Home » 2012 » juli

Monthly Archives: juli 2012

Ernstige hinder door uit de vaart nemen van Rijswijkse pont

Bekend is dat alle gemeenten moeten bezuinigen, ook de Gemeente Rijswijk.

Sinds 80 jaar vaart de “Keereweer” over de Vliet ter hoogte van het oude Pasgeld aan het einde van de Broekmolenweg. Veerbaas Aad van Geest heeft de laatste 21 jaar met vakmanschap het pontje bediend waar ook veel bewoners van de Indische Buurt, veelal scholieren en mensen die hun baan in Rijswijk hebben dagelijks gebruik van maakten.
Als bezuinigingsmaatregel dacht de Gemeente Rijswijk te kunnen besparen op dit pontje door Aad niet meer te laten varen, maar dit door iemand met minder vakmanschap te laten doen. Resultaat : een aanvaring met een binnenvaartschip waarbij 2 mensen te water raakten (januari 2012). Vervolgens een onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Verkeersveiligheid, waarvan het rapport inmiddels is verschenen, dat nu in de Gemeenteraad van Rijswijk is besproken. Nog steeds vaart het pontje echter niet en zit schipper Aad van Geest niet op zijn Keereweer.
Wij willen de partij die zich volop inzet voor het behoud van het pontje, dat tegen redelijke tarieven en met vakmanschap wordt bestuurd, waarbij de veiligheid hoog in het vaandel staat, graag een steun in de rug geven. Gemeentebelangen, veel succes in jullie strijd voor behoud van een veilige pont-verbinding tussen Rijswijk en Delft.

Parkeerbeleid 2020

Vandaag was de Vereniging op bezoek bij de wethouder Junius voor een gesprek over de parkeervisie.

De wethouder is momenteel bezig met het opstellen van een parkeervisie 2020 voor de hele stad. De wethouder is duidelijk over haar beweegredenen: de gemeente moet 42 miljoen bezuinigen. Voor een deel hoopt de wethouder dat te verdienen door het parkeerbeleid uniform te maken voor de hele stad. Nu heeft iedere wijk zijn eigen parkeerregels voor wat betreft vergunningparkeren (in beleidstermen: gereguleerd parkeren) . Ook de regeling met dagkaarten moet anders. Dat scheelt een hoop administratie en naar verwachting veel bezwaren tegen opgelegde boetes.

Wat de wethouder betreft, is er straks nog sprake van twee zones (nu zijn dat er een stuk of 9). Eén zone met vergunningparkeren en één zonder. Het komt er op neer dat voor wijken waar vergunningparkeren is ingesteld, dit slechts op één manier kan. De wethouder was ook duidelijk over de wie besluit over het al dan niet invoeren van vergunningparkeren: dat zijn de bewoners. Deze uitspraak steken we alvast in onze zak. Verder noemde de wethouder mixed parkeren en dubbelgebruik. Dat laatste betreft het avondgebruik van parkeerplaatsen bij bedrijven. Niet duidelijk was waar dit voor onze wijk voordelen op zou kunnen leveren.

De eerste vergunning moet kostendekkend zijn; op de bezoekerskaarten wil de gemeente ook geen winst maken. De tweede vergunning zal prijzig worden. Voor huizen met een oprit geldt dat zijn de eigen oprit als parkeerplaats dienen te gebruiken: zij hebben dan geen recht op de goedkope eerste vergunning.

Ondanks dat het gesprek ging over een visie tot 2020 was de wethouder niet geïnteresseerd in nieuwe ideeën. Die werden meteen van tafel geveegd. Dat geeft wel aan dat het haar gaat om het invoeren van haar idee. En dat steekt zij niet onder stoelen of banken: “gereguleerd parkeren is de oplossing!” (en brengt geld in het laatje).

Wij van de vereniging zijn daar niet zo van overtuigd. De parkeerdruk is vooral hoog in de avond en nacht. Die druk wordt veroorzaakt door bewoners zelf, niet door passanten van buiten. Een vergunningkaart lost dat probleem niet op, tenzij de tweede vergunningkaart zodanig duur wordt dat men afziet van de aanschaf van een tweede auto. Wij geloven niet dat dat zal gebeuren. Wij hebben aangegeven dat het uitbreiden van het gedoogbeleid, zoals het half op de trottoir parkeren wat nu in de Archipelstraat en de Ternatestraat wordt gedaan, een effectiever middel is. Al levert dat geen geld op voor de schatkist van de wethouder.

Een gevoelig punt bij parkeren blijft dat sommige bewoners het belangrijk vinden om hun eigen auto voor de eigen voordeur te hebben. Is die plek bezet, dan geeft dat ergernis. Vergunningparkeren zal dat niet oplossen. Bewustwording bij de bewoners wellicht wel: accepteer dat er soms (vaak) andere auto’s voor je deur staan.

Een lokaal probleem betreft het overdag parkeren van forenzen in de nabijheid van de tramhalte en bruggen naar de binnenstad. Met name in de Ternatestraat en de Molukkenstraat worden overdag auto’s geparkeerd door mensen die verder reizen met de tram dan wel te voet oversteken naar hun werkplek in de binnenstad. Dit probleem wordt door vergunningparkeren opgelost. Het betreft echter een zeer locaal probleem. De vereniging heeft aan de wethouder gevraagd of zij niet kan helpen om het gedrag van deze proletarisch parkeerders aan te pakken. De wethouder is bereid om met bewuste bedrijven te praten. Wij moeten wel aangeven om welke bedrijven het gaat. Het aanbieder van een goede P+R, die al wel bestaat maar kennelijk nog niet goed gebruikt wordt, kan dit probleem ook al snel reduceren.

Op onze vraag hoe de gemeente staat tegenover het inrichten van eenrichtingsverkeer in bepaalde straten, sprak zei dat zij graag bewonersinitiatieven op dit gebied ontvangt.

Verder hebben we toezegging gekregen dat de gemeente graag aanwezig is bij discussieavonden van de Vereniging over de parkeerproblematiek.

Vuilnisophaaldagen