Home » 2009 » november

Monthly Archives: november 2009

Aansluiting Ternatestraat weer Open

Het is weer mogelijk om vanaf de Vrijebanselaan door te steken naar de Ternatestraat, althans voor fietsers. De gemeente is hiermee een eerder gedane toezegging nagekomen. Met wat goede wil houdt de gemeente het leermoment vast : eerder praten met buurt kan een hoop ergernis en negatieve energie voorkomen. Dit dossier kan worden gesloten.Doorsteek Vrijebanselaan-Ternatestraat

Inloopavond

Dinsdag 17 november had de gemeente een inloopavond georganiseerd aangaande bushaltes aan de Insulindeweg. De kamer (bezwarencommissie) had aangaande ingediende bezwaren de gemeente in het gelijk gesteld, maar ook geconcludeerd dat de gemeente op communicatiegebied flink tekort was geschoten. Een inloopavond zou die procedurefout herstellen, en aldus geschiedde. Een aantal punten waren opvallend :

1. De verplaatsing van de bushaltes is een indirect gevolg van de komst van tramlijn 19, aldus de gemeente. De kosten voor deze lijn moesten ergens gecompenseerd worden, wat dus geleid heeft tot een verarming van de openbaar vervoersvoorzieningen in de wijken. Door de haltes aan de doorgaande wegen te plaatsen, worden kleine straten vermeden en kan sneller en dus goedkoper gereden worden.

De verplaatsing van de bushaltes van de Vrijebanselaan naar de Brasserskade zou een wens zijn van de bewoners. De gemeente kon ter plaatse niet zeggen wie die vraag gesteld zou hebben. En dat de komst van tramlijn 19 een zege is voor de buurt moge blijken uit : “Er gaan nu twee keer zoveel trams naar het station rijden, en het nu zeer makkelijk wordt om te gaan winkelen in Leidschenhage”, aldus de woordvoerder van de gemeente. “Daarbij komt nog kijken dat de buurt wel erg goed voorzien was de goede overstapmogelijkheden van de bus naar de tram vv op de inmiddels opgeheven halte Brasserskade en dat meen ik oprecht. In Tanthof zou het nog slechter zijn, dus we hebben alleen daarom al weinig recht om te klagen”, probeerde de woordvoerder zijn betoog te ondersteunen. Ter plaatse bleek dat de tekening die de gemeente de omwonenden heeft gestuurd anders is dan de blauwdruk die op tafel lag. Kortom, er is kennelijk bezwaar gemaakt op de verkeerde tekening.

2. Vooroverleg met omwonenden. De woordvoerder van de gemeente was naar eigen zeggen wel voorstander van vooroverleg, maar meldde gelijktijdig dat overleg met omwonenden vaak leidt tot tegengestelde belangen, en dus tot niets. Hierbij werd het voorbeeld van de oversteek aan de Delfgauwseweg genoemd. Het is dan wel verbazingwekkend dat een dag later die buurt een brandbrief stuurt waaruit blijkt dat de buurt het onderling allang eens is met een oplossing, maar dat kennelijk tegengesteld is aan wat de Gemeente in zijn kop heeft. Voor de brief klik hier.

Werkzaamheden aan de Schie

De Provincie heeft aangekondigd om binnenkort te starten met werkzaamheden aan de Schie. Voor het scheepvaartverkeer worden er wachtplaatsen aangelegd. Hiervoor moeten er palen en dukdalven geplaatst worden. Dat zou problemen kunnen opleveren voor de aanpalende huizen. Door de aard van de werkzaamheden zijn verzakkingen en scheuringen in gevels niet uitgesloten. De provincie heeft de aannemer de vrijheid gegeven om de te bepalen of de 0-situatie vastgelegd moet worden. Waarschijnlijk wordt er dan niets vastgelegd, want een aannemer heeft er geen voordeel bij: het is extra werk en bij problemen is er expliciet bewijsmateriaal aanwezig dat nadelig kan zijn voor die aannemer. De Vereniging heeft de Provincie per brief verzocht om de 0-situatie zelf vast te leggen, en dat dus niet over te laten aan de aannemer. We houden u op de hoogte.

Vuilnisophaaldagen