Home » 2007 » oktober

Monthly Archives: oktober 2007

Grondwaterproblematiek

DELFT –

DSM mogelijk aansprakelijk voor schade na stop oppompen grondwater

DELFT – De gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschap Delfland willen dat DSM Delft aansprakelijk gesteld wordt voor alle gevolgen als het bedrijf stopt met oppompen van grondwater in Delft.

De drie partijen verloren in juni van dit jaar een rechtszaak waarin door hen en DSM de vraag was voorgelegd of het bedrijf verplicht kon worden het grondwater op te blijven pompen. De rechter oordeelde dat dit niet zo was en stelde zelfs dat DSM ieder moment helemaal kon stoppen met oppompen. Provincie , Delft en het schap gaan tegen de uitspraak in beroep

DSM wil maart volgend jaar helemaal stoppen met pompen. Uit een onderzoek naar de gevolgen daarvan blijkt dat dit in de stad kan leiden tot verzakkingen en het onderlopen van kelders en kruipruimten. Ook de dijken in het gebied kunnen er mogelijk ook door verzwakken. Stoppen met oppompen is dus niet aan de orde.

Als DSM uiteindelijk niet aansprakelijk wordt gesteld, draait de overheid (stad, provincie en ook hoogheemraadschap) op voor de kosten van het oppompen. Dat zal jaarlijks 2,5 miljoen euro kosten. Zuid-Holland betaalt daar dan 42 procent van, schap en gemeenten ieder 29 procent.

Bron : algemeen dagblad

D ©tournement de pouvoir

DELFT – D ©tournement de pouvoir = “Het gebruiken van bestuursbevoegdheden voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn”.

D ©tournement : (m) 1. omleiding, afleiding; 2 verduistering (van gelden enz); 3 ontvoering.
Pouvoir : 1 kunnen; 2 macht, vermogen; bevoegdheid.

Deze juridische term wordt in verband gebracht met artikel 3.3. van de algemene wet bestuursrecht en is vrij vertaald : “onbehoorlijk bestuur”.

Gemeente Delft ziet voordelen brede A13

DELFT –

Delft: wellicht bredere A13

DELFT – Een keuze maakt de gemeente nog steeds niet, maar een eventuele verbreding van de snelweg A13 is voor Delft niet langer een taboe. In een brief aan de provincie Zuid-Holland schrijft het Delftse college van b en w dat het mee zal werken aan een onderzoek naar de verbreding van de A13, een van de twee snelwegen waartussen Delft ligt ingeklemd.
afbeelding vergroten Het verkeer op de A13 voor het Rotterdamse Kleinpolderplein loopt vrijwel dagelijks vast. FOTO ANP

Reden daarvan is dat de gemeente door de komst van nieuwe wijken in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland en bedrijventerreinen als Technopolis (Delft) en Binckhorst (Den Haag) een groei van het verkeer op deze snelweg voorziet.

De huidige A13 zal die niet aankunnen, denkt Delft. Het verlengen, of beter gezegd, het voltooien van de huidige A4 lost vanuit Delfts perspectief gezien veel minder op. Delft heeft tot nu toe altijd vastgehouden aan het standpunt dat de A13 niet verbreed mag worden, omdat dit te veel ten koste gaat van het milieu en de leefbaarheid.

Nu deze variant wel in beeld komt, heeft de gemeente daar een verlanglijstje aangehangen. Zo mag de verbrede snelweg geen barri re vormen voor het langzaam verkeer en moet het lokale en doorgaande verkeer gescheiden worden, bijvoorbeeld door de aanleg van parallelwegen.

Voor de snelweg wil Delft een maximumsnelheid tussen de 100 en de 120 kilometer per uur, het lokale verkeer moet 80 kilometer per uur kunnen rijden. De scheiding van doorgaand en lokaal (lees: de op- en afritten) is voorzien tussen Delft-Noord en Ypenburg op de noordbaan van de A13 en bij benzinestation Ruyven op de zuidbaan.

Dit alles moet gepaard gaan met een verbetering van het leefmilieu in de omgeving van de weg. Daarom moet het hele areaal aan milieuvriendelijke aanlegmogelijkheden betrokken worden in het onderzoek: tunnels, verdiepte aanleg, een weg op poten of combinaties daarvan. Delft accepteert dat de verbreding daardoor veel duurder kan uitpakken.

Lees het artikel op de site van het Algemeen Dagblad.

Vuilnisophaaldagen