Home » 2006 » juli

Monthly Archives: juli 2006

Documenten WZO vergaderingen

DELFT –

17 februari 2005 Bijlage 5 Nota besluit nieuwe locatie dagopvang
Monitor dagopvang Dienstencentrum Over de Brug
Cijfers
23 juni 2005 Kwartaalrapportage I: maart – april – mei 2005 Cijfers
13 oktober 2005 Kwartaalrapportage II: juni – september 2005 Cijfers
19 januari 2006 Kwartaalrapportage III: oktober – december 2005 Cijfers
23 mei 2006
(algemene commissie)
Kwartaalrapportage IV:januari, februari, maart 2006 Cijfers

Politiek Delft

Stadsbelangen Delft
PvdA
CDA
VVD
Leefbaar Delft
GroenLinks
Stip
ChristenUnie
D’66
SP
Onafhankelijk Delft
Lid van der Werf

Gemeente Delft

Gemeente Delft – kies voor dagopvang
Raadsinformatiesysteem van de gemeente – alle raadsvergaderstukken
Klacht over het onderhoud van de openbare ruimte

Media

AD / Delft
RTV West
Delft op Zondag
Stadsradio Delft
Delftse Post

Regelgeving

Overheidsloket
Overheidsloket – wet- en regelgeving
Overheidsloket – WRO wet ruimtelijke ordening

Referendum uitbreiding Camping Delftse Hout

DELFT – Er is sprake van uitbreiding van de camping in de Deltse Hout. Dat gaat ten koste van recreatiegebied en natuur. De gemeente onderzoekt of een referendum hierover wenselijk is. De gemeente houdt een referendum indien minimaal 4000 delftenaren aangeven dat zij een referendum willen. Tot 10 augustus kunt u bij de gemeente aangeven of u een referendum wilt. Dat referendum wordt dan wat later gehouden. Meer informatie >> .
Ook bij de gemeente kunt u terecht voor informatie (http://www.gemeentedelft.info

Helikopterlandingsplaats

DELFT – De gemeente Den Haag wil op verzoek van een exploitant een helicopterlandingsplaats inrichten in Ypenburg, direct aan de A13 op de grens met Delft gelegen. Het is onvermijdelijk dat daarbij over Delft gevlogen gaat worden. De helicoptervluchten kunnen geluidoverlast veroorzaken en kunnen de natuurwaarden verstoren in het gebied Delftse Hout / Dobbeplas en Ackerdijkse plassen (denk aan verstoring van vogels). De termijn voor het indienen van zienswijzen eindigt op 14 juli 2006.Deze helicopters gaan dus ook over Delfts grondgebied, lees Indische Buurt. Wat vindt u hiervan ? Gaarne reactie naar de vereniging.

Vuilnisophaaldagen