Home » 2006

Yearly Archives: 2006

gesprek Veiligheid buurt Vrijenban

DELFT – Afgelopen zondag, 17 december, stond in de Stadskrant een aankondiging dat de burgemeester de veiligheid in de wijk zou onderzoeken. Hij zou op 18 december door de wijk fietsen en &#039s avonds in gesprek gaan met buurtbewoners. Ik hoop dat u allemaal massaal heeft deelgenomen aan het gesprek. Ik heb de aankondiging gemist, en daardoor het gesprek ook. Jammer dat de gemeente geen nette aankondiging kon doen. Een gerichte uitnodiging voor de vereniging was wel zo aardig geweest. Is dit Domheid of Angst van onze Burgervader ?

“Dagopvang voor de zomer naar de Surinamestraat”

DELFT – Via de pers bereikt ons het bericht dat de gemeente denkt dat de dagopvang in de Surinamestraat voor de zomer 2007 open kan. Helaas heeft de gemeente nog net niet het fatsoen gehad om de betrokken partijen hiervan rechtstreeks op de hoogte te stellen. Overigens is het onduidelijk waar deze uitspraak op is gebaseerd. Er is nog geen advies van de bezwarencommissie. Er is nog geen beheerplan vrijgegeven. Feit is wel dat de gemeente van de rechter in 2003 opdracht heeft gekregen om rond de zomer 2007 de verhuizing geregeld te hebben. Dus er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Mocht u een en ander willen nalezen, dan kunt u terecht op de website van de gemeente.

En het werd sinterklaas en kerstmis …

DELFT – Het is een tijd stil geweest op deze site. Er is ook niet veel te vertellen. Het laatste nieuws betrof de hoorzitting (begin oktober) en sindsdien is het akelig stil geweest. De bezwaarcommissie, die het college zal adviseren, heeft het er kennelijk moeilijk mee. U heeft natuurlijk allemaal in de kranten gelezen dat er voor de Hugo de Grootstraat inmiddels plannen zijn om ook een opvangcentrum voor daklozen te starten. Dit centrum zou bedoeld zijn voor de ‘lichtere gevallen’. Mijns inziens is de gemeente door de bezwarencommissie erop gewezen dat de voorspelde bezoekersaantallen inderdaad niet klopten, en is men vanuit de gemeente nu naarstig op zoek naar een manier om het aantal te verminderen.

Hoorzitting

DELFT – Afgelopen maandag is de hoorzitting geweest van de zogenoemde adviescommissie voor bezwaarschriften. De commissie bestond uit drie man, versterkt met twee externen. De gemeente was met vier man, twee ambtenaren en twee advocaten aanwezig. De bedrijven met drie man en twee advocaten en de bewoners met 5 man (een uit Rijswijk en vier van de Vereniging).We konden als vereniging en als bedrijven onze punten goed neerzetten, de commissie was kritisch richting de gemeente en gaf enkele keren aan dat ze niet overtuigd werden door de antwoorden van de gemeente, en de gemeente liet diverse keer zien dat ze flink aan het draaikonten waren. Onze punten hadden betrekking op de bezoekersaantallen, de selectiecriteria, vooral in relatie tot de ruimtelijke onderbouwing, de discussie of artikel 19 lid 1 of 2 geldig is, de geldende bouwvoorschriften, de beheersperikelen, de veiligheidsscan, de beheersbaarheid, het beheersplatform, de parkeergelegenheid. Normaal gesproken brengt de commissie binnen 3 tot 4 weken een advies uit, maar de verwachting is uitgesproken dat dit wellicht wat langer kan duren in verband met de complexiteit van het dossier.De gemeente kreeg van de commissie het volgende huiswerk mee :

  • Een onderbouwing van de bezoekersaantallen; deze was door de gemeente niet voldoende concreet (zie nieuwsbericht van 22 september op deze site).
  • Er is nog geen beheerplan. De commissie zou graag daarvan op de hoogte gesteld worden.
  • De gemeente dient nog een onderbouwing van het berekening voor de parkeerplaatsen te overleggen.

De gemeente heeft een week om aan deze verzoeken te voldoen. Wordt vervolgd.

Indische Buurt verdenkt de gemeente van gesjoemel met cijfers dagopvang

DELFT – De belangenvereniging ‘Onze Indische Buurt’ heeft geconstateerd dat de te verwachte bezoekersaantallen van de dagopvang veel hoger zijn dan de gemeente beweert. De cijfers die tijdens de besluitvorming van februari 2005 aan de gemeenteraad zijn overhandigd, zijn fout. Dit blijkt uit de cijfers van de kwartaalrapportages die de Stichting Over de Brug in opdracht van de gemeente opstelt. De voorzieningenrechter heeft in haar uitspraak van juni 2006 de gemeente opdracht gegeven om de cijfers rond de verwachte bezoekersaantallen nader te onderbouwen. Tot op heden heeft de gemeente dat nog niet gedaan. Uit het jaarverslag zijn de stichting Over de Brug van 2004 blijkt dat er 204 cli nten in beeld zijn. Uit de kwartaalcijfers van juni 2005 blijken er ook 204 cli nten in beeld te zijn. De cijfers die bij de besluitvorming zijn gebruikt, februari 2005, spreken echter van 111 cli nten. Ook alle andere kwartaalrapportages komen uit op een aantal dat hoger ligt dan 200. Het heeft er dus alle schijn van dat de gemeente de gemeenteraad destijds bewust verkeerd heeft ingelicht. De bezoekersaantallen zijn uit de cijfers te destilleren. In januari 2005 zijn er 87 bezoekers per dag te verwachten, in de cijfers van de besluitvorming zouden dat er 43 zijn, terwijl alle cijfers van daarna uitkomen op aantallen tussen de 90 en 100. Deze afwijking is statistisch niet te verklaren. Deze schijn wordt versterkt door het feit dat er in de kwartaalrapportage van juni 2005 verborgen tekst zit die zegt dat dit de cijfers van januari 2005 zouden zijn.
bijschrift : De eerste kolom zijn cijfers uit het jaarverslag 2004 van SodB (dit cijfer is geschat obv het aantal bekende clienten). De tweede kolom zijn de cijfers die de wethouder aan de gemeenteraad heeft verstrekt ten tijde van de besluitvorming. De overige cijfers komen uit de opeenvolgende kwartaalrapportages. De dip in de cijfers rond de besluitvorming is statisch niet te verklaren en is dus gemanipuleerd.

Documenten WZO vergaderingen

DELFT –

17 februari 2005 Bijlage 5 Nota besluit nieuwe locatie dagopvang
Monitor dagopvang Dienstencentrum Over de Brug
Cijfers
23 juni 2005 Kwartaalrapportage I: maart – april – mei 2005 Cijfers
13 oktober 2005 Kwartaalrapportage II: juni – september 2005 Cijfers
19 januari 2006 Kwartaalrapportage III: oktober – december 2005 Cijfers
23 mei 2006
(algemene commissie)
Kwartaalrapportage IV:januari, februari, maart 2006 Cijfers

Politiek Delft

Stadsbelangen Delft
PvdA
CDA
VVD
Leefbaar Delft
GroenLinks
Stip
ChristenUnie
D’66
SP
Onafhankelijk Delft
Lid van der Werf

Gemeente Delft

Gemeente Delft – kies voor dagopvang
Raadsinformatiesysteem van de gemeente – alle raadsvergaderstukken
Klacht over het onderhoud van de openbare ruimte

Media

AD / Delft
RTV West
Delft op Zondag
Stadsradio Delft
Delftse Post

Regelgeving

Overheidsloket
Overheidsloket – wet- en regelgeving
Overheidsloket – WRO wet ruimtelijke ordening

Vuilnisophaaldagen