Home » 2007 » december

Monthly Archives: december 2007

Gemeente Den Haag gaat door met helihaven Ypenburg

DELFT – Van de website van de vereniging Heliniet :

Gemeente Den Haag gaat door met helihaven Ypenburg

Bewoners van Ypenburg, Rijswijk en Delft kunnen voorlopig nog niet opgelucht ademhalen. De gemeente Den Haag is niet van plan haar plannen voor de helihaven te wijzigen. In juni besloot de gemeente wegens procedurefouten de procedure opnieuw te starten. Het risico op een succesvol protest van Heliniet werd de gemeente te groot. De nieuwe plannen zouden in september openbaar gemaakt worden.

De nieuwe plannen zijn echter nog niet openbaar gemaakt. De gemeente is nog altijd druk bezig de oude plannen te verbeteren. Ondanks de halvering van het aantal vluchten en het aangetoonde veiligheidsrisico ziet de gemeente Ypenburg nog altijd als een goede lokatie voor een helihaven. Naar verwachting worden de nieuwe plannen eind januari openbaar gemaakt.

Iedereen krijgt dan een nieuwe kans een zienswijze in te dienen. Ook Heliniet maakt, als vereniging namens haar leden van deze kans gebruik. Middels deze website houdt Heliniet u op de hoogte!

bron : heliniet

Winter in de Delftse Hout

De foto is genomen op zaterdag 22 december. Door de opkomende zon werd alles in een oranje gloed gezet. Foto : Alfred

De beste wensen voor het nieuwe jaar

DELFT –

Aan alle leden van de belangenvereniging Onze Indische Buurt,

U heeft ongetwijfeld met veel belangstelling de ontwikkelingen rondom de eventuele vestiging van het dienstencentrum voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat gevolgd.
Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd. De huidige stand van zaken is dat de Gemeente de Surinamestraat van de rechter niet in gebruik mag nemen. De rechter heeft voor de tweede keer in korte tijd geoordeeld dat de Gemeente te weinig concrete maatregelen heeft genomen om overlast voor met name het bedrijf dat pal tegen het pand Surinamestraat 1 is gevestigd, te voorkomen. Tevens is de Gemeente nalatig geweest bij het verkennen van de optie van uitkoop van het betrokken bedrijf. De maatregelen die de gemeente van plan is te nemen, zijn slecht doordacht, leveren onveilige situaties op voor het verkeer en zorgt ervoor dat de sociale controle minimaal wordt. Een en ander houdt in dat dit nog geruime tijd mee in beslag neemt.

De omwonenden van de locatie waar de dagopvang nu is gehuisvest, Oostsingel 76, bij de Koepoortbrug hebben inmiddels een kort geding tegen de Gemeente aangespannen vanwege het voortdurend verlengen van de gedoogsituatie aldaar. Dit kort geding dient 18 januari 2008. Indien de rechter besluit dat die locatie gesloten moet worden, zal de Gemeente op stel en sprong met een – tijdelijke – alternatieve locatie moeten komen.De verantwoordelijke wethouder, Rensen, gaf in de Gemeenteraadszitting van 20 december j.l aan dat hij geen alternatieve locatie had. Nochtans heeft de gemeente in februari 2005 besloten twee alternatieve locaties achter de hand te houden.

De Belangenvereniging heeft de Gemeente al drie jaar geleden gewezen op de risico’s die kleven aan de keuze van de Surinamestraat als locatie voor de dagopvang. Onder meer de afstand tot de binnenstad en het ontbreken van sociale controle waren en zijn belangrijke negatieve punten van deze locatie. Maar de Gemeente dendert maar door en wil niet luisteren noch in gesprek raken over alternatieve locaties. De belangenvereniging heeft in februari 2005 reeds voorgesteld een onafhankelijk bureau de opdracht te geven de selectie van de optionele locaties opnieuw te doen. Als dan de Surinamestraat eruit zou zijn gekomen als de meest geschikte locatie zou de Vereniging daar vrede mee gehad hebben en had de Gemeente op draagvlak in onze buurt kunnen rekenen.Helaas heeft de Gemeente de handschoen niet willen oppakken. En nu bevindt de Gemeente zich in een klem. Aan de ene kant mag ze de nieuwe locatie niet betrekken en aan de andere kant is er een kans dat eind januari de huidige locatie moet worden verlaten

De Vereniging probeert de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt te verbeteren, of in ieder geval te handhaven. Daar past een dagopvang voor drugs- en alcoholverslaafden niet bij. En als het dan pers © moet, dan met de juiste veiligheidsmaatregelen, sancties en beheer. Het zijn overigens niet alleen de bezoekers van de dagopvang die voor overlast en problemen zorgen, ook randverschijnselen als dealers en helers zullen zich in onze buurt gaan ophouden. De eerste dealers zijn op de dag dat de Surinamestraat open zou gaan al gesignaleerd; zij waren kennelijk niet op de hoogte van het feit dat rechter de verhuizing had verboden.

We snappen dat de daklozen nu in de kou staan, maar dat is het gevolg van foute keuzen en starre houding van de gemeente.

Met deze dualistische gedachten, wensen wij U prettige feestdagen en het allerbeste voor 2008.

Frans Vrins
Voorzitter Onze Indische Buurt

Rensen negeerde advies dagopvang

DELFT – Het AD concludeert dat Rensen star en eigenwijs is.Als je het persbericht van de gemeente mag geloven, gaat Rensen zonder schroom voor een nieuwe nederlaag. Waarschijnlijk ergens in februari.

Rensen negeerde advies dagopvang

DELFT – De problemen rond de dagopvang voor daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat waren te voorkomen.
Verantwoordelijk wethouder Rensenis al een jaar geleden door de commissie Beroep en Bezwaar gewaarschuwdvoor mogelijke complicaties, maar blijkt het advies te hebbengenegeerd.

Deoppositiepartijen CDA, SP, Stadsbelangen, Leefbaar Delft enOnafhankelijk Delft voerden dit donderdagavond aan tijdens een feldebat in de gemeenteraad. Deze boog zich over de opvang, die eigenlijkeind november open had moeten gaan. Maar op de valreep schorste derechter de bouwvergunning voor de Surinamestraat, omdat de gemeente teweinig had ondernomen om eventuele economische schade bij eenaangrenzend bedrijf te voorkomen.

De gemeente plaatste eenafscheiding tussen de dagopvang en het bedrijf, ondanks dat debezwarencommissie al in december 2006 had geconstateerd dat dit zouindruisen tegen een rechterlijke uitspraak. Ook waarschuwde decommissie voor mogelijke bezwaarschriften, omdat voor de bouw van deafscheiding een vergunning nodig was. Verder verweet de commissie hetcollege &#039een starre houding&#039, omdat het het uitkopen van het bedrijfniet in overweging wilde nemen. Het college kwam er naar eigen zeggenpas vorige week achter dat een vergunning nodig was voor deafscheiding.

Vanmiddag zou de rechter uitspraak doen in eenkort geding, dat de gemeente heeft aangespannen tegen de schorsing vande bouwvergunning.

Zie het AD

Gemeenteraad geeft Rensen er van langs

DELFT – Bericht van RTV West

DELFT – De omstreden opvang voor daklozen en verslaafden in Delft verhuist alsnog naar de Indische buurt of blijft voorlopig zitten op haar huidige stek. De rechter kiest vrijdag uit © ©n van die twee opties. Een bedrijf naast de nieuwe opvangplek aan de Surinamestraat had eerder bezwaar gemaakt tegen de verhuizing van de daklozen en verslaafden van de Oostsingel. De winkelier vindt dat de gemeente te weinig heeft gedaan om eventuele overlast in de toekomst te voorkomen.

Een rechtszaak volgde die door het bedrijf werd gewonnen, maar de gemeente ging daartegen in beroep.
De Delftse oppositiepartijen roerden zich donderdagavond tijdens een vergadering over de hele gang van zaken rond de opvang. De meest gehoorde reactie was of wethouder Dick Rensen zichzelf niet veel juridische problemen had kunnen besparen. Eerder stapten al omwonenden verenigd in Onze Indische Buurt naar de rechter en een transportbedrijf.

“Paniekvoetbal wordt er door de wethouder gespeeld”, verwoordde CDA’er Aad van Tongeren het die daarmee doelde op het op de valreep regelen van een vergunning voor een hek bij de Surinamestraat na een kortgeding. Van Tongeren noemde het een staaltje van bestuurlijk onvermogen van Rensen. Onafhankelijk Delft-politicus Bram Stoop was het daarmee roerend eens. “De wethouder heeft zichzelf in de nesten gewerkt. Hij moet zichzelf er maar uit redden”.

Rensen liet weten dat er twee opties waren voor het bedrijf: de overlast aan de Surinamestraat te beperken door allerlei maatregelen te treffen of de winkelier uitkopen. De laatste optie vindt de wethouder te duur. “Het uitkoopvoorstel was alles behalve redelijk”, aldus Rensen die verder niet wil zeggen hoeveel het bedrijf voor een verplaatsing eisten.

Als de verhuizing naar de Surinamestraat definitief niet door gaat, blijven de daklozen en verslaafden voorlopig aan de Oostsingel. Maar omwonenden daar hebben al aangekondigd ook naar de rechter te stappen als die opvang nog langer open blijft. Mocht de gemeente dan weer in het ongelijk worden gesteld, dan heeft Delft een enorm probleem. Een alternatief zegt Rensen niet te hebben.

Gemeente verliest wederom kort geding

DELFT – De voorlopige voorziening omtrent het in gebruik nemen van de Surinamestraat blijft gehandhaafd. Aldus heeft de rechter uitgesproken. Dat wil zeggen dat er voorlopig GEEN verhuizing van de dagopvang zal zijn. Later meer..

Straten Indische Buurt aangepast voor opvang

DELFT – De site van RTV West bericht het volgende. De gemeente beweert volgens dit artikel dat de vergunning nu in orde is. Een vergunning dient gepubliceerd te worden en ter inzage gelegd voor een wettelijk vastgestelde termijn van zes weken waarin bezwaar gemaakt kan worden.In de tussentijd kan er gebouwd worden, maar dat is op eigen risico. De kans bestaat dus dat het bouwwerk weer afgebroken dient te worden. Geld heeft dit college genoeg.

DELFT- De straten in de Indische Buurt in Delft worden aangepast door de komst van de omstreden opvang voor daklozen en verslaafden. De gemeente Delft moest wel door een uitspraak van de rechter, eind vorige maand. Een bedrijf in de buurt van het omstreden pand aan de Surinamestraat had bezwaar gemaakt. De gemeente zou te weinig hebben gedaan om overlast te beperken. Klanten zouden het bedrijf waarschijnlijk massaal de rug toekeren als de opvang er komt. De rechter stelde het bedrijf in het gelijk.

Nu heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de ventweg van de Haagweg op de hoek met de Surinamestraat af te sluiten. Aan de Curacaostraat naar de Oostsingel en de Haagweg is nu alleen een weg voor fietsers; binnenkort kunnen daar ook auto’s en vrachtwagens doorheen rijden.

Eerder deze week bleek bij een andere rechtszaak dat Delft geen vergunning had geregeld voor het neerzetten van een hekwerk met groen in het talud van de Oostsingel en de Haagweg. Daarvoor zijn nu de papieren in orde, laat de gemeente weten.

lees het artikel op RTV West

Algemeen dagblad schrijft

DELFT –

Buurt is en blijft tegen komst opvang

Door DANNY VERBAAN
DELFT – Het is geen wonder dat de gemeente Delft er nog steeds niet in is geslaagd om in de Surinamestraat de dagopvang voor daklozen en verslaafden in gebruik te nemen.

Ze luistert immers niet naar de tegenstanders en die grijpen daarom alle juridische middelen aan om het plan tegen te houden. Voorzitter Frans Vrins van de belangenvereniging Onze Indische Buurt zegt dit over de recente nederlagen van wethouder Rensen van volksgezondheid. “De gemeente heeft jarenlang getobd en gedaan zonder enig resultaat,” aldus Vrins. “Dat heeft ze aan zichzelf te wijten. Draagvlak cre ©er je door te luisteren naar een buurt. In dit geval dendert de gemeente maar door. Waar ben je dan mee bezig? Dit is wanbeleid.”

Eind november zou de opvang verhuizen naar een speciaal verbouwd pand in de Surinamestraat, maar de rechter schorste op het laatste moment de bouwvergunning, omdat het stadsbestuur te weinig heeft gedaan om overlast voor een aangrenzende winkel te voorkomen. De gemeente plaatste vervolgens een scherm om het zicht op de ingang weg te nemen; deze week werd bekend dat dit gebeurde zonder vergunning.

De 160 daklozen en verslaafden blijven ondertussen langer op het ‘oude’ adres aan de Oostsingel, maar ook d &sup2 &sup2r groeit het verzet van de buurt. “De gemeente komt klem te zitten,” aldus Vrins. “Ze probeert nu halsoverkop allerlei zaken geregeld te krijgen. Ze had kunnen voorzien dat het zover zou komen en had van begin af aan met de buurt in gesprek moeten gaan.”

lees het artikel AD

Weer uitglijer gemeente bij opvang in Surinamestraat

DELFT – Uit het AD :

Weer uitglijer gemeente bij opvang in Surinamestraat

Door DANNY VERBAAN
DELFT – De rechter heeft de gemeente Delft opnieuw op de vingers getikt voor een fout bij de totstandkoming van de dagopvang voor zo’n 160 alcoholisten en verslaafden in de Surinamestraat.

Dit keer maakte het stadsbestuur een uitglijer bij de recente plaatsing van een lange wand langs de Haagweg en, in het verlengde daarvan, de Oostsingel. Deze is bedoeld om het zicht weg te nemen op de ingang van de opvang, maar werd neergezet zonder de vereiste vergunning.

Dit bleek gisteren bij een kort geding dat de gemeente aanspande om gedaan te krijgen dat ‘de Surinamestraat’ snel kan worden geopend. Eind november zou dit al gebeuren, maar de rechter schorste de dag v &sup2 &sup2r de verhuizing de bouwvergunning: de rechter vindt dat de gemeente te weinig maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de aangrenzende winkel met onder meer autoradio’s (‘Auto HiFi Corner’) schade ondervindt van de komst van de alcoholisten en verslaafden. Om dit bezwaar weg te nemen, zijn inmiddels op het stadhuis plannen bedacht om de weg vlak voor de winkel af te sluiten, en tussen dit bedrijf en de opvang een met groen beklede wand te bouwen. De barri re waar de vergunning voor blijkt te ontbreken, is een derde maatregel. “Eigenlijk is die dus illegaal neergezet,” zegt directeur Roseleur van Auto HiFi Corner. Hij is niet onder de indruk van de maatregelen en verwacht dat de schorsing gewoon van kracht blijft; de rechter neemt hier snel een besluit over.

Ook de vergunning voor de bekritiseerde wand wordt snel afgegeven, zegt een woordvoerster van de gemeente. “Omdat het een groenafscheiding is, leek zo’n vergunning niet nodig,” stelt ze. “Maar die blijkt dus toch verplicht te zijn door het bijbehorende, ondersteunende rasterwerk.” Behalve Roseleur is ook belangenvereniging Onze Indische Buurt tegen de opvang. ‘Moet een gewone jongen eens proberen, om zonder vergunning te bouwen’, smaalt de vereniging op haar internetsite.

Zie de website van het Algemeen Dagblad

“Je krijgt wat je geeft”

DELFT – Met de stelling “Je krijgt wat je geeft” verwijt pastor van Bemmel in de stadskrant dat de buurt en de bedrijven zich verkeerd opstellen. Door te “geven” dat de daklozen niet welkom zijn, zullen wij hetzelfde “;krijgen”;. Dat klinkt als een apocalyptische bedreiging. Maar er zitten ook positieve kanten aan deze stelling. Als de stelling namelijk waar is, dan geldt die ook voor de gemeente. Dat de situatie is zoals die is, is een reactie op de hoogmoedige houding van de gemeente in deze zaak. Nimmer heeft de gemeente geluisterd. Praten doen we dus via de rechter. En die heeft geconstateerd dat de gemeente niet voldoende heeft gedaan om de belangen van een bedrijf te waarborgen.Dat riepen wij drie jaar geleden al, maar er is een rechter voor nodig om dat de gemeente te vertellen. Je krijgt wat je geeft.

Vuilnisophaaldagen