Home » 2008 » maart

Monthly Archives: maart 2008

De drugspastor

Hans van Bemmel noemt zich op de website van de IKON een drugspastor. Hieronder zijn kijk op het verleden, heden en de toekomst van de drugsverslaafde. Niet bepaald rooskleurig.

De drugspastor is geen softie. Hij weet wat er op straat speelt. “Er zit gewoon tuig tussen de verslaafden. Sommigen jatten als raven en doen alles wat God verboden heeft. Dat moet bestraft worden. Ik zeg ook altijd tegen ze: € betaal die kruidenier nou gewoon want die man werkt er ook hard voor € . Ik heb niet de illusie dat ik verslaafden in hun wezen kan veranderen. Ze zijn als mens zo geworden. Daaraan verander je weinig meer. Ik kom bij gezinnen thuis waarvan beide ouders zwaar aan de alcohol zijn. Er lopen daar een paar van die kleintjes rond, waarvan ik kan voorspellen wat er van hen terecht komt: op hun 16e komen ze met een speedje thuis, op hun 18e verliezen ze hun werk, dan blijkt dat ze niet weten hoe ze relaties moeten onderhouden, hebben in een jaar tijd enorme schulden opgebouwd door dat tell-sell gedoe en hoppa ze staan op straat. Aan deze voorgeschiedenis verander je weinig meer, wat je nu nog kunt doen is hun gedrag een beetje bijsturen, beetje correctiewerk. Klinkt heel oubollig wat ik nu zeg en tot een paar jaar geleden werd je er keihard om uitgelachen, maar geloof me: het gezin is de hoeksteen van de samenleving.”

Bron : website IKON

Oppompen grondwater DSM

Waarom zou de Provincie bang zijn voor negatieve effecten terwijl een andere instantie (de SP) naar een studie verwijst die zou uitwijzen dat die vrees ongegrond is. Is de provincie nou zo dom of de SP zo slim ? Er zit natuurlijk nog een spoortunneltje onder het gras. Maar echt moeilijk kan het niet zijn : je moet sowieso er een keer mee stoppen, doe dat dan echter zodanig gecontroleerd dat eventuele schade voortijdig ontdekt wordt en reserveer hiervoor een bedrag op de begroting.

30-03-08 12:39

DELFT – De grondwaterwinning door DSM moet drastisch worden verminderd en op ter termijn worden gestopt. Dat vindt de SP-fractie in de Provinciale Staten.

Bij volledig stoppen zou jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro aan gemeenschapsgeld kunnen worden bespaard. DSM gebruikte het grondwater oorspronkelijk voor koelwater. Omdat voor de huidige bedrijfsvoering geen koelwater meer nodig is, wil het bedrijf met de winning stoppen.

De Provincie vreest dat be indiging kan leiden tot een onaanvaardbare stijging van de grondwaterspiegel. Daardoor zouden gebouwen schade op kunnen lopen. Maar volgens de SP zou uit een analyse door een ingenieursbureau blijken dat die vrees ongegrond is.

Bron : website RTV West

Bericht van een dakloze (thuisloze?)

In een interview met een van de bezoekers van de dagopvang, in het Algemeen Dagblad, vallen enkele uitspraken op :

  • “De politie kwam alleen langs om openstaande boetes te innen.”
  • Op de nieuwe locatie zal het er, vooral in de beginperiode, niet zo vrijblijvend aan toegaan.
  • “Je moet hier de afgekickte persoon spelen.”

Discussie over dagopvang

DELFT – Na een jarenlange juridische strijd van de Indische Buurt is de omstreden dagopvang van daklozen en verslaafden in Delft open. Voor- en tegenstanders roeren zich.
afbeelding vergroten Bezoeker Harald Smulders: ?Afgekickte persoon spelen.? FOTO GUUS SCHOONEWILLE
(meer…)

Insluiper

Na speurwerk van meesterspeurder Sherlock van Bemmel, is gebleken dat het oorspronkelijke bericht niet juist was. Vandaar dat het bericht is gewijzigd, want we willen hier geen leugens of halve waarheden.

—- dit bericht is deels gerectificeerd, per abuis was vrijdag 21 maart genoemd. —–

Afgelopen maandag, 17 maart, is bij het gezondheidscentrum aan de Surinamestaat een geldbedrag uit de kas gestolen. Waarschijnlijk door een insluiper die rond half zes is binnengedrongen. De politie is gebeld maar had geen tijd om langs te komen.

Openheid en transparantie

Openheid en transparantie. Waar de gemeente nu weer mee bezig is. In principe staat een voorbereidingsbesluit open voor bezwaar en beroep. We hebben ook al geleerd dat in een voorbereidingsbesluit totaal niets over de gewenste of te voorkomen bestemming hoeft te staan. Wat kan er dan nog geheim zijn ? Volgens mij is het een val om de degene die altijd lekt, te pakken. Maar dan is het wel uitlokking en dat is in Nederland verboden. Het wordt tijd om medelijden te krijgen met dit bestuur.

Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit.

Wethouder Koning wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

GEHEIME BIJLAGEN LIGGEN TER INZAGE BIJ DE GRIFFIE

Bron : Gemeenteraadstukken 27 maart

Extra parkeerplaatsen

Besluit van het College. Zijn deze plaatsen voor de bewoners of voor de park-and-ride forenzen die de buurt al jaren gebruiken als parkeerplaats om daarna met de tram naar de binnenstad of naar Den Haag te gaan.

Extra parkeerplaatsen in de Indische Buurt

College van B&W wil de Indische Buurt uitbreiden met 17 parkeerplaatsen. Verder komen er tien nieuwe ter compensatie van de parkeerplaatsen die verdwijnen als gevolg van de verplaatsing van de bushalte Vrijenbanselaan naar het begin van Brasserskade. B&W vraagt aan de gemeenteraad geld hiervoor beschikbaar te stellen uit de reserve parkeren.

Bron : Gemeente Delft

Eerste klacht is binnen

Vandaag is de dagopvang in gebruik genomen. En de eerste klacht is genoteerd. Het door de gemeente ingestelde alcoholverbod is door een van bezoekers van de dagopvang geschonden. Als je regels maakt moet je ze natuurlijk wel handhaven.

Het speciaal voor klachten ingestelde telefoonnummer dat 24 uur per dag bemand zou moeten zijn, werd niet beantwoord. De klacht is vervolgens mondeling doorgegeven.

Onzorgvuldig

Vandaag ligt er een brief op de mat, afkomstig van de Gemeente Delft en de stichting PerspeKtief. Vandaag zou de rechter uitspraak doen in een kort geding dat vorige week diende. De uitspraak verwachten wij morgen per brief. Maar we zijn blij te zien dat de gemeente ons alvast informeert over gevolgen van die uitspraak, die zij kennelijk al wel in het bezit heeft. In de brief staat niets over nuances, in de uitspraak ongetwijfeld wel.

Het gevolg van de uitspraak is dat de voorlopige voorziening, die de rechter eind november 2007 had ingesteld, is vervallen. De beroepsprocedure bij de bestuursrechter loopt echter nog steeds. De verhuizing zal dus wel doorgaan, maar het is nog helemaal niet zeker dat de dagopvang daar mag blijven.

Meer is ons op dit moment nog niet bekend.

Hoog bezoek

De website van de vereniging is vandaag erg intensief bezocht door PerspeKtief en de Gemeente Delft.

datum tijdstip bezoeker
18-3-2008 9:44 Gemeente Delft
18-3-2008 11:14 PerspeKtief
18-3-2008 11:14 PerspeKtief
18-3-2008 12:30 PerspeKtief
18-3-2008 13:02 PerspeKtief
18-3-2008 13:02 PerspeKtief
18-3-2008 14:43 Gemeente Delft
18-3-2008 15:31 Gemeente Delft
18-3-2008 15:36 PerspeKtief
18-3-2008 15:36 PerspeKtief
18-3-2008 16:50 PerspeKtief
18-3-2008 16:50 PerspeKtief
18-3-2008 16:51 PerspeKtief
18-3-2008 17:14 Gemeente Delft
18-3-2008 16:51 PerspeKtief

Omleidingsroutes ook door de Indische Buurt ?

De Sebastiaanbrug dicht voor 14 maanden ? Die brug ligt ver van de Indische Buurt. Er zullen omleidingsroutes gepland worden, ook voor bussen. Dat kan betekenen dat het verkeer via de noordzijde van de binnenstad wordt omgeleid. Dan ontstaat er aanzienlijk meer drukte op de Vrijenbanselaan en op de Insulindeweg. We zullen bij de gemeente navragen hoe die omleidingsroutes gaan lopen en wat de effecten zijn op de de luchtkwaliteit, geluid en niet te vergeten de verkeersveiligheid.

4-03-08 07:18

Tell a friend

DELFT – E ©n van de belangrijkste bruggen richting de Delftse binnenstad wordt voor een renovatie veertien maanden lang helemaal afgesloten.

Zowel het college van burgemeester en wethouders, als de politiek vindt dat de beste oplossing is voor de Sint Sebastiaansbrug. Wel eist de politiek een strakke verkeersplanning. Zo moeten bezoekers goed worden ge nformeerd over alternatieve routes.

Er komt nog onderzoek naar de beste omleiding voor de stadsbussen.

Bron : website RTV West

Vuilnisophaaldagen