Home » 2009 » mei

Monthly Archives: mei 2009

Een verdiepte A13

De A13 als tunnel: dat klinkt ons als muziek in de oren. Momenteel loopt de inspraakronde voor de A4 waarbij tevens de verbreding van de A13 wordt meegenomen. Dat is een mooi moment om dit plan aan te kaarten.Indien die tunnel dan ook nog een geboord wordt, dan kan de overlast voor de aanleg tot een minimum beperkt worden. De Vereniging zal dit idee zeker gebruiken in haar inspraak richting het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De gemeente kiest voor een verlaagde A13. Wij kiezen voor een echte tunnel (en geen landtunnel, zoals het ministerie van V&W wil).

DELFT – De A13 moet bij Delft verdiept worden om er bovenop een stadspark te maken of huizen. De gemeente Delft wil zich daarvoor de komende twintig jaar sterk maken.

Wethouder Anne Koning gaat binnen en buiten Nederland lobbyen voor subsidies. Delft heeft geen ruimte meer om flink uit te breiden. Koning ziet de zogenaamde overkluizing van de A13 als een goede kans om extra huizen te bouwen. Daarnaast wordt het makkelijker om vanuit de binnenstad naar recreatiegebied Delftse Hout te komen.

Koning denkt ook aan het overkluizen van twee andere belangrijke verkeersaders in Delft: de Kruithuisweg en de provinciale weg. De wethouder vindt dat er ook meer moet gebeuren rond de Schie. Ze denkt aan meer bruggen erover heen te laten maken.

Inspraak

De meeste idee n komen van Delftenaren zelf. Een jaar geleden riep de gemeente iedereen op mee te denken over de toekomst van de stad. Koning heeft de voorstellen nu gebundeld in een plan. Daarover kan iedereen in Delft eind deze maand nog zijn of haar zegje doen.

Bron : Website RTV West

Kaalslag aan de Broekmolensloot

IJsvogeltje langs de broekmolenslootHet Mondriaancollege gaat nieuwbouw plegen op het terrein langs de Vrijenbanseweg. Hiervoor moeten kennelijk nogal wat bomen het veld ruimen. Enkele weken geleden heeft de eerste ontbossing plaatsgevonden. De bewoners, die aan de voorzijde van hun huis alleen het asfalt van de Vrijenbanseweg kunnen bewonderen, zagen hun eigen stukje natuur gekapt worden. Sindsdien is er overleg met Mondriaan. Ondanks schriftelijke toezegging is er vandaag alsnog een zomereik gekapt. Er is toegezegd dat er weer groen voor terugkomt, maar of de ijsvogeltjes weer terugkomen is nog maar de vraag.

Inspraak Trajectnota/MER A4 en A13 gestart

Vandaag heeft Rijkswaterstaat de Trajectnota/MER studie gepresenteerd over de verlengde A4 n de verbreding van de A13. Vooral dat laatste baart ons zorgen. Een verbrede A13 (2 keer 5 rijstroken!) levert ongeveer 50% meer verkeer op langs onze woonwijk. Er is voorzien dat er een landtunnel komt. Dit is een overdekte weg op maaiveldniveau. Dat betekent dus een blok beton waar je U tegen zegt. Een brede weg zal de doorsteek naar de Delftse Hout, die nu al als enge plek aan te duiden is, een sociaal onveilige plek maken. Daarnaast zal er aan de in- en uitgang van de landtunnel zeer veel luchtverontreiniging optreden. Dat is dan ter hoogte van de afslag Delft Centrum en afslag Delft Noord. Voor een ingegraven tunnel mogen ze ons wakker maken. Van een landtunnel liggen we wakker. Via de website van inspraakpunt is alles te lezen, en kan eenvoudig ingesproken worden. Wacht daar niet mee, want dit is je enige kans. Inspreken kan tot 17 juni.

‘A4 duurste stukje asfalt’

Door GERT ONNINK

ROTTERDAM – De A4 tussen Delft en Schiedam dreigt verreweg het duurste stukje asfalt van Nederland te worden.
omstreden nieuwe autoweg door Midden-Delfland gaat zeker bijna 200 miljoen euro meer kosten dan geraamd en komt daarmee tussen de 820 en 920 miljoen euro uit, zo staat in een milieurapport dat vandaag uitkomt. De uitbreiding van de A4 – met zeven kilometer – gaat in het ergste geval 131 miljoen euro per kilometer kosten.

Volgens de Trajectnota/MER ontstaan de extra kosten doordat de route beter wordt ingepast in de omgeving. Met de A4 wordt geprobeerd de lange files tussen Den Haag en Rotterdam op te lossen.

Voor de A4 tussen Delft en Schiedam ligt op dit moment in Den Haag een bedrag van 641 miljoen euro klaar. De aanleg zou in 2011 moeten beginnen, zodat vanaf 2015 de eerste auto’s eroverheen kunnen rijden.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat neemt eind september samen met zijn VROM-collega Jacqueline Cramer een besluit over de aanleg. Officieel gaat het nog tussen het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam en een verbreding van de A13 tussen Den Haag en Rotterdam, maar eerder maakte de CDA-bewindsman al duidelijk een “bestuurlijke” voorkeur te hebben voor de route door Midden-Delfland.

Bron : Algemeen dagblad

Indische Buurt is woedend

Het Buurtcomité Indische Buurt, let wel : dit is niet de Belangenvereniging Onze Indische Buurt, ligt al jaren overhoop met de gemeente. Bij een groot nieuwbouwproject midden in de wijk, de Smaragd ook wel project Ceram-Boeroe genoemd, heeft de gemeente verzuimd om voldoende parkeerplaatsen aan te leggen. En de gemeente weigert categorisch om hier alsnog aan te voldoen. Het begon allemaal met het schrappen van de geplande parkeerkelder onder het nieuwbouwcomplex. De brief die in onderstaand stuk wordt genoemd, is te lezen op de site van Stadsbelangen Delft.

Indische Buurt is woedend

DELFT – Het buurtcomité Indische Buurt voelt zich geschoffeerd door het Delftse gemeentebestuur.

Dat weigert te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op het terrein van het in 2006 opgeleverde nieuwbouwproject De Smaragd aan de Ceramstraat en de Boeroestraat. Wettelijk gezien moet de bouwer 93 parkeerplaatsen op het eigen terrein realiseren, maar daar is kennelijk geen ruimte voor. De bouwer heeft dat, met goedkeuring van de gemeente, opgelost door 38 plekken buiten het terrein mee te rekenen. Onacceptabel, vinden de bewoners, omdat de parkeerdruk in de wijk nu nog hoger is dan die al was.

De gemeente werd door de rechtbank in Den Haag en de Raad van State tot drie keer toe teruggefloten om het feit dat ze de bouwer ontheffing heeft verleend voor het meerekenen van de externe parkeerplekken. Tot woede van de bewoners lijkt het gemeentebestuur zich daar echter niets van aan te trekken. In zijn laatste brief van 6 april besluit het college opnieuw dat de aanleg van de 39 parkeerplekken op eigen terrein niet nodig is.

“Ons bezwaar is opnieuw verworpen en de gemeente houdt de ontheffing in stand. Met het argument dat er in de buurt al extra parkeerplaatsen zijn aangelegd naar aanleiding van de parkeerproblemen bij het nieuwbouwproject”, vertelt R. Koop van het buurtcomité.

Die motivering gaat volgens hem mank, omdat die extra parkeerplekken zeker tweehonderd meter van De Smaragd zijn aangelegd en dus niets oplossen aan de parkeerproblematiek aldaar.

Het woedende buurtcomité voelt zich niet serieus genomen en heeft een brief op hoge poten geschreven aan de gemeenteraad. Het eist onmiddellijke aanleg van de 39 parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein. De gemeente kon gisteren nog geen reactie geven, omdat de kwestie volgens de woordvoerder van het stadhuis “juridisch erg ingewikkeld” is. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, laat hij weten.

Bron : Algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen