Home » 2007 » juni

Monthly Archives: juni 2007

Rechtzaak tegen de gemeente

DELFT – De Vereniging heeft een beroep ingediend bij de bestuursrechter in Den Haag tegen de komst van de dagopvang naar de Surinamestraat. Deze zaak zal dienen op 18 juli vanaf 9:30 in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan in Den Haag. Naast de Vereniging hebben ook de Stichting bedrijven Vrijenban en fa. Van der Lee beroep aangetekend. Dit zal de eerste keer worden dat de gemeente door een externe, onafhankelijke partij zal worden beoordeeld in deze zaak.

Nog geld nodig ?

DELFT – De gemeente moet diep in de buidel tasten. Straks wordt de gemeente nog wegens schulden uit het stadhuis geplaatst. Dan wordt het wel erg druk in de opvang. Lees onderstaand artikel uit het Algemeen Dagblad. Overigens zet de gemeente 190.000 op de balans, en wordt 110.000 uit algemene middelen gehaald. Op deze manier is later helemaal niet meer te achterhalen wat de werkelijke kosten voor dit pand waren.

vrijdag 01 juni 2007

Geldnood bij daklozenopvang

Door DANNY VERBAAN
DELFT – Het vestigen van de Delftse dagopvang voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat is op grote financi le problemen gestuit.
Hoewel de door omwonenden fel bekritiseerde voorziening al over enkele maanden opengaat, blijkt voor dit project nog eens 300.000 euro nodig te zijn.

Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeenteraad voorstellen om dit bedrag beschikbaar te stellen. Het geld komt boven op het budget van ruim een miljoen euro dat eerder is uitgetrokken voor de aankoop en verbouwing van het pand aan de Surinamestraat.

Een toelichting op het voorstel maakt duidelijk dat voor het verbouwen en inrichten nog 190.000 euro ontbreekt; de overige 110.000 euro wil het college besteden aan onder meer het verbeteren van de straatverlichting en het plaatsen van een hek op het talud Reineveltbrug/Cura aostraat. Die laatste twee ingrepen maken deel uit van een pakket maatregelen om de door omwonenden gevreesde overlast te voorkomen en in de buurt het gevoel van veiligheid te vergroten.

De opvang is bedoeld voor zowel de dak- en thuislozen als de alcohol- en drugsverslaafden die nu gebruikmaken van dienstencentrum Over de Brug aan de Oostsingel. Dat is een tijdelijke voorziening die op last van de rechter begin augustus moet worden gesloten. Desondanks hebben b en w deze week besloten om de ‘Oostsingel’ nog tot 1 december te ‘gedogen’, aangezien het niet lukt om, zoals altijd de bedoeling was, het gebouw in de Surinamestraat deze zomer te openen. Dat wordt pas eind november als gevolg van een brand op oudejaarsavond: volgens de gemeente was de schade veel groter dan eerst werd gedacht, waardoor de aannemer pas later kon beginnen met de verbouwing.

Lees het originele artikel op site AD

Vuilnisophaaldagen