Home » 2009 » maart

Monthly Archives: maart 2009

Inloopavond A4 en A13/A16

Het zal niet onbekend zijn dat er plannen zijn om de A4 van Delft door te trekken naar Schiedam. Die plannen zijn bestaan al een jaar of 50. Minister Eurlings is zijn ambtstermijn begonnen met de voorspelling dat in zijn periode een definitief besluit genomen zal worden om die weg aan te leggen. In dat plaatje past de inloopavond die Rijkswaterstaat vandaag heeft gehouden. Het was erg druk, en de mensen van Rijkswaterstaat waren vol enthousiasme om het toegestroomde publiek van informatie te voorzien.

Eerst maar even de plannen. In het project dat deze dag organiseerde worden twee varianten vergeleken. De ene variant is het doortrekken van de A4, de andere variant is het verbreden van de A13 samen met het aanleggen van een nieuw stuk snelweg langs Zestienhoven. Het doel van beide varianten is het verminderen van de druk op de A13, wat op zich een loffelijk streven is.

Voor de Vereniging Onze Indische Buurt is alleen het effect op onze wijk van belang. Hieronder wordt die besproken voor de twee varianten. In beide varianten wordt verwacht dat de totale verkeersstroom met 50% zal toenemen. Waar komt dat extra verkeer vandaan ? Dat heeft een paar oorzaken : verkeer van het onderliggend wegennet (sluiproutes) zal eerder geneigd zijn de snelweg te pakken, omdat het daar nu wel doorrijdt. Er zullen daarnaast overstappers zijn van het openbaar vervoer naar de auto. Een derde effect dat optreedt, is dat mensen op andere plaatsen zullen gaan wonen of werken omdat die plaatsen nu wel bereikbaar worden.

Variant 1 : doortrekken van de A4.

Het verkeer op de A143 zal een klein beetje afnemen. Dit heeft een lichte verbetering van de drukte op de A13 tot gevolg, waardoor er minder vaak files zullen staan. Dat komt ten goede van de luchtkwaliteit en het geluid.

Variant 2 : verbreden van de A13 en aanleg verbinding A16/A13 langs Zestienhoven.

In deze variant wordt de A13 ter hoogte van Delft verbreed tot 2×5 rijstroken. Deze stroken zijn verdeeld over de hoofdrijbaan en de parallelbaan voor het plaatselijke verkeer. De verbreding heeft gevolgen voor diverse bedrijven bij afslag Delft Noord. Onduidelijk bleef of ook het Joristerrein gebruikt zal worden. De doorstroming op de A13 zal in deze variant iets verbeteren, maar het aantal auto’s zal met maar liefst 50% toenemen. Dat heeft aanzienlijke effecten op het geluid en vooral op de luchtkwaliteit. Ter hoogte van onze wijk kent deze variant nog twee uitvoeringen. De eerste is waarschijnlijk de goedkoopste en voorziet in een landtunnel tussen afslag Delft en afslag Delft Noord. Een landtunnel is niets meer dan een weg op maaiveldniveau, voorzien van zijwanden en een dak. Doordat de breedte van de weg ongeveer 60 tot 70 meter zal worden, wordt de doorgang naar de Delftse Hout via de Tweemolentjeskade griezelig lang en donker. De tweede uitvoering is een verdiepte weg, dat is ook de voorkeur van de gemeente Delft, die daar bij Rijkswaterstaat op aandringt. In deze variant zullen de doorsteken naar de Delftse Hout over de weg heen gemaakt worden. Een nog mooiere uitvoering zou een volledige tunnel zijn langs onze wijk. Dit heeft de gemeente ook aangegeven in hun gebiedsvisie Delftse Hout. Het is dan wel jammer te moeten constateren dat de gemeente richting RWS een minder grote broek aantrekt.

Effecten op lucht en geluid.

In variant 1 zal er sprake zijn van lichte verbetering van de luchtkwaliteit en geluidseffecten omdat de hoeveelheid verkeer langs Delft afneemt. Daarbij komt ook dat het beter doorstroomt, waardoor eveneens afname van luchtverontreiniging zal plaatsvinden.

In variant 2 zal de toename van geluid en verontreiniging significant zijn. Als in ogenschouw genomen wordt dat de geluidsnormen in de Bomenwijk onlangs is door het college is verhoogd, ondanks de geluidschermen die daar staan, beloofd dat niet veel goeds. In de landtunnel-uitvoering zal de luchtverontreiniging zich concentreren bij de in- en uitgang van de tunnel. Dat is dus bij de twee afslagen. Rijkswaterstaat noemt het een technische uitdaging om op die plaatsen aan de normen te voldoen. Verwacht mag worden dat dat niet haalbaar is.

Nog een derde variant ?

Waarom simpel doen als het moeilijk. Alleen als de minister kiest voor de variant 1, doortrekken A4, dan zal een andere, reeds lopende, studie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om toch de A16 met de A13 te verbinden waarbij de verbreding van de A13 niet meer aan de orde. In die variant zal het verkeer bij Delft Noord toenemen en nog meer vast lopen. Wat bijzonder slecht is voor de luchtkwaliteit, geluid en de doorstroming. Ook die studie zullen we volgen. Het zal dan een gevecht worden tussen de gemeente Delft en Rotterdam.

Wordt gevolgd.

Grondwater DSM

De komende 20 jaar is het probleem rondom de grondwaterstand veilig gesteld. In de tussentijd zullen er op het terrein van Calvé en DSM ongetwijfeld woningen gebouwd worden. Dus over 20 jaar is het probleem net zo groot, zo niet groter, als nu. Hierdoor blijven de gemeente Delft en de andere partners met een vaste kostenpost zitten. Ook na 2029 ! Wordt dat geaccepteerd, of komt er nog iemand met een innovatief idee om het probleem echt op te lossen ? Overigens meldt RTV West dat er een akkoord is voor vijf jaar.

Akkoord over oppompen grondwater bij DSM Delft

DELFT – De provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft, Hoogheemraadschap Delfland en DSM Gist Delft hebben hebben afgesproken dat er in ieder geval de komende 20 jaar grondwater wordt opgepompt bij DSM in Delft.

DSM Gist pompt nu bij Delft per uur 1200 kubieke meter water uit de grond. Hierdoor houden inwoners van Delft en de regio droge voeten. Stoppen met pompen zou volgens onderzoek niet alleen wateroverlast tot gevolg hebben, maar ook verzakkingen van woningen en kaden, met alle gevolgen van dien.

In 2004 kondigde DSM aan te willen stoppen met oppompen. In tegenstelling tot 1916, toen met pompen werd begonnen, is grondwater niet meer nodig om bedrijfsprocessen te koelen. Zuid-Holland, Delft en Den Haag hebben geprobeerd DSM te dwingen het pompen desondanks voort te zetten, maar rechterlijke uitspraken hebben de overheden in het ongelijk gesteld.

De gemeenten, de provincie, het schap en DSM hebben nu overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten van het oppompen. In 2007 bedroegen die 2,5 miljoen euro per jaar. Woordvoerders van provincie en hoogheemraadschap lieten gisteren weten dat de verdeling vooralsnog geheim is.

“Het gaat om een principe-akkoord, dat nog goedgekeurd moet worden door de directie van DSM en de besturen van de provincie, Delfland en Delft. Pas als die het groene licht geven maken we de bedragen bekend,” zegt woordvoerster Koenders van Zuid-Holland.

DSM betaalt volgens Koenders ook mee aan het pompen. “Het bedrijf is weliswaar niet verantwoordelijk voor het waterpeil, maar vindt nu wel dat het een verantwoordelijkheid draagt.”

Als de overeenkomst is goedgekeurd – de handtekeningen moeten voor 1 mei gezet worden – beëindigen de overheden de juridische procedure omtrent de grondwateronttrekking die nog tegen DSM loopt.

bron : Algemeen dagblad

Afsluiting Ternatestraat

Delft op Zondag

Afsluiting Ternatestraat

In de Delft op Zondag is een artikel gewijd aan de afsluiting van de Ternatestraat. Het is vereniging al een poos een doorn in het oog dat dit stond te gebeuren. We hebben indertijd onze zienswijze naar de gemeente gestuurd en gepleit voor het openhouden van een doorgang voor fietsers. De gemeente vond onze mening niet belangrijk genoeg om haar plannen aan te passen. Inmiddels (vorige week zondag) is het verkeersbesluit gepubliceerd. We zitten nu in de fase dat er beroep aangetekend kan worden. De ‘bezwaarfase’ is kennelijk niet nodig voor dit soort besluiten. Dus moet er meteen een rechter ingeschakeld worden, wat natuurlijk erg duur is voor het justitiele apparaat, de gemeente en de vereniging.

Er zijn al talloze fietsers die een nieuw pad zoeken om thuis te geraken. De meest gebruikte route lijkt te worden de doorsteek over het zebrapad, waarbij slechts enkele meters tegen het autoverkeer in gefietst hoeft te worden. Dat gaat, zoals Delft op Zondag ook opmerkt, een keer mis. Ook populair is via de hoofdbaan van de Insulindeweg oversteken bij de nieuwe doorsteek voor fietsers die honderd meter verder is aangelegd voor fietsers die de andere kant opgaan. Ook niet gewenst vanuit het oogpunt van veiligheid.

De gemeente gebruikt in het artikel in Delft op Zondag een nieuw argument namelijk dat er fietsers uit de Ternatestraat niet de Vrijenbanselaan op mogen rijden richting tramburg. Dit is echter nog nooit aan de orde geweest. Voor deze fietsers verandert er namelijk niets: zij kunnen via de doorsteek bij de snackbar (even via de stoep) aansluiten bij de stoplichten op de Insulindeweg.

Het enige argument dat de gemeente heeft is dat er haast was, omdat nu deze werkzaamheden mee konden bij de herinrichting van de Vrijebanselaan. Haastige speod is zelden goed. Het is alleen jammer dat niet de wethouder maar onze kinderen onder de auto komen. Dat laatste mag ik natuurlijk niet zo opschrijven: wat hier bedoeld is dat de onschuldigen slachtoffer worden, en niet de verantwoordelijken.

Vuilnisophaaldagen