Home » 2006 » september

Monthly Archives: september 2006

Indische Buurt verdenkt de gemeente van gesjoemel met cijfers dagopvang

DELFT – De belangenvereniging ‘Onze Indische Buurt’ heeft geconstateerd dat de te verwachte bezoekersaantallen van de dagopvang veel hoger zijn dan de gemeente beweert. De cijfers die tijdens de besluitvorming van februari 2005 aan de gemeenteraad zijn overhandigd, zijn fout. Dit blijkt uit de cijfers van de kwartaalrapportages die de Stichting Over de Brug in opdracht van de gemeente opstelt. De voorzieningenrechter heeft in haar uitspraak van juni 2006 de gemeente opdracht gegeven om de cijfers rond de verwachte bezoekersaantallen nader te onderbouwen. Tot op heden heeft de gemeente dat nog niet gedaan. Uit het jaarverslag zijn de stichting Over de Brug van 2004 blijkt dat er 204 cli nten in beeld zijn. Uit de kwartaalcijfers van juni 2005 blijken er ook 204 cli nten in beeld te zijn. De cijfers die bij de besluitvorming zijn gebruikt, februari 2005, spreken echter van 111 cli nten. Ook alle andere kwartaalrapportages komen uit op een aantal dat hoger ligt dan 200. Het heeft er dus alle schijn van dat de gemeente de gemeenteraad destijds bewust verkeerd heeft ingelicht. De bezoekersaantallen zijn uit de cijfers te destilleren. In januari 2005 zijn er 87 bezoekers per dag te verwachten, in de cijfers van de besluitvorming zouden dat er 43 zijn, terwijl alle cijfers van daarna uitkomen op aantallen tussen de 90 en 100. Deze afwijking is statistisch niet te verklaren. Deze schijn wordt versterkt door het feit dat er in de kwartaalrapportage van juni 2005 verborgen tekst zit die zegt dat dit de cijfers van januari 2005 zouden zijn.
bijschrift : De eerste kolom zijn cijfers uit het jaarverslag 2004 van SodB (dit cijfer is geschat obv het aantal bekende clienten). De tweede kolom zijn de cijfers die de wethouder aan de gemeenteraad heeft verstrekt ten tijde van de besluitvorming. De overige cijfers komen uit de opeenvolgende kwartaalrapportages. De dip in de cijfers rond de besluitvorming is statisch niet te verklaren en is dus gemanipuleerd.

Vuilnisophaaldagen