Home » 2007 » februari

Monthly Archives: februari 2007

Bestemmingsplan Noordoost

DELFT – Het bestemmingsplan Noordoost, waar onder andere de Indische Buurt in valt, ligt al enkele weken ter inzage bij de gemeente. De Vereniging heeft vandaag haar zienswijze, bezwaar en enkele opmeringen overgebracht. Algemeen kan gesteld worden dat het plan er goed uitziet. De vereniging heeft enkele foutjes gevonden, en heeft vooral problemen met de argumentatie die de gemeente gebruikt, bijvoorbeeld ten aanzien van het weglaten van het stukje Indische Buurt tussen de Vrijenbanselaan en de Schie (De Scheg). Ook hebben we twijfels bij opmerkingen ten aanzien van het toekomstperspectief dat de gemeente het winkelcentrum aan de Ternatestraat toedicht (&#039matig toekomstperspectief&#039).

Duyvelsgatburg

DELFT – Delft is begonnen met het vernieuwen van een bruggetje (Duyvelsgatbrug) met een overspanning van maar liefst 2 meter. Dit bruggetje komt u tegen indien van de Indische buurt de binnenstad in fietst.
Volgens de gemeente gaat dit een JAAR gaat duren. Ik heb gevraagd om de afrastering wat te verplaatsen zodat er meer ruimte ontstaat voor fietsers. Ondanks toezegging om dat te doen heeft de gemeente omleidingsborden geplaatst. Een jaar is wel lang voor een brug van 2 meter. Dat komt neer op 16 cm per maand, of een halve centimeter per dag. Het bruggetje moet zeker lang drogen voordat die gebruikt kan worden.

Groen moet wijken voor beton en ijzer

DELFT – Onderstaande mail bereikte ons vandaag. De gemeente is bezig om het groen van het talud van de Vrijenbanseweg te verwijderen. Hiervoor in de plaats komt een hekwerk. dat is nu precies datgene waar we bang voor waren : het groen verdwijnt en beton en ijzer komt hiervoor in de plaats. De leefbaarheid van de buurt gaat ook op dat gebied achteruit.

Geachte dames en heren,

Ik lees op de site van Onze Indische Buurt dat men zorgen maakt over de veiligheid van de fietsers op de Reineveldbrug.

Door het cre ren van zichtlijnen door het uitdunnen van de bossages op het talud aan de zijde Curacaostraat zou het gevaar bestaan dat voetgangers, nog meer dan nu al gebeurd, via het talud de brug gaan betreden en een gevaar op zullen leveren voor de fietsers op het fietspad op de brug aan de zijde van de Cura aostraat.

De gemeente onderkent dit probleem en wil het oneigenlijk betreden van de brug via de bossages tegengaan door het plaatsen van een hekwerk.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Norbert de Leeuw
projectleider verplaatsing dienstencentrum

Bestemmingsplan

DELFT – Op 23 januari heeft het College van BenW het bestemmingsplan voor Delft-Noordoost vastgesteld. De Indische Buurt is onderdeel van dit bestemmingsplan. De gemeente heeft keurig het hele plan aan de vereniging toegezonden, waarvoor dank. Op dit besluit van het college geldt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen, bezwaren en eventueel beroep. het indien van zienswijzen moet voor 27 februari schriftelijk bij de gemeente. Het plan ligt ter inzage op het gemeentehuis. We zullen als Vereniging het hele plan doornemen en de bevindingen in ieder geval op deze plaats met u delen. Indien we het nodig achten, zullen we onze zienswijze aan de gemeente kenbaar maken.

Voor uw informatie : een bestemmingsplan geeft op hoofdlijnen aan welke zaken binnen de buurt toegestaan worden en welke niet. Zo wordt er geregeld waar gewoond mag worden en waar gewerkt mag worden. Ook worden zaken als toegestane dakkapellen, tuinhuisjes e.d. hierin geregeld. Pikant detail is dat in het plan geregeld wordt dat er maximaal twee sexhuizen in de wijk gerealiseerd mogen worden. Nadere details volgen na bestudering.

Vuilnisophaaldagen