vijf bewoners een wijkschouw uitgevoerd, zo staat in hun nieuwsblad &#039de stadskrant&#039 te lezen. In het artikel staan verder een aantal relevante opmerkingen uit de buurt genoemd; de enige opmerking waar de gemeente antwoord op geeft, gaat over de het achterlaten van spuiten. Dit is sinds eind 2004, het enige antwoord dat gemeente over de drugsverslaafden geeft. Tot op heden is er op alle overige bezwaren en bedenkingen van de vereniging Onze Indische Buurt geen antwoord gegeven. Sterker nog : deze zijn gebagitaliseerd en ontkent als mogelijk probleem. Het is voor de vereniging dan ook zinloos deze bedenkingen opnieuw te stellen; de bezwaren zijn de gemeente bekend.

De gemeente probeert in het artikel een wig te drijven tussen de vereniging en de welwillende bewoners. Dat hoort bij de tactiek van de gemeente; kennelijk zien ze de vereniging toch als een groot gevaar voor hun plannen : dus als u dat nog niet heeft gedaan : Meldt u aan bij de vereniging (tel 015 2147015). Samen staan we sterker.

Wijkschouw

DELFT – Aanstaande dinsdag gaat de gemeente de wijkschouw houden. Dit vangt aan om 15:00. Een tijdstip dat velen uit de buurt aan het werk zijn. De gemeente heeft wel ingezien dat er heel wat verraderlijke plekken in de buurt zijn. Er zijn vele donkere hoekjes, er is veel groen, er is weinig zicht op wat er om de hoek afspeelt. En dat is natuurlijk niet wenselijk.
Wat is nou zo&#039n wijkschouw ? Er wordt geinventariseerd waar de wijk aangepast dient te worden aan de drugsverslaafden. Dus groen moet wijken, hangplekken moeten wijken, bankjes langs het water moeten wijken. Kortom de buurt moet een meer betonnen karakter krijgen want dat is drugverslaafden-proof. Als u daar aan mee wilt werken dan bent u volgens de gemeente van harte welkom. Wij willen de buurt houden zoals die is, en als er al iets aagepast moet worden, dan is dat het besluit dat de dagopvang in de Surinamestraat moet komen.
De buurt wordt ongevraagd opgezadeld met het grootste sociale probleem van deze tijd en dient tegelijkertijd mee te werken aan de ondergang van de leefbaarheid en het uitvoeren van sociale controle. Wij worden zo de cipiers van de dagopvang.

Vuilnisophaaldagen