Home » 2007 (Page 2)

Yearly Archives: 2007

Gemeente bouwt weer illegaal

DELFT – Vandaag is tijdens een kort geding voor de voorzieningenrechter door de gemeente toegegeven dat de groene afrastering, die afgelopen vrijdag in grote haast langs de Oostsingel/Haagweg is neergezet, vergunningplichtig is. Die vergunning heeft de gemeente niet. Het doel om maar zo snel mogelijk de dagopvang aan de Surinamestraat te realiseren, heiligt kennelijk de middelen. Moet een gewone jongen eens proberen om zonder vergunning te bouwen….

Geen verrassing : Bezwaren Surinamestraat ongegrond verklaard

DELFT – Wij hebben geen moment getwijfeld aan dat deze uitspraak er zou komen.. In de ogen van de gemeente is alles wat er door de vereniging of de buurt gedaan wordt tegen het beleid van de gemeente ongegrond. De gemeente voldoet hiermee ruimschoots aan de competenties arrogant en hoogmoedig. Hieronder het persbericht.

Bezwaren Surinamestraat ongegrond verklaard

Het college van B&W heeft de bezwaren tegen de bouwvergunning en vrijstelling voor de Surinamestraat 1 ongegrond verklaard. Het gaat om de vrijstelling voor het veranderen van een bedrijfsruimte tot een dagopvang voor dak- en thuislozen en/of verslaafden. De gemeente blijft zich inzetten om een spoedige verhuizing van de dagopvang naar de Surinamestraat mogelijk te maken.

Begin dit jaar heeft het college de bezwaarschriften van vele partijen in deze zaak al ongegrond verklaard. Naar aanleiding van het beroep hiertegen van een zestal partijen bleek toen in een rechtszaak dat op formele gronden deze besluiten moesten worden herzien. Ondertussen zijn de formele gebreken hersteld en heeft het college andermaal de bezwaren ongegrond verklaard.

Het herstel betreft een hernieuwde toestemming van de provincie omdat bij het eerdere besluit om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren deze inmiddels was verlopen. Ook was het nu noodzakelijk om door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit voor dit gebied te laten vaststellen.

Uitzending gemist ?

DELFT – Op SBS wordt vanavond (als u dit bericht morgen leest : gisteren, maar in alle gevallen op 8 december) in Hart van Nederland een onderwerp gewijd aan de dagopvang. In ieder geval komt AutoHiFi corrner aan het woord, maar is ook bij de snertverdeling op de markt gefilmd. Op SBS kunt u bij uitzendig gemist de uitzending alsnog zien.

Nog een voorbeeld van een leugentje ?

DELFT – De wethouder omschrijft de uitspraak van de rechter van afgelopen juli als een VORMFOUT. Letterlijk zei de wethouder tegen de gemeenteraad : &#039…..En die (het voorbereidingsbesluit, red) hebben we nodig omdat we de vormfout, het is niet dat we verlorenhebben bij de rechter, het was een vormfout. Dat is een essentieel verschil, dat we die vormfout willen herstellen…..&#039. Nou, het woord &#039vormfout&#039 komt in de bewuste uitspraak niet voor. Wel woorden als “;het besluit is vernietigd”; en “;de gemeente wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten”;. Als welwillende gemeenteraad, moet je toch wel blij zijn met zo&#039n creatief bestuur.

Overigens wordt het woord vormfout gebruikt als de aanklager, meestal het OM of de politie, iets vergeten is te noteren, of een verkeerde naam opschrijft. De verdachte of gedaagde wordt dan vrijgespoken. In dit geval heeft de gemeente een besluit genomen, waartoe zij helemaal niet bevoegd was. Maar dat lost de gemeente op door een woord te gebruiken waardoor het allemaal minder erg klinkt.

Nog een voorbeeld van een leugentje ?

DELFT – Op de website van de Gemeente Delft staat bij het onderwerp dagopvang de reden waarom de Gemeente aan het zoeken is gegaan naar een andere locatie. De reden die de Gemeente aangeeft : de huidige opvang is te klein. Wij weten beter. De rechter heeft sluiting van de huidige opvang geboden omdat het niet voldeed aan het vigerende bestemmingsplan. Maar de echte reden is dat de omwonenden van de Oostsingel 78 de opvang al jaren meer dat zat waren. Het bestemmingsplan is aangegrepen als juridische middel om sluiting voor elkaar te krijgen.

Van de voorzitter ….

DELFT –

‘Daklozen slachtoffer van beleid gemeente’

DELFT – De daklozen en verslaafden in Delft zijn de dupe van de halsstarrigheid van de gemeente.
Deze had bij haar plan voor een dagopvang naar het publiek moeten luisteren, maar deed dat niet en wordt nu voortdurend geconfronteerd met rechtszaken van tegenstanders. Dit stelt voorzitter Vrins van de belangenvereniging Onze Indische Buurt: “Deze mensen zijn het slachtoffer van het gehannes van de gemeente,” zegt hij over de daklozen en verslaafden. “Dat vind ik heel kwalijk.”

Vrins reageert zo op de commotie rond de dagopvang die in de Surinamestraat moet komen: de rechtbank schorste vorige week de bouwvergunning, omdat de gemeente te weinig oog had voor de vrees van de ondernemer die een winkel heeft in het aangrenzende pand. Ook het belangenplatform Onze Indische Buurt is tegen de opvang. Gevolg is dat de daklozen voorlopig in de Oostsingel blijven, maar dat stuit weer op protest van de wijk. Volgens Vrins had de gemeente direct moeten kiezen voor een plek die niet op weerstand stuit.

Lees het Algemeen dagblad

Paniekvoetbal bij de gemeente

DELFT – Alle gevoel voor realiteit en proporties is bij het gemeentebestuur verdwenen. Het nieuwste plan is om nu om een muur te plaatsen dwars over de Surinamestraat, bij de aansluiting met de Haagweg. Een MUUR plaatsen ? Waar zijn we dat eerder tegengekomen ? Was het niet Berlijn ? Of in Jerusalem ? De gemeente is geadviseerd om alles te doen wat in hun mogelijkheden ligt, ondanks dat dit leidt tot oplossingen die niet door alle partijen gedragen worden. De oplossing benadert wel het apartheidsbeleid : zet alle junks in een weiland met een hoge muur eromheen. Wat zal de volgende stap zijn ? Ik kan me niet voorstellen dat Rensen dat als wethouder zal meemaken.

Wethouder is er gloeiend bij

DELFT – Dat we op deze plek nogal eens verkondigen dat de gemeente liegt of de feiten verdraait, doen we natuurlijk niet zomaar. Tot op heden hebben we steeds gelijk gekregen. Duikend in onze archieven kwamen we een brief tegen die de provincie vorig jaar (19 december 2006) heeft verstuurd aan het gemeentebestuur. Hierin is de provincie heel expliciet dat de verklaring van geen bezwaar afloopt op 1-1-2007. De gemeente beweert echter dat ze niet in de gaten had dat de vrijstelling was verlopen. Dan lezen ze de stukken niet, of ze liegen. Ik houd het op het laatste.
lees de brief

Pappen en nathouden beleid van GroenLinks

DELFT – Groen links komt met een statement op hun website dat er met de uitspraak van de rechter van vorige week voor de dak- en thuislozen nergens meer plek zal zijn. GroenLinks vindt dat de gemeente er alles, of in ieder geval voldoende, aan heeft gedaan om het voor de buurt acceptabel te maken. Beste GroenLinks, de rechter heeft echter besloten dat de gemeente er niet alles aan heeft gedaan, of in ieder geval te weinig. Dat concludeert de rechter doordat hij of zij luistert naar de bezwaarmakers. GroenLinks luistert alleen naar wat de gemeente zegt. En die vertelt alleen maar wat hun goed uitkomt. Kortom, ze vertellen halve waarheden en GroenLinks prikt daar kennelijk niet doorheen.

Overigens is het aandoenlijk dat de daklozen nu aan imagoverbetering gaan doen. Het is een beginnetje. De daklozen moeten echter wel beseffen dat hun slechte imago niet te wijten is aan het feit dat ze te weinig soep of posters uitdelen. Om iets aan je imago te veranderen moet je bij de oorzaak van je imago beginnen. Maar het besef is er nu dat het imago slecht is. En dat is, zoals gezegd, een beginnetje.

Omgeving huidige locatie is het ook zat.

DELFT – Nu snap ik het niet meer. Rensen beweert al jaren dat er op de huidige locatie helemaal geen problemen zijn. Waarom doet hij dan lood in zijn schoenen als hij het nieuws mag brengen dat hij de dagopvang op de huidige locatie nog een tijdje langer gedoogd ? Hij zal toch niet tegen ons hebben gelogen bij de diverse inspraakavonden, bezwarencommissies en bij interviews met de pers ?

Omwonenden dagopvang Oostsingel zijn het zat

DELFT – Omwonenden van de opnieuw geopende dagopvang voor dak- en thuislozen aan de Oostsingel in Delft stappen naar de rechter.

Ze voelen er niets voor om tot 1 mei volgend jaar weer met deze groep mensen geconfronteerd te worden, omdat de nieuwe dagopvang aan de Surinamestraat nog niet open mag. Na de brand in het nieuwe pand met Oud en Nieuw wilden de omwonenden niet dwars liggen en kon de Oostsingel openblijven. Maar dat kan nu niet meer van hen verwacht worden, menen ze.

Wethouder Dick Rensen begrijpt hun boosheid, maar zegt niet anders te kunnen handelen. “Ik had het lood in de schoenen toen ik deze mensen moest vertellen dat de dagopvang weer open moest. Anderzijds kon ik niet anders. Een alternatief voor de Surinamestraat is er echt niet en we kunnen deze groep in dit jaargetijde niet de kou in sturen.”

De dagopvang aan de Oostsingel is inmiddels weer in gebruik genomen. Een deel van de al naar de Surinamestraat verhuisde inventaris is weer terug gebracht.

Lees het artikel in het AD

Vuilnisophaaldagen