Home » 2009 » februari

Monthly Archives: februari 2009

Gemeente Delft bouwt weer illegaal

De Gemeente Delft is bij het herinrichten van de Vrijenbanselaan haar boekje (weer) eens te buiten gegaan. Gelijktijdig met het vervangen van het asfalt wordt nu de afsluiting van de toerit naar de Ternatestraat afgesloten. Hiervoor is nog geen verkeersbesluit genomen en nog geen vergunning afgegeven. De voorbereidingen voor dat besluit zijn weliswaar gestart, en zijn afgelopen raadsvergadering vastgesteld. De publicatie van het besluit is nog niet gedaan, uiteraard is dus ook de bezwarenprocedure niet afgerond. Wij hebben als belangenvereniging Onze Indische Buurt onze zienswijze ingediend. Wij willen dat er een doorgang voor fietsers open blijft (fietsbeleid gemeente). De gemeente heeft met onze zienswijze niets gedaan, dus kan verwachten dat wij ook bezwaar (willen) maken.

Vorig jaar heeft de gemeente zonder vergunning een “groene muur” gebouwd in verband met de dagopvang. ook kennen we nog de kunstwerken “de liefdesbrief” bij de Ikea, waar ook geen vergunning voor was. Kortom de gemeente neemt het niet zo nauw met “vergunningverlening eigen werk”.

illegale werkzaamheden afsluiting ternatestraat

Verslag rechtszaak dagopvang

Vandaag heeft de beroepszaak gediend tegen het besluit van de gemeente Delft omtrent de verplaatsing van de dagopvang, en het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan. Het is lastig om als belanghebbende partij een objectief verslag hiervan te geven. Tijdens de zitting toonden de rechters zich kritisch naar de gemeente. De woordvoerdster van de gemeente had regelmatig geen antwoord, of gaf een antwoord dat ter plaatse met stukken weerlegd kon worden. De dossierkennis van de gemeente was niet optimaal. We zijn vol hoop op een goede uitslag. De uitslag komt op 18 maart, of zoveel eerder als de rechtbank eerder haar oordeel gereed heeft.

Vuilnisophaaldagen