Home » 2009 » augustus

Monthly Archives: augustus 2009

Trajectnota A13/A16 Rotterdam

Afgelopen juni was er de mogelijkheid om in te spreken over het voornemen om de A4 door Midden Delfland door te trekken. Een onderdeel van dat besluit ging over een alternatief, namelijk het verbreden van de A13. Daarover is al ruimschoots gecommuniceerd op deze site.

Het plan dat nu voor inspraak open staat is de aanleg van een snelweg die een verbinding maakt tussen het Terbregseplein en de A13 ter hoogte van Zestienhoven. De nieuwe weg loopt door het Lage Bergsche Bos en langs de Doenkade. Het doel van deze weg is het ontlasten van de ring Rotterdam Noord. De A13 zelf zal in dit plan niet wijzigen.

De verwachting is dat er geen toename zal zijn in het totale verkeersaanbod. Ongetwijfeld zal er hierdoor een dagelijks in de ochtend een grote file zal staan bij Zestienhoven, omdat daar twee verkeersstromen zich moeten samenvoegen op één A13. ’s Avonds zal het daar echter sneller doorstromen, en zal de file voor het Terbregseplein komen te staan.

Maar het is goed voor de bewoners van Rotterdam Noord en voor bouwend Nederland. De vereniging zal zich, na bestudering van de stukken, beraden om gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken.Meer informatie kunt u vinden via :

1. http://www.rijkswaterstaat.nl/a13a16rotterdam

2. telefonisch via 0800 8002 (algemene informatielijn van Rijkswaterstaat)

Gerommel met bus- en tramhaltes

Het afgelopen jaar zijn er diverse maatregelen genomen die gevolgen hebben voor het openbaar vervoer is onze buurt. De grootste boosdoener is de aanleg van tramlijn 19. Een goede tweede is de beslissing om de Arubastraat als 30km zone aan te wijzen.

Tramlijn 19.

Door de aanleg van tramlijn 19 kon de tramhalte aan de Vrijenbanseweg niet blijven op de plek waar die lag: de tram had ruimte nodig om de bocht te maken. De tramhalte lag daarbij in de weg. De Mondriaanschool is de grootste klant van de HTM, dus moest de halte wel in die buurt blijven. De nieuwe halte is gerealiseerd op de grens Rijswijk/Delft. Hier had het dominospel kunnen eindigen, maar de HTM besloot om halte Brasserkade op te heffen omdat die dan te dicht bij de nieuwe halte Vrijenban zou liggen. Halte Brasserskade is echter ook een bushalte. Hier kon worden overgestapt van lijn 62 naar lijn 1 en vv. De bushalte is verplaatst naar de Brasserkade. Overstappen is nu niet zo makkelijk: er moet zo’n 100 meter overbrugd worden. De inrichting van de tramhalte is dusdanig dat de overstapafstand maximaal is. De bushalte is echter wel rolstoeltoegankelijk. De inrichting van die bushalte is echter minimaal. De wachtende reizigers zitten op de vensterbanken bij de woonhuizen, wat uiteraard zeer veel ergernis oplevert. Voor de inrichting van de bushalte is een aantal parkeerplaatsen verdwenen. De gemeente heeft die verplaatst naar de hoek Ternatestraat/Vrijenbanseweg (waarover elders op deze site al een en ander staat toegelicht).
Het verdwijnen van de halte Brasserkade heeft voor een groot deel van de wijk echter als gevolg dat men nu een 300 meter meer moet lopen. Vooral mensen die (tijdelijk) slecht ter been zijn hebben daar veel hinder van.

30 km zone Arubastraat

Door deze maatregel acht de gemeente of de HTM het niet verstandig om de buslijn over de Arubastraat te laten lopen. Al enige tijd is de halte verplaatst naar de Bonairestraat. Dit was echter een tijdelijk maatregel. De definitieve maatregel die de gemeente heeft genomen, is om de halte op de Insulindeweg te plaatsen. Deze prachtige “laan met bomen”, die een parel is voor de gemeente, krijgt aan weerszijde onderbrekingen in het patroon door de bushaltes. De haltes worden wel rolstoeltoegankelijk aangelegd. Dit zou volgens de gemeente niet mogelijk zijn aan de Arubastraat. De mensen van huize Monica moeten met hun rolstoel of rollator twee of drie wegen oversteken, en zo’n 100 meter afleggen om rolstoeltoegankelijk de bus in te kunnen. Je moet het maar verzinnen.

Al met al de verarming van de buurt, waar de gemeente niet goed heeft nagedacht over de gevolgen. Het gevolg is dat er van diverse kanten richting gemeente bezwaren worden ingediend. Een steeds terugkerend onderwerp hierbij : de buurt is niet geïnformeerd of geraadpleegd !

Vuilnisophaaldagen