Home » 2008 » december

Monthly Archives: december 2008

Lezing over de natuur in Delft

Drie samenwerkende natuurverenigingen in Delft stuurden ons de volgende uitnodiging. Meer informatie is op te vragen via afd.RegioDelft@knnv.nl

Op dinsdag 13 januari organiseren het IVN afdeling Delft e.o., de Vogelwacht Delft e.o. en de KNNV afd. Regio Delft een lezing over de natuur in Delft in het stadhuis van Delft (Markt 1), aanvang 20:00 uur, de toegang is gratis.

De drie organiserende verenigingen bestuderen en beschermen de natuur in de regio Delft al geruime tijd. In presentaties zullen we ingaan op wat we van het verleden geleerd hebben. Met u willen wij van gedachten wisselen over wat de toekomst ons brengen zal. We zullen dat doen in een luchtige afwisseling van informatievoorziening en discussie.

We zijn heel benieuwd naar uw ervaringen met de natuur en uw idee n over de toekomst. Waar moeten de natuurverenigingen de komende jaren hun pijlen op richten?

Nieuwe nachtopvang daklozen in Delft

bron : RTV West

DELFT – Er komt een nieuwe nachtopvang en sociaal pension voor daklozen. Woningcorporatie Woonbron Delft heeft hiervoor een pand aangekocht aan de Spoorsingel.

Het komende halfjaar wordt het gebouw verbouwd, waarna er zo’n 35 daklozen opgevangen kunnen worden. Er komen tien nachtopvang- en vierentwintig sociaal pensionplaatsen. Stichting Perspektief, die daklozen helpt, gaat de ruimte huren.

De opvang biedt een veilige slaapplaats, een douche en de mogelijkheid om bijvoorbeeld kleding te wassen.

Klik op de audiolink voor het verslag van Omroep West

“Bewoners straks minder invloed op bouwplannen”

Het College in Delft werkt aan grotere bevoegdheid voor zichzelf. Het CDA en de belangenvereniging TU-Noord hebben hier een punt.

“Bewoners straks minder invloed op bouwplannen”

DELFT – Delftenaren hebben straks minder invloed op de komst van nieuwe gebouwen in hun buurt.

Dat is althans de vrees van oppositiepartij CDA en Belangenvereniging TU-Noord. Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad namelijk voor om besluiten over bepaalde bouwprojecten voortaan over te laten aan het college.

Het gaat om de gevallen waarin een bouwplan wordt ingediend dat niet past in het vigerende bestemmingsplan. Nu is het beleid dat de gemeenteraad besluit of zo’n bouwplan wordt afgewezen of gehonoreerd. Het college stelt echter dat dit de werklast van de raad (onnodig) vergroot. Als het college de bevoegdheid geheel naar zichzelf toetrekt, scheelt het bovendien veel tijd en eventuele boetes bij overschrijding van wettelijke termijnen.

Belangenvereniging TU-Noord vreest dat, als het plan wordt aangenomen door de raad, de burger vaker dan nu onaangenaam verrast zal worden door bouwplannen waar hij niet over mag meepraten. Het college suggereert volgens de vereniging onterecht dat de voorgestelde werkwijze alleen voordelen biedt. “In werkelijkheid wordt de inspraak beperkt en de positie van de raad verzwakt”, aldus de vereniging.

Het college is het daar niet mee eens. “Alleen de bevoegdheid om direct nee te zeggen tegen een bouwplan wordt gedelegeerd aan het college”, stelt een woordvoerder. Als er echter geen redenen zijn het plan te weigeren, wordt het volgens hem gewoon voorgelegd aan de raad.

CDA-raadslid Sjaak Keuvelaar is daar niet zo zeker van. “Tot nu toe heeft wethouder Koning alleen een vage toezegging gedaan en wij willen dat dit vastgelegd wordt. Wij vinden het prima om het college de bevoegdheid te geven een bouwplan af te wijzen als het niet past. Over projecten die volgens het college wel mogen, moet de gemeenteraad echter de verantwoordelijkheid hebben, vinden we. Als wordt ingestemd met dàt voorstel hebben de raad en burger geen invloed meer. De vrees van TU-Noord is terecht.”

Bron : Algemeen Dagblad

“Geen Helihaven op ILSY-plantsoen te Ypenburg”

Goed nieuws op de website van de vereniging Heliniet :

Geen Helihaven op ILSY-plantsoen te Ypenburg

Er komt definitief geen nieuwe helihaven op het ILSY-plantsoen te Ypenburg. Vandaag is tijdens de Provinciale Staten vergadering besloten het concept beleidsplan Regionale Luchtvaart 2008-2020 inclusief enkele toevoegingen aan te nemen als definitief beleidstuk. Nadat wij als vereniging ingesproken hebben tijdens de commissievergadering van 26 november jongsleden, en vandaag tijdens de Provinciale Staten vergadering, zijn wij hier als vereniging Heliniet natuurlijk erg blij mee!

Bron : website Heliniet

Vuilnisophaaldagen