Home » 2006 » juni

Monthly Archives: juni 2006

Uitspraak kort geding

DELFT – De voorzieningenrechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Hij zag onvoldoende bewijs dat de gemeente fout heeft gehandeld. Het belangrijkste onderdeel van de beslissing vormt de afgifte van een zogenoemde verklaring-van-geen-bezwaar. Deze verklaring wordt door de provincie afgegeven. En die had het weer gedelegeerd aan de gemeente met een soort beleidsstuk dat toevalligerwijs vorig jaar is opgesteld. Verdonk kan hier nog wat leren.In de uitspraak wordt de gemeente ook gewezen dat de gemeente de contra-expertise van vorig jaar niet zomaar mag negeren. Ook zijn er bij de rechter twijfels over de juistheid van de cijfers van de gemeente over de bezoekersaantallen heeft verstrekt.De uitspraak betekent dat de gemeente mag gaan verbouwen, ondanks het feit dat de bezwaarperiode nog loopt.Deze uitspraak ging overigens NIET over de bezwaarschriften !

uitspraak

DELFT – Uitspraak Kort Geding op dinsdag 27 juni 2006.

Kort geding

DELFT – De stichting bedrijven Surinamestraat heeft een kort geding aangespannen om te zorgen dat de verbouwing, waarmee de eigenaar alvast is begonnen, te stoppen. Dit kort geding dient dinsdag aanstaande, 13 juni, om 9:30 bij de kantonrechter in Den Haag. Deze zitting kunt u ook bijwonen. U hoeft u niet aan te melden, wel op tijd komen.

Bezwaarperiode loopt

DELFT – Op 15 mei heeft de gemeente besloten om de vergunning te verlenen voor de verbouwing van het pand aan de Surinamestraat 1. Dit besluit is conform de verwachting. Vanaf die datum kan een ieder die gevolgen kan ondervinden van dat besluit binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de gemeente (commissie bezwaar en beroep). Tevens is hiermee de ruimtelijke onderbouwing goedgekeurd, wat inhoud dat de gemeente toestaat dat de bestemming van het pand wordt gewijzigd. Het bezwaar moet v &sup2 &sup2r 26 juni worden ingediend. De vereniging zal zeker een bezwaar indienen, omdat we van mening zijn dat onze zienswijze en eerder gemaakte bezwaren niet voldoende in de plannen terugkomen. U kunt, als u belangen hebt in de omgeving van de Surinamestraat, dus als u hier woont, werkt of recre rt, ook bezwaar indienen. En denk nou niet dat alles al is besloten, al wil de gemeente u dat graag laten geloven.

Vuilnisophaaldagen