Home » 2006 » april

Monthly Archives: april 2006

Algemene Ledenvergadering

DELFT – Op 25 april wordt de eerste Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Onze Indische Buurt gehouden. Alle leden ontvangen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Bent u geinteresseerd in de vereniging en overweegt u lid te worden ? Dan bent u bent welkom op de vergadering. U kunt zich ter plaatse aanmelden voor het lidmaatschap.

UITNODIGING

Jaarvergadering Onze Indische Buurt

Datum Dinsdag 25 april 2006
Plaats Buurtcentrum Delft Noord, Brasserskade 77
Aanvang 20:00 uur (zaal open om 19:45 uur)

De vergadering bestaat uit twee delen :

  1. De Algemene ledenvergadering waarin de Jaarrekening van jaar 2005 en de Begroting 2006 worden goedgekeurd en vastgesteld. Tevens zal de benoeming van de leden van de kascommissie.aan de orde komen.
  2. Een discussie over zaken die in de buurt of binnen de Vereniging leven. Verdere plannen m.b.t.2006.

Bomenkap Molukkenstraat

DELFT – Een half jaar geleden heeft de gemeente Delft een aanvraag ingediend om de bomen langs de op- en afritten van de Reineveldbrug te kappen. Toen vanwege diverse civiele werkzaamheden. De vergunning is niet afgegeven, maar het is nog niet stil op dit gebied. De kapplannen zijn er nog steeds. De belangrijkste reden om te kappen is de leeftijd van de bomen. Deze is rond de 30 jaar en populieren worden nu eenmaal niet veel ouder. Er zit veel dood hout in de bomen, en de takkan gaan steeds meer hangen. Ook de bomen aan de Cura aostraat worden in dit plan meegenomen, alsmede de bomen langs VanderLee. De gemeente bereidt momenteel een plan voor om de dit op een verantwoorde manier uit te voeren. De gemeente heeft beloofd de buurt tijdig op de hoogte te stellen. Waarschijnlijk via een voorlichtingsavond. Een paar grote bomen in de Surinamestraat gaan nog dit jaar tegen de vlakte. Voor de andere bomen is nog geen planning bekend. De gemeente verzekerde dat dit geen relatie heeft met de komst van de dagopvang.

Vuilnisophaaldagen