Home » 2010 » januari

Monthly Archives: januari 2010

Vogels in de buurt

Op de jaarvergadering van de vereniging zijn vragen gesteld over de overlast die de kauwen geven. Het aantal kauwen en het feit dat ze andere (kleinere) vogels verdringen, bleken punten van zorg.

De vereniging heeft een aantal leden bereid gevonden om dit probleem nader te analyseren. Deze werkgroep heeft in overleg met de Vogelwacht Delft en de stadsecoloog van de gemeente een aanpak opgesteld om het probleem met cijfers te onderbouwen en om de vogeldiversiteit en het aantal broedparen van tuinvogels te vermeerderen.

Als uitgangspunt wordt een 0-meting gedaan. Deze 0-meting wordt vastgesteld op basis van een enquête onder de buurtbewoners waarin gevraagd wordt naar de gesignaleerde broedparen in 2009 en de resultaten van de nationale tuinvogeltelling op 23 en 24 januari 2010 (buurtbewoners worden nog uitgenodigd hieraan mee te doen).

Buurtbewoners kunnen o.a. tegen gereduceerd tarief nestkasten bestellen en inschrijven voor een individueel advies voor een vogelvriendelijke tuin. De pilot ziet er als volgt uit:

  1. In januari 2010 enquête onder buurtbewoners ( aantal nestparen, behoefte aan tuinadvies, behoefte aan nestkast, wil meedoen aan nationale tuinvogeltelliing);
  2. In januari 2010 gelijk met de enquête een aanvraagkaart voor een gratis boekje mbt vogelvriendelijk tuinieren uitreiken;
  3. Op 23 en 24 jan 2010 is de nationale tuinvogeltellingdag ( gedurende een half uur tellen welke vogels in de tuin), buurtbewoners die willen particperen krijgen verdere informatie hierover via de mail;
  4. In februari is er een presentatie in Papaver over stadsvogels en vogelvriendelijk tuinieren;
  5. In februari of maart worden de nestkasten uitgeleverd, er zijn verschillende soorten nestkasten beschikbaar (stadsecoloog en vogelwacht bepalen welke kast waar komt, omdat er voor bepaalde vogels specifieke omstandigheden noodzakelijk zijn);
  6. In februari/maart/april individueel tuinadvies ;
  7. Gedurende het jaar registratie van nestparen en vogelsoorten;
  8. In januari 2011 evaluatie.

Een aanpak voor het grote aantallen kauwen is hier niet in meegenomen, tijdens de loop van de pilot zal specifieker het aantal kauwen broedparen worden geïnventariseerd. Mocht dit dermate groot zijn en de kauwen een bedreiging lijken te vormen voor de populatie van kleine zangvogels, dan zal een wijkbrede offerte aangevraagd worden voor het plaatsen van kappen op de schoorstenen. Mogelijk kan hier vanuit de gemeente in bijgedragen worden. Maar dat is nu nog prematuur.

Verruimde openingstijden dagopvang

Gezien de koude die heel Nederland in haar greep heeft, zal de dagopvang de komende twee weken verruimde openingstijden hanteren. Zie onderstaand persbericht.

De komende twee weken geldt een winterregeling voor dak- en thuislozen uit de regio Delft, Westland en Oostland. De regeling houdt in dat de openingstijden van de dagopvang op doordeweekse dagen verruimd zijn. Op zaterdag en zondag gaat de dagopvang extra open van 10.00 tot 14.00 uur zodat men daar terecht kan om op te warmen en te lunchen. Bij de nachtopvang zijn door stichting PerspeKtief extra bedden geplaatst. Ook wordt extra personeel ingezet voor de nachtopvang.

Vanwege het aanhoudende koude winterweer biedt de nachtopvang van stichting PerspeKtief op dit moment aan twee keer zoveel mensen als normaal een slaapplaats in de nachtopvang aan Spoorsingel 7 in Delft. Waar er normaal tien mensen gebruik maken van de nachtopvang zijn dat er nu gemiddeld twintig. Om die reden wordt daar de komende twee weken extra personeel ingezet. De nachtopvang is zeven dagen per week open van 18.30 uur tot 9.00 uur.

Om 11 uur ’s morgens, van maandag tot en met vrijdag, is normaal gesproken de dagopvang aan Surinamestraat 1 in Delft open. Vanwege de winterregeling kunnen mensen de komende twee weken vanaf 9 uur € s morgens al terecht bij de dagopvang. De dagopvang sluit om 18.30 uur.
Tijdens de winterregeling gaat de dagopvang in het weekend ook extra open van 10.00 tot 14.00 uur zodat dak- en thuislozen terecht kunnen om op te warmen en iets te eten.

Vuilnisophaaldagen