Home » 2006 » oktober

Monthly Archives: oktober 2006

Hoorzitting

DELFT – Afgelopen maandag is de hoorzitting geweest van de zogenoemde adviescommissie voor bezwaarschriften. De commissie bestond uit drie man, versterkt met twee externen. De gemeente was met vier man, twee ambtenaren en twee advocaten aanwezig. De bedrijven met drie man en twee advocaten en de bewoners met 5 man (een uit Rijswijk en vier van de Vereniging).We konden als vereniging en als bedrijven onze punten goed neerzetten, de commissie was kritisch richting de gemeente en gaf enkele keren aan dat ze niet overtuigd werden door de antwoorden van de gemeente, en de gemeente liet diverse keer zien dat ze flink aan het draaikonten waren. Onze punten hadden betrekking op de bezoekersaantallen, de selectiecriteria, vooral in relatie tot de ruimtelijke onderbouwing, de discussie of artikel 19 lid 1 of 2 geldig is, de geldende bouwvoorschriften, de beheersperikelen, de veiligheidsscan, de beheersbaarheid, het beheersplatform, de parkeergelegenheid. Normaal gesproken brengt de commissie binnen 3 tot 4 weken een advies uit, maar de verwachting is uitgesproken dat dit wellicht wat langer kan duren in verband met de complexiteit van het dossier.De gemeente kreeg van de commissie het volgende huiswerk mee :

  • Een onderbouwing van de bezoekersaantallen; deze was door de gemeente niet voldoende concreet (zie nieuwsbericht van 22 september op deze site).
  • Er is nog geen beheerplan. De commissie zou graag daarvan op de hoogte gesteld worden.
  • De gemeente dient nog een onderbouwing van het berekening voor de parkeerplaatsen te overleggen.

De gemeente heeft een week om aan deze verzoeken te voldoen. Wordt vervolgd.

Vuilnisophaaldagen