Home » 2007 » maart

Monthly Archives: maart 2007

Parkeerprobleem Ceram Boeroe door rechter bevestigd

DELFT –

Een mooi succes voor het buurtcomit © Indische Buurt dat al enkele jaren strijd voor een oplossing van de parkeerproblematiek die is ontstaan bij de nieuwbouw van de Ceram Boeroe gebied. De gemeente heeft het altijd ontkend, maar de vasthoudendheid van het buurtcomit © wordt uiteindelijk toch belooond.

Van internet AD van 17 maart 2007

Rechter: meer parkeerplekken nodig

DELFT – Ten onrechte heeft het Delftse stadsbestuur bezwaren tegen te weinig parkeerruimte bij een fors nieuwbouwplan in de Indische Buurt tot twee keer toe terzijde geschoven. In hoger beroep werd de gemeente door de rechter deze week opnieuw in het ongelijk gesteld.

Twee jaar lang steggelen bewoners van de Indische Buurt nu al over de bouw van vijftig appartementen en veertien eengezinswoningen aande Ceramstraat, de Boeroestraat, de Arubastraat, de Riouwstraat en de Minahassa- straat. Delft mag van de rechter het bouwplan uitvoeren, maar moet wel voor voldoende parkeerruimte zorgen.

Het stadsbestuur heeft altijd beweerd aan de eis te voldoen. Er zijn 94 parkeerplekken in de plannen opgenomen, terwijl er 93 nodig zijn, stelt het.

De kwestie is alleen dat daarbij, tot ergernis van veel omwonenden, bestaande parkeerplekken zijn meegerekend. En er is nu al een groot parkeerprobleem, menen zij.

“Als er dan een stuk grond vrijkomt, moet je dat niet gebruiken om de bestaande problemen te verergeren,” zei woordvoerder Bram van Straalen van de buurtbewoners eerder.

In hoger beroep stelt de rechter dat de gemeente niet kan bewijzen dat 28 al bestaande parkeerplekken straks daadwerkelijk kunnen worden gebruikt door de bewoners van de nieuwbouw. De klacht van de bewoners is volgens hem dus terecht.

Dat geldt niet voor hun kritiek dat de nieuwbouw te massaal zou zijn. Met het bouwplan, waarin veel seniorenwoningen staan, is niets mis.

De gemeente bekijkt het vonnis nog, maar is blij dat het bouwplan zelf niet is afgekeurd. De bezwaarmakende bewoners waren niet bereikbaar voor commentaar.

Waarzegmachine

DELFT –

Wethouder Rensen sprak vandaag tijdens een viering van de Technica 10 over een van de uitvindingen. Een van de technigirls had een waarzegmachine gemaakt en daar ook duidelijk bijgeschreven dat het een waarzegmachine was. De Wethouder zag er het nut wel van in; dat zou de taken van de gemeente een stuk makkelijker maken. Nu zijn er aan waarzegmachines altijd een paar voorwaarden verbonden.

  1. Je moet een waarzegmachine herkennen
  2. Je moet een waarzegmachine erkennen

Je kunt aan de waarzegmachine ook een strategie verbinden. Stel je maakt plannen en achteraf zegt de waarzegmachine dat die plannen niet uit zullen komen; dan heb je een probleem. Maar als je nu vooraf luistert naar de waarzegmachine, dan sta je ineens sterk want je stemt je plannen af op de toekomst

Delft kent ongeveer 100.000 waarzegmachines. Iedere inwoner is er wel een. Echter op het moment dat de voorspelling van een een waarzegmachine niet past bij de plannen van de gemeente, worden bovenstaande voorwaarden terzijde geschoven. Een mooi voorbeeld is de parkeerproblematiek in het CeramBoeroe gebied (zie artikel hieronder).

In het kader van de dagopvangzijn er ook voldoende voorbeelden te noemen van zaken die de waarzegmachines hebben voorspeld, die altijd ontkend zijn door de gemeente en die nu toch uitkomen:

  • te hoge verwervings- en verbouwingskosten
  • aanpassen buurt hekwerken en de kosten daarvan
  • nieuwe trap Reineveldbrug en de koste daarvan
  • groenvoorziening en de kosten daarvan
  • bewaking en de kosten daarvan
  • kosten van het uitkopen van bedrijven
  • aanzuigende werking tramhalte en de kosten voor aanpassingen

Als het dienstencentrum open gaat komen in dit rijtje nog bij : veiligheid buurt, verslaafden die in de buurt blijven hangen, looproutes, onveiligheid winkelcentrum Ternatestraat, drugshandel, schooljeugd die gaat experimenteren, en, ik moet er niet aan denken, wat er allemaal met onze kinderen kan gebeuren.

Rensen, je zegt dat je wel een waarzegmachine wil, maar ik denk niet dat je geschikt bent om een waarzegmachine te herkennen en te erkennen.

Doelstelling

De belangenvereniging ‘Onze Indische Buurt’ zet zich in voor een leefbare en kwalitatief hoogstaande woonomgeving. De vereniging staat voor een buurt waar bewoners zich thuis voelen en betrokken zijn bij wat er in directe omgeving gebeurt. Woont u in de Indische Buurt? Of draagt u deze buurt om een andere reden een warm hart toe? Word dan lid!

Vuilnisophaaldagen