Home » 2009 » april

Monthly Archives: april 2009

Onttrekking grondwater moet worden voortgezet

Er is nieuws op het gebied van grondwateronttrekking. Het lijkt meer een bevestiging van wat we al zo’n beetje wisten.

Onttrekking grondwater moet worden voortgezet

DELFT – Het Hoogheemraadschap van Delfland zet de onttrekking van grondwater voort nadat DSM Gist daarmee ophoudt.

Abrupt stoppen of verminderen van grondwateronttrekking zou nadelige gevolgen kunnen hebben, zoals grondwateroverlast in stedelijke gebieden. De kosten dragen DSM, de provincie Zuid-Holland, Delfland en de betrokken gemeenten gezamenlijk.

DSM, fabrikant van producten voor de voedings- en farmaceutische industrie, gebruikt al sinds 1916 een grote hoeveelheid grondwater maar wil dat stopzetten. Na uitvoerig overleg in de verenigde vergadering heeft Delfland ingestemd met de overname van de grondwateronttrekking van DSM.

Het waterschap houdt de grondwateronttrekking in de gaten en beoordeelt uiterlijk medio 2013 de situatie opnieuw. De gemeenschappelijke regeling gaat na 2014 in.

Bron: Algemeen dagblad

Nieuwe ontwikkelingen rondom helihaven

De helihaven in de buurt is nog niet van de baan. Een andere locatie maakt voor Delft niet veel verschil. In Delft is er vooral overlast te verwachten van overvliegende helikopters. Een helihaven wordt getoetst op een aantal milieu-aspecten. De vliegroutes zijn geheel voor rekening van de vliegenier. Daar wordt niet op getoetst. Wettelijk is het dan een moeilijk verhaal om bezwaar te maken. We gaan het zien.

Helikopterplatform naast Clausplein Nieuwe locatie alternatief voor plek in Ypenburg

Door PETER KOOP
DEN HAAG – Er bestaat een reĆ«le kans dat Den Haag toch een helihaven krijgt.

Het bedrijf Helinet, dat lijnvluchten op Brussel en Amsterdam wil uitvoeren, een braakliggend terrein in de oksel van het prins Clausplein op het oog.

Helinet heeft samen met een andere aanbieder van helikoptervluchten, Heliplan, een voorstel ingediend bij de gemeente Den Haag. “We hebben een terrein op het oog bij het Prins Clausplein, aan de andere kant van de A12 dan het Forepark,” licht Aernoud Dekker, directeur van Helinet toe. “Nadat de beoogde locatie in Ypenburg is afgevallen, is dit de enig overgebleven optie in de regio. De plek is nu een soort van moeras en helemaal omringd door wegen. Het is uitstekend te bereiken via de snelweg en ligt dicht bij de bedrijventerreinen Forepark en De Binckhorst. En het ligt ver genoeg van woningen. Het is een ideale locatie voor een helihaven.”

Op de helihaven, een landingsplaats voor helikopters, wil Dekker 18 vluchten per dag uitvoeren. “De helihaven zelf wordt niet groter dan 500 vierkante meter.”

Helinet is al jaren op zoek naar een locatie voor een helihaven in Den Haag. Het bedrijf heeft een groot netwerk voor ogen waar met een helikopter tussen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel en Den Haag gevlogen kan worden. De beoogde locatie in Ypenburg stuitte echter op groot verzet bij omwonenden en de gemeente Delft. Die vreesden geluidsoverlast.

Eind vorig jaar kregen de bewoners steun van de provincie. Die bepaalde dat helihavens op minimaal 500 meter afstand van woningen moest komen te liggen. Ypenburg viel definitief af en Helinet moest op zoek naar een nieuwe locatie,. Die lijkt nu dus gevonden.

De gemeente Den Haag wil nog niet inhoudelijk reageren op het voorstel van de vervoersbedrijven. “We gaan het voorstel eerst toetsen. Als blijkt dat het aan alle randvoorwaarden voldoet, nemen we een definitief standpunt in.” Het voorstel lijkt kansrijk. Den Haag heeft zich altijd een groot voorstander getoond van een helihaven.

Dekker wil het liefst ‘overmorgen’ al met z’n helikopters de lucht in. “Maar we hebben het niet in eigen hand. We zijn afhankelijk van andere partijen. Natuurlijk hoop ik dat het zo snel mogelijk is geregeld.”

Bron : Algemeen dagblad

Onderzoek naar oplossing voor grondwaterproblematiek

Het moet niet gekker worden : in het gebied tussen Den haag en Rotterdam zou de grondwaterstand met enkele meters stijgen. In de Indische buurt ligt de grondwaterstand op ongeveer 1,5 meter diepte. Het wordt tijd om de officiële bronnen te raadplegen.

DELFT – De gemeente Delft krijgt twee miljoen euro van het rijk om een alternatief te vinden voor het oppompen van grondwater bij DSM Gist.

Het water was voor het koelen van ketels, maar door nieuwe technieken is dat niet meer nodig. Als het oppompen stopt, stijgt het waterpeil tussen de Haagse kust en Rotterdam met enkele meters. Daardoor lopen duizenden kruipruimtes over en verzakken monumenten.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het opgepompte water niet opnieuw gebruikt kan worden om huizen te verwarmen. Het water is hiervoor te zilt. Nu verdwijnt veel van het overtollige water in zee.

Meebetalen

Het nieuwe onderzoek moet duidelijk maken of het water ook buiten het DSM-terrein zonder grote gevolgen uit de grond gehaald kan worden. ‘Locaties zijn er in beeld rond DSM Gist’, aldus wethouder Lian Merkx. De Delftse wethouder kan er nog steeds niet bij dat de provincie in het verleden de beslissing heeft genomen om DSM Gist een vergunning te geven voor het oppompen van water. De regio zit nu met de gevolgen in haar maag.

Merkx is blij dat de provincie toch nog vijf jaar meebetaald aan het oppompen van water. ‘Juridisch gezien hoeven ze niet mee te betalen’. Opvallend is ook dat het hoogheemraadschap van Delfland meebetaalt. Zij vinden dat de provincie helemaal voor haar domme fout had moeten boeten.

Het oppompen van water kost de overheden jaarlijks bijna 2 miljoen euro. De provincie en het hoogheemraadschap betalen elk eenderde. De rest komt voor rekening van Den Haag, Rijswijk en Delft. Voor die laatste gemeente betekent dat de komende vijf jaar een bedrag van 300.000 euro.

Bron : RTV West

Vuilnisophaaldagen