Home » 2006 » maart

Monthly Archives: maart 2006

Verslag Inspraakavond

DELFT – Afgelopen woensdag was er de inspraakavond. De gemeente was met maar liefst TWEE wethouders en 3 ambtenaren vertegenwoordigd. Maar ook de buurt en de bedrijven waren in ruime mate op komen dagen. Zo’n 30 man en vrouw. Er waren zeven insprekers die zo’n 10 minuten de tijd kregen om hun zegje te doen. De gemeente zou waar nodig verduidelijkende vragen stellen. Er zou geen discussie zijn. De voorzitter, Grashof, kon echter niet voorkomen dat dat toch gebeurde. De insprekers hadden stuk voor stuk punten die goed waren. Vooral de advocaten van de bedrijven brachten Grashof in het nauw. Grashof werd langzaam vastgenageld. Zo was Grashof niet op de hoogte of er voor het bewuste bestemmingsplan al artikel 19 ontheffingen waren afgegeven (of voor een van de andere relevante artikelen, zoals de advocaat hem tot drie maal toe moest terechtwijzen). Het verzoek van de advocaat om die inzage alsnog te verstrekken werd door Grashof niet begrepen, totdat een van de ambtenaren ingreep en Grashof redde. Zielig was vooral de manier waarop Grafhof probeerde de discussie naar zijn hand te zetten met volledig verkeerde samenvattingen (“dus dat betekent dat we het eigenlijk eens zijn”.). Daar kwam hij ook niet mee weg, maar er spreekt wel een grote minachting uit jegens de aanwezige Delftenaren (en Rijswijkers!). Politiek gaat niet over feiten en gelijk hebben, maar over gelijk krijgen. Al vanaf het begin was duidelijk dat de gemeente totaal niet van plan was om ook maar iets met het ingesprokene te doen. “Het komt sowieso voor de rechter”, zei Grashof achteraf, die trillend en aangedaan de bijeenkomst afsloot.

Grashof ziet het even niet zittenWethouder Rensen verstopt zich achter een kopje koffieProjectleider Norbert De Leeuwde insprekers en belangstellenden

Inspraakavond 29 maart

DELFT – Aanstaande woensdag houdt de gemeente een inspraakavond over de bouwvergunning en de ontheffing bestemmingsplan voor de dagopvang in de Surinamestraat. Deze vindt plaats in de Lindenhof, Zocherweg 9 (in de buurt van de oorspronkelijke hoofdingang van de Gist). Dan kunt u uw standpunten uit de brief die u gestuurd heeft, toelichten. Ook als u geen brief heeft ingestuurd kunt u toch uw mening kenbaar maken. V &sup2 &sup2r maandag 27 maart moet u aangeven of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. De gemeente kennende betwijfel ik of u u morgen nog kunt aanmelden hiervoor. Voor maandag betekent in gemeentelijke termen namelijk hetzelfde als uiterlijk vrijdag. Maar u kunt het natuurlijk altijd proberen via telefoonnummer : 015 2197855. En anders komt u toch een bakkie doen ? Ongetwijfeld komt wethouder Rensen persoonlijk langs omdat hij zijn medewerkers niet voldoende vertrouwd en hij zal vervolgens niets zeggen.

Aanpak Enge Plekken

DELFT – Delft – In navolging op de actie van vorige jaren, start de gemeente Delft wederom de aanpak &#039Enge plekken&#039. Elke bewoner in Delft kan (liefst ondersteund door handtekeningen van buurtbewoners) vanaf 18 maart tot 15 april a.s. via de stadskrant of via internet plekken aangeven die door de buurt als eng worden ervaren. Bewoners kunnen zelf plekken die zij als &#039eng&#039 ervaren opgeven aan de gemeente. Dus komt u regelmatig op een plek waar u zich niet perttig voelt, dan is dit uw kans. Ga naar de website van de gemeente en volg de instructies.

Uit het wijkverslag 2005 : Parkeren Indische Buurt

DELFT – Parkeerproblemen zijn er de oorzaak van dat er komend jaar voor de hele wijk een parkeerbeleid wordt opgesteld. Komend jaar zal dit onderwerp dus ook op de agenda van de vereniging staan. Heeft u belangstelling om hierin een rol te spelen ? Geef u op bij de vereniging.
Zie hieronder het stuk uit het jaarplan 2006 voor onze wijk. Zie het hele rapport. Ook het jaarverslag 2005 is beschikbaar.

Problemen met de toegankelijkheid van de Floresstraat en omliggende straten als gevolg van verkeerd geparkeerde auto’s waren in het voorjaar van 2005 aanleiding tot aangekondigde handhavingsacties door politie en toezichthouders openbare ruimte. Deze acties leidden tot een verbetering van het parkeergedrag, maar ook tot veel protesten en signalen van bewoners over een tekort aan parkeergelegenheid in verschillende delen van de Indische Buurt. Tijdens een vergadering met bewoners van één van de straten van de Indische Buurt over het parkeerprobleem werd besloten om de aanpak naar het niveau van de gehele Indische Buurt te tillen. De ervaring was immers dat het oplossen van een parkeerprobleem in de ene straat leidde tot parkeerproblemen in de aangrenzende straat. Daarom zijn in het laatste kwartaal van 2005 parkeertellingen gehouden in de gehele buurt. Aan de hand van de resultaten van deze tellingen zal in 2006 in overleg met de buurtbewoners een gezamenlijke aanpak bepaald worden.

uit de commissievergadering WZO

DELFT –

De heer Stoop vraagt naar aanleiding van een krantenartikel of de gemeente Delft net als in andere gemeenten dak- en thuislozen opvang en begeleiding aanbiedt. Wethouder Rensen geeft aan dat dit project zich in een vroeg stadium bevindt. In eerste instantie wordt dit alleen in de G4 gedaan. Het is thans nog een proefproject en bij succes zal deze lijn wellicht in meerdere gemeenten worden ingezet. De wethouder is niet bang voor een grote toeloop van dak- en thuislozen naar Delft vanuit omliggende gemeenten die meedoen aan het project. Hij verwijst naar de grote +veegactie+ in Rotterdam.

Wethouder Rensen is niet bang en de deelnemers van de vergadering zijn weer gerustgesteld. Hoelang kan een wethouder wegkomen met alleen het wegnemen van de onrustgevoelens. Wordt het niet een hoog tijd voor degelijk beleid gebaseerd op feiten. Wat mij betreft wel.
Aan de heer Stoop: gelieve de volgende keer nog even door te vragen. Mogelijke vragen :

  • op welke feiten baseert u het feit dat u geen angst heeft ?
  • heeft u al wel eens onderzoek laten doen naar de mogelijke effecten van de afwachtende houding van Delft tav beleid op dit gebied ?
  • hoe communiceert u met de bewoners van met name de Indische Buurt dat u geen angst heeft ?

actuele documenten

DELFT –

Web statistics

DELFT – De website is in de eerste 11 dagen van maart zeer intensief bezicht. Maar liefst 539 bezoekers, die goed waren voor meer dan 11000 opvragingen. De voorbeeldbrief is tot op heden 57 keer opgevraagd. Ook de ruimtelijke onderbouwing en de nieuwsbrief zijn veel gevraagd. Die ruimtelijke onderbouwing was in februari al een zeer +geliefd+ document (350 hits). Kortom, het protest tegen de komst van de dagopvang leeft. De gemeente mag de borst nat maken.

Voorbeeld zienswijze/bezwaar beschikbaar.

DELFT – Er is nu een voorbeeldbrief beschikbaar die u kunt downloaden opsturen naar de gemeente. Wij raden u aan om ook eigen tekst toe te voegen, zodat het meer uw eigen brief wordt. Maar bedenk wel : opsturen is belangrijker dan de precieze tekst.
Download de brief : voorbeeld brief

DELFT VOORUIT! heeft een goed alternatief

DELFT – Als belangenvereniging doen we niet aan een stemadvies. Wel signaleren we zaken die in de politiek spelen die ook ons helpen. Vandaar deze tekst van de website van DELFT VOORUIT! .

Alternatief voor Surinamestraat Stichting Maatschappelijke opvang / Begeleid wonen huurt van Vestia aan de Schieweg 180 een boerderij. Hier wonen 12 mensen die een lichte vorm van begeleiding krijgen. Naast deze boerderij staat een vrij grote schuur, die nu niet gebruikt wordt, maar misschien in de toekomst gaat dienen als vergaderruimte. Dat is echter nog niet zeker en vergaderen kan op allerlei locaties in Delft. Met een behoorlijke verbouwing, maar dat moet aan de Surinamestraat ook, kan hier een redelijke dagopvang gerealiseerd worden. Er hoeft geen duur pand gekocht te worden en er hoeft ook geen 60.000,– aan huur betaald te worden, want de stichting MoVo huurt het al. Van die 60.000,– kun je een busje, misschien zelfs twee, door Delft laten rijden op vaste tijden, met vaste opstapplaatsen, verspreid over Delft. De bezoekers/gebruikers van de voorziening hoeven dan niet veel te lopen. Er kan voor gekozen worden om dit vervoer in eigen beheer te doen. Dan heeft de stichting een of twee busjes, die ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Zo is er momenteel de mogelijkheid voor de bezoekers van de dagopvang op tegen een bescheiden vergoeding enkele uren papier te prikken. Nu lopen de deelnemers aan deze activiteit veelal dezelfde route, door gebrek aan tijd of zij gaan met de tram naar een andere locatie. Dat kost uiteraard weer tijd en ook daarvoor zou een busje een uitkomst kunnen bieden. Het vervoer kan natuurlijk ook uitbesteed worden aan bijvoorbeeld Connexxion of Deltax. Een afweging: wat is het goedkoopste? De busjes rijden heen en weer, de bezoekers/gebruikers kunnen komen en gaan als er een busje is. Op jet terrein is voldoende buitenruimte en vrijwel niemand heeft er last van. Behalve die 12 bewoners van de boerderij dan, maar dat zij er wonen moet toch voornamelijk als een tijdelijk situatie (doorstroom) gezien worden. Het is een stappenplan dat met die 12 bewoners doorlopen wordt. Eerst dakloos, dan een dak in de boerderij, vervolgens begeleid wonen en als laatste stap geheel zelfstandig wonen.

http://www.delftvooruit.nl/actueel

Vuilnisophaaldagen