Home » 2009 » juli

Monthly Archives: juli 2009

Slopen Muurtje – 2

Het blijkt dat het te slopen muurtje, waarvoor de gemeente onlangs een sloopvergunningen heeft afgegeven, van veel recentere datum is dan was aangenomen. Volgens het Algemeen Dagblad is het muurtje in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd, en zou gebouwd zijn als herinnering aan vroegere tijden. Toch valt het onder de monumentenzorg. Wellicht komt er een herinnering terug op die plek ?

Helihaven toch in Ypenburg ?

Op de website van RTV West staat onderstaand bericht. Als dit doorgaat, betekent dit nog meer geluidshinder bij de Indische Buurt.

DEN HAAG -De gemeente Den Haag laat onderzoeken of een tijdelijke helikopterhaven bij het Prins Clausplein mogelijk is. De landingsplek moet dienen als de Haagse stop in een lijndienst tussen Amsterdam en Brussel.

De helihaven kan ook gebruikt worden als landingsplaats voor particuliere helikopters. Twee helikopterbedrijven Heliplan en Helinet hebben deze plannen gemaakt. Zij hebben bij het college een verzoek ingediend om in de wijk Ypenburg aan de oostzijde van het Prins Clausplein een helihaven te mogen bouwen.

Deze landingsplaats kan maximaal 5 jaar gebruikt worden omdat er vanaf 2015 op die plek een bedrijfsterrein aangelegd wordt.

Bewoners van de Haagse wijk Ypenburg proberen al jaren om de komst van een helihaven tegen te houden.

bron : RTV West

Slopen muurtje

In de stadskrant van 12 juli staat bij de rubriek “verplichte publicaties voor de gehele stad” een aanvraag voor een opmerkelijke sloopvergunning. Ten behoeve van de aanleg van de spoortunnel moet er een muurtje worden gesloopt. Het muurtje ligt naast de Bagijnetoren ter hoogte van Phoenixstraat 37. Het muurtje valt, zo staat te lezen, wel onder de monumentenwet. Hieronder staat een foto van het te slopen muurtje afgebeeld. U herkent het muurtje waarschijnlijk wel als het laatste overgebleven deel van de stadswal die Delft in haar gloriedagen omringde. De stadswal is indertijd afgebroken en ingepikt door Den Haag die van de stenen het Binnenhof gebouwd zou hebben. De huidige burgemeester komt ook uit Den Haag en is kennelijk gestuurd door Den Haag om ook de laatste stenen op te halen.

De bagijnetoren en de stadswal

Foto wikipedia.

Vuilnisophaaldagen