Home » 2008 » februari

Monthly Archives: februari 2008

Liquiditeitsproblemen bij Stichting PerspeKtief

Straks is ook de stichting zelf dakloos. Waar moeten dan de toegezegde extra beheersmaatregelen uit gefinancierd worden ?

Liquiditeitsproblemen bij Stichting PerspeKtief

Stichting PerspeKtief kampt sinds januari 2008 met liquiditeitsproblemen

PerspeKtief is per 1 januari 2007 opgericht na de fusie van 4 Delftse zorg -en opvanginstellingen. Een aantal zaken hebben extra druk op de begroting gezet, zoals de afhandeling van de fusie, de noodzakelijke verbetering van de automatisering en de kosten gebonden aan de verbouwing van verschillende locaties. Daarnaast heeft een van de fuserende partners de geleverde overproductie van de afgelopen drie jaar voorgefinancierd. Deze situatie heeft er toe bijgedragen dat de organisatie in een liquiditeitsprobleem verkeert. Er is een aantal maatregelen getroffen: er is een vacaturestop en een uitgavenstop ingesteld door de Raad van Bestuur. PerspeKtief heeft de OR, de Cli ntenraad, de gemeente Delft, bonden en banken ge nformeerd. Momenteel wordt in de hele organisatie hard gewerkt aan een verbeterplan. Het verbeterplan moet leiden tot een balans in de exploitatie in de maand april en een financieel en organisatorisch stabiele situatie in de maand juli. Uitgangspunt daarbij is dat de zorg aan de cli nten en de werkgelegenheid voor personeel in vaste dienst gewaarborgd is.

Bron : persbericht van Stichting PerspeKtief

Inbreker sportfondsenbad blijkt geen onbekende

Een potje inbreken om onderdak te hebben. Hoe ver zal het gaan.

Inbreker sportfondsenbad blijkt geen onbekende

DELFT – De inbreker (30) die dinsdagmorgen werd betrapt in het bubbelbad van het sportfondsenbad in Delft, is geen onbekende bij het personeel aan de Weteringlaan. € Hij heeft al twee keer eerder ingebroken bij ons, € € zegt bedrijfsleider Piet Reedijk.

Bij eerdere inbraken nam hij een bezoekerscomputer en drank mee uit het zwembad. Dankzij eerder gemaakte bewakingsvideo-opnamen kon Reedijk de ongewenste gast bij zijn derde poging herkennen aan zijn kleding en houding. € Toen ik zeker wist dat hij het was, heb ik de politie gebeld. € €

De inbreker is aangehouden. Wat er verder met hem gebeurt, is nog niet bekend.

Woensdag werd bekendgemaakt dat de drievoudige inbreker op heterdaad werd betrapt toen hij rustig gebruikmaakte van het bubbelbad onder het genot van een biertje en een sigaret. € Nou, dan heb ik in ieder geval onderdak voor vannacht, € hoorde Reedijk de inbreker zeggen toen hij de man aantrof.

Bij zijn drie inbraken heeft deze behoorlijk wat sporen achtergelaten. Vooral het stelen van de computer had vervelende gevolgen voor het sportfondsenbad. Alle bezoekersgegevens stonden op de gestolen computer.

€ Hier hebben we veel last van gehad. Onze bezoekers konden niet naar binnen en dat leverde de nodige wachttijden en irritaties op, € € vertelt Piet Reedijk. Dankzij de technische dienst en de vervangende materialen was de aangerichte schade in de namiddag opgelost.

Door defecte detectoren in het beveiligingssysteem kon de inbreker de deur van de sauna openbreken met een koevoet. € Er waren mankementen in het systeem, maar die zijn nu verholpen, € € meldt de bedrijfsleider. De beveiliging van het zwembad is nu weer optimaal. € Met de herstelde detectoren, videocamera € s en alarmsystemen is het voor onze vriend niet meer mogelijk om bij ons binnen te komen, € € zegt een gerustgestelde Reedijk lachend.

Bron : Algemeen dagblad

“Meer verzet tegen opvanghuizen”

Het verzet in heel Nederland groeit.

‘Meer verzet tegen opvanghuizen’

HILVERSUM – Buurtbewoners verzetten zich steeds heftiger tegen de komst van opvanghuizen in hun buurt. Dat gebeurt niet alleen met verbaal geweld, maar ook door het intimideren van gemeenteambtenaren en het dreigen met brandstichting.

Dit stelt de Federatie Opvang, de koepel van opvanghuizen.

Eigen rechter

“Wij merken dat de protesten harder worden en men meer voor eigen rechter gaat spelen”, zei Ineke Smidt, directeur Federatie Opvang, dinsdagavond in RTL Nieuws. “Eindeloos traineren, ambtenaren bedreigen, de wethouder die ermee bezig is bedreigen, dat is helaas geen uitzondering meer.”

Nederland telt ruim zeshonderd opvanghuizen in woonwijken. Dat is zo’n 30 procent meer dan vier jaar geleden. Gemeenten willen dat er nog veel meer komen, want opvang in de wijk blijkt voor daklozen en verslaafden het beste te werken.

Den Bosch

Federatie Opvang vindt dat gemeenten meer rekening moeten houden met de omwonenden. Volgens Smidt is dat een les die uit de brand van het opvanghuis voor dak- en thuislozen in Den Bosch moet worden getrokken.

“Het lijkt erop dat men alleen gezegd heeft: hier komt een hostel.” Een opvangtehuis voor drugsverslaafde daklozen in de wijk De Kruiskamp ging in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen op.

Bron http://www.nu.nl/

Auto Hifi Corner krijgt 175.000 euro

Auto Hifi Corner krijgt 175.000 euro

DELFT – De Auto Hifi Corner uit de Indische Buurt krijgt niet 120.000 euro, maar 175.000 euro van de gemeente Delft. Dat blijkt uit geheime informatie van de gemeente.
In ruil voor het geld heeft de ondernemer een juridische procedure tegen de gemeente gestaakt.

Eigenaar Roseleur maakte bezwaar tegen de komst van de opvang voor daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat, omdat hij als buurman te veel overlast vreesde. De rechter stelde hem diverse keren in het gelijk.

De gemeente hoopt op 11 maart de rechter te overtuigen groen licht te geven voor de verhuizing van de daklozen. Zij kunnen nu nog terecht in de opvang aan de Oostsingel die tot 1 mei gedoogd wordt.

Bron : Algemeen dagblad

“De gemeenteraad heeft qua dictum anders besloten dan in het artikel vermeld staat.”

Waarom maakt de gemeente zoveel fouten in de ruimtelijke ordenings-procedures ? Hieronder staat een voorbeeld van een recent stuk dat op 6 maart in de commissie RO wordt besproken. Het stuk is werkelijk onleesbaar. Misschien dat het voor juristen dagelijkse koek is, maar de meeste gemeenteraadsleden hebben die achtergrond niet. Net als de meeste burgers en ondergetekende. Als commissie sta je met de rug tegen de muur. Natuurlijk zal men tekst en uitleg willen. Daar zal ook wel naar gevraagd worden. Ik kan u nu al verzekeren dat het wethouder Koning niet zal lukken dit uit te leggen. Zij is namelijk ook geen jurist, en ook in eerdere gelegenheden bleef zij hangen in aandoenlijk gestotter. Hakkelend gaat zij vertellen wat hier eigenlijk had moeten staan. Na een half uur vindt de commissie het welletjes en gaat maar akkoord, maar pas nadat de wethouder beloofd heeft dat dit een goede beslissing is. Wellicht knikt er nog een ambtenaar op de ambtelijke tribune. Gelukkig is de rechter wel jurist.

Stuk 46 I Delft, 19 februari 2008.

338355

Onderwerp: heroverwegingsbesluit inzake het bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit Surinamestraat 1

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

In de openbare raadsvergadering van 27 september 2007 is bepaald dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie Surinamestraat 1.Deze locatie is gelegen op het bedrijventerrein Haagweg. Dit besluit is bekend gemaakt in de Stadskrant van 7 oktober 2007, de Delftse Post van 5 oktober 2007 en de Staatscourant van 5 oktober 2007.

(meer…)

Daklozen en verslaafden in onzekerheid

De gemeente vindt uiteraard dat het gegrond verklaren van de bezwaren de verhuizing niet in de weg zal staan. Maar dat is ook helemaal niet van belang. Hier zal een rechtbank zich over buigen. Ter aanvulling op onderstaand artikel : Het College heeft zelf besloten om de bezwaren gegrond te verklaren aan de hand van een advies van de bezwarencommissie.

Daklozen en verslaafden in onzekerheid

Door JULIA BROOS
DELFT – Daklozen en verslaafden zitten nog zeker een maand in onzekerheid of ze terecht kunnen bij de nieuwe dagopvang aan de Surinamestraat.

Op basis van de rechtszitting, die plaatsvindt op 11 maart, zal de rechter beslissen of het dienstencentrum op het bedrijventerrein in gebruik mag worden genomen. Eind maart wordt de uitspraak verwacht.

De dagopvang, van de stichting Perspektief, zou eigenlijk al in december vorig jaar open gaan. De rechter hield dit echter op de valreep tegen. Het belangrijkste argument was dat de gemeente onvoldoende rekening hield met de belangen van buurman, de Auto hifi Corner. De ondernemer en de gemeente sloten vorige maand echter een geheime deal: Auto hifi beloofde zijn juridische strijdbijl te begraven in ruil voor 120.000 euro, die hij krijgt van de gemeente.

Daarmee is de verhuizing van de (tijdelijk) gedoogde opvang aan de Oostsingel naar de Surinamestraat volgens de gemeente een grote stap dichterbij. Ze heeft echter nog wel rekening te houden met de andere omliggende bedrijven en omwonenden. Die zetten hun juridische strijd strijd onverminderd voort. Ook zij zijn van plan hun zegje te doen tijdens de rechtszitting volgende maand. Zij vrezen voor overlast van de bezoekers van de dagopvang.

Ze vinden het bedrijventerrein ongeschikt als locatie voor de opvang, omdat daar weinig sociale controle is. Bewonersvereniging Onze Indische Buurt denkt weer een nieuwe troef in handen te hebben nu de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de ingediende bezwaren tegen het voorbereidingsbesluit gegrond heeft verklaard. Door het nemen van dit besluit, kan de gemeente het bestemmingsplan (nu: bedrijventerrein) wijzigen, zodat de opvang er permanent mag staan.

Het is volgens advocaat Drok, die de bedrijven bijstaat, een kleine zege voor zijn cli nten. Het geeft volgens hem vooral aan hoe slordig de ze te werk gaat in de kwestie. De gemeente meent echter dat het gegrond verklaren van de bezwaren de komst van de opvang niet in de weg zit.

Bron : Algemeen Dagblad

Wederom een nederlaag van de Gemeente

Wederom een nederlaag van de Gemeente in de strijd rond de dagopvang. De bezwaren, ingediend tegen het voorbereidingsbesluit, zijn gegrond verklaard. Het voorbereidingsbesluit was het fundament waarop diverse vervolgbesluiten zijn genomen : ten eerste de verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de provincie. Op basis die verklaring heeft de gemeente vervolgens besloten om de bezwaren tegen de vrijstelling van het bestemmingsplan ongegrond te verklaren.

Heroverwegingsbesluit Surinamestraat 1

Voor de locatie Surinamestraat 1 is een bestemmingsplan in voorbereiding, om de vestiging van de dagopvang mogelijk te maken. Tegen het voorbereidingsbesluit zijn bezwaarschriften ingediend. Op advies van de commissie voor bezwaarschriften heeft het college besloten het voorbereidingsbesluit aan te vullen met een motivering over de inpasbaarheid van het dagcentrum en de bezwaarschriften gegrond te verklaren.

meer informatie : gemeente delft

Meepraten over de toekomst van de Randstad in 2040

Als je wilt meepraten over de toekomst, dan kun je deze week terecht in de Haags stadhuis. Het verhaaltje vertelt niet of Delftenaren ook mogen meepraten. Zie onderstaand artikel van de site van RTV-West.

DEN HAAG – Hagenaars kunnen dinsdag meepraten over de toekomst van de Randstad in het jaar 2040.

Het ministerie van VROM wil horen hoe de burgers dan willen wonen, in het groen of in stedelijke netwerken. Minister Cramer van VROM opende vrijdag de Week van de Dialoog over de Randstad.

Behalve een publieksdebat is er ook een reizende tentoonstelling. In het atrium van het Haagse stadhuis zijn drie toekomstbeelden van de Randstad te zien. In een ervan wordt de stad Leiden fors uitgebreid, in een andere visie komen er meer huizen langs de kust.

Het kabinet gebruikt de uitkomsten van de Week van de Dialoog bij het uitwerken van de toekomstplannen.

“De zorgmijders hebben recht op verwaarlozing”

Het wordt er niet makkelijker op. De Volkskrant bericht over een experiment om daklozen en verslaafden verplicht te laten onderzoeken. Dat experiment lijkt mislukt te zijn. De vraag komt dan natuurlijk op of je voor mensen die de zorg mijden, wel een opvanghuis beschikbaar moet stellen. Je kunt overwegen om alleen mensen die zich laten behandelen, toe te laten in de dagopvang. Zo kun je ze toch “verleiden” om zich te laten behandelen.
(meer…)

Alcoholverbod Oostsingel verlengd

Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Er komen alcoholverslaafden in de buurt, dus het is voor te stellen dat er om die reden een alcoholverbod wordt ingesteld. Echter in onderstaand bericht op de website van de gemeente wordt het verbod verlengd omdat de verhuizing van de dagopvang is uitgesteld. Dat is toch de omgekeerde wereld !? Logischer is het om de ingang van het verbod te koppelen aan de verhuizing; maar dan zou het verbod er nooit komen.

Wijziging APV

Voor de omgeving van de Oostsingel is in 2007 een verbod ingesteld om op straat alcohol te drinken of aangebroken flessen bij zich te hebben, dit om overlast te voorkomen. Nu de verhuizing van de dagopvang naar de Surinamestraat is uitgesteld, heeft het college besloten dit verbod te verlengen tot 1 mei 2008. Het gebied waarin het verbod geldt is uitgebreid met de Kanaalweg.

Meer info : gemeente delft

Vuilnisophaaldagen