Home » 2008 » januari

Monthly Archives: januari 2008

Buurt zet juridische strijd tegen dagopvang voort

DELFT – – De kou mag dan uit de lucht zijn tussen de gemeente Delft en de toekomstige buurman van de daklozen- en verslaafdenopvang aan de Surinamestraat, de rest van de buurt zet de juridische strijd onverminderd voort. Het gaat om de andere bedrijven op het terrein en de omwonenden, die koste wat kost willen voorkomen dat de dagopvang van de stichting PerspeKtief in gebruik wordt genomen. Ze vrezen voor overlast. Uit het Algemeen Dagblad
(meer…)

Advies : Bezwaren Gegrond

In september 2007 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel aan de Surinamestraat 1. Dit voorbereidingsbesluit had de gemeente nodig om de procedure voor het realiseren van de dagopvang te versnellen. Door gemeentelijk fouten was er namelijk niet meer genoeg tijd om een normale procedure te doorlopen.

Tegen dit besluit is door acht partijen uit de directe omgeving, waaronder de Vereniging Onze Indische Buurt, bezwaar ingediend.

(meer…)

Auto HiFi Corner sluit deal met gemeente

AutoHifi is door de gemeente uitgekocht. Vorige week is al in de commissie WIJZO achter gesloten gesproken over de onderhandelingspositie van de gemeente. Het was wel duidelijk waar dat overleg voor nodig was. Terecht dat AutoHifi geld krijgt voor de noodzakelijke verhuizing van zijn bedrijf.

(meer…)

Dagopvang mag aan Oostsingel blijven

De rechter oordeelt in het voordeel van de gemeente. Hopelijk krijgen we snel inzicht in de uitspraak, want tijdens de rechtzitting bleek aan het gedoogbesluit nog wel een en ander te mankeren. We volgen het nieuws. Het Algemeen dagblad bericht het volgende :

(meer…)

NIMBY

Wat zijn nu eigenlijk NIMBY’s. De term staat voor Not In My Backyard, ofwel “niet in mijn achtertuin”. De term wordt gebruikt om mensen die bezwaar maken tegen een ontwikkeling in hun directe leefomgeving, in een hokje te plaatsen. Of beter gezegd om hen te stigmatiseren. Twee weken geleden bracht de gemeente tijdens een hoorzitting een argument in om een van de bezwaarmakers “niet ontvankelijk” te verklaren om de doodeenvoudige reden dat de gemeente vond dat die man te ver weg woonde. De term “niet ontvankelijk” wordt in juridische kringen gebruikt om de bezwaren van mensen of groeperingen die geen direct belang hebben bij een zaak, terzijde te schuiven. Terecht overigens, want anders kan heel Nederland bezwaar gaan maken, en dat zouden er nooit meer plannen van de grond komen.

NIMBY’s zijn dus mensen die w l belang hebben bij een zaak.

Enkele dagen geleden berichtten we hier over het verschil tussen democratie en rechtstaat. PvdA vindt het onbegrijpelijk dat er mensen zijn die een democratisch genomen besluit, zolang op juridische gronden traineren. Dat democratische besluit is genomen door de gemeenteraad die door ALLE inwoners van heel Delft zijn gekozen. Het merendeel van die kiezers heeft echter geen enkel belang bij wat er zich in de Surinamestraat afspeelt of gaat afspelen, om de doodeenvoudige reden omdat ze ter ver weg wonen, dat ze juridisch “niet ontvankelijk” zijn, ofwel omdat ze geen NIMBY’s zijn.

Hier zit een dilemma. Democratie en rechten zijn twee werelden. Als we het goed zouden doen zouden alleen zij die wel-ontvankelijk zijn, democratisch een besluit mogen nemen. De rest van de stad houdt dan zijn mond. Zullen we hier eens over stemmen, bijvoorbeeld via een referendum ? Reacties zijn welkom.

Woonvisie Delft 2008-2020

De gemeente heeft een Woonvisie opgesteld. Dat gaan we natuurlijk volgen, want dit biedt zowel kansen als bedreigingen. De verwachting is dat dit binnenkort bekend wordt gemaakt.

Woonvisie Delft 2008-2020

Het college heeft de Woonvisie Delft 2008-2020 vastgesteld. Deze visie is ontwikkeld door de gemeente en de woningcorporaties samen. Het document beschrijft hoe € Delft € in 2020 zou willen wonen en welke opgaven er liggen om dat te bereiken. Om de ambities te behalen komen er tot 2020 minimaal 6600 nieuwe woningen bij, waarvan 2000 in de sociale sector. Verder worden minimaal 3000 bestaande woningen aangepakt. Voor studenten komen er 3600 wooneenheden bij in de periode tot 2016. Het college legt de woonvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Nieuwe website

Per vandaag, zaterdag 12 januari 2008, is de compleet vernieuwde website van de vereniging in de lucht. De oude website is nog wel te bereiken, maar wordt niet meer geactualiseerd. Uw links naar oude berichten voorlopig gewoon werken. Uiteraard zijn alle berichten van de oude website ook te zien in de nieuwe website.

PvdA snapt het niet

De PvdA, bij monde van raadslid Clason, blijft maar zielig doen. Natuurlijk leven we in een democratie, en dat is maar goed ook. Maar we leven ook in een rechtstaat. En dat mag ook voor de democraten onder ons geen verrassing zijn. De rechtstaat regelt dat iedereen rechten (en plichten) heeft. Ook de politiek en het gemeentebestuur hebben rechten (en plichten). Een van die plichten is dat zij conform de vastgestelde regels handelen. De democratische PvdA heeft daar kennelijk moeite mee, want die stelt dat een besluit dat democratisch genomen is, boven de wet staat. Het gemeentebestuur is niet in staat gebleken om conform de geldende regels te handelen, dat kun je de buurt niet verwijten. En wij zijn er niet op uit om de wethouder te redden, dat mag de wethouder zelf doen.

…..

democratisch

Ik heb daar geen moeite mee: natuurlijk weten mensen wel iets leukers voor hun buurt, zoals bijvoorbeeld een straatschaakspel :-))) , en natuurlijk is het hun goed recht om zich met alle democratische middelen te verzetten. Zo wordt het spel van de rechtsstaat gespeeld. Zo gaat het elders, zo gaat het hier.

afgewogen

Ik verwacht echter dat er nu snel een fiat van de rechter komt. Tenslotte is het besluit op democratische wijze tot stand gekomen, zijn alle belangen uitentreuren gehoord en tegen elkaar afgewogen, getoetst en hertoetst, en is het nu tijd om open te gaan. Ik mag daarbij hopen en verlangen dat de cli nten zich op een goede manier aan hun nieuwe buurt zullen presenteren, en dat de buurt zich zal neerleggen bij de feiten. Natuurlijk mag zij daarbij eisen dat de gedane toezeggingen worden nagekomen, en vooral dat klachten serieus en adequaat worden behandeld door de dagopvang en door de gemeente.

Bron website van PVDA

Er is een oplossing in zicht

De gemeente geeft zichzelf de ideale gelegenheid om het probleem rond de dagopvang af te ronden. Een van de twee reservelocaties komt per direct vrij. De wethouder heeft vorige maand voor de rechter en de gemeenteraad nog verklaard dat hij geen alternatieven achter de hand had. Dat had hij dus wel. Ach, een leugentje op z’n tijd, wie kijkt daar nog van op. Heeft hij weer wat uit leggen voor de rechter.

Ontwikkeladvies Staalweg

Het terrein van de gemeente aan de Staalweg komt vrij, als gevolg van het opgaan van gemeentelijke reinigingstaken in Avalex. Het college heeft ingestemd met een advies om deze locatie op termijn te ontwikkelen voor woningen en kantoren of voor regionaal geori nteerde functies. In beide gevallen wordt het zuidelijk deel van de Staalweg verlegd, zodat deze beter aansluit op de Oostpoortweg.

Bron : website gemeente

“Dakloze zijn ook mensen”

“Dakloze zijn ook mensen” staat in graffiti geschreven op de gevel van het gebouw van Auto Hifi Corner. Daarnaast zijn er 34 harddrugsverslaafden en 49 alcoholverslaafden.

Werkstraf voor mishandelingen

DELFT – De politierechter heeft een 47-jarige Delftenaar veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor twee mishandelingen en bedreiging.

De drugsverslaafde man had september vorig jaar een vrouwelijke kennis geslagen en haar en haar zoon met een mes bedreigd. De ruzie zou zijn gegaan om drugsgeld. De man woonde bij het slachtoffer en wilde volgens haar een drugspand van het huis maken. Daar had het slachtoffer echter geen zin in.

De vrouw wilde de Delftenaar daarom het huis uit hebben. Dat wilde hij niet, waarna hij de vrouw sloeg en haar en haar zoon met de dood bedreigde. € Ik sloop je, je moeder is een kankerhoer, ik maak je dood, € € zou hij gezegd hebben.

Volgens de verdachte lag het allemaal anders. Volgens hem was de vrouw verliefd op hem, maar voelde hij niets bijzonders voor haar. De frustratie daarover zou haar ertoe gebracht hebben het verhaal over de mishandeling op z € n minst aan te dikken.

De officier van justitie hechtte daar weinig geloof aan. € Meneer is drugsverslaafd en heeft al een reeks mishandelingen op zijn naam staan. Als hem iets niet aanstaat, neemt hij zijn toevlucht tot geweld. € € Ze eiste twee maanden gevangenisstraf.

De rechter ging niet zo ver. Hij veroordeelde de man tot 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar.

Bron : Algemeen Dagblad

Vuilnisophaaldagen