Home » 2012 » september

Monthly Archives: september 2012

50 jaar Vogelwacht Delft e.o.

Voor iedereen die de Delftse Hout als zijn achtertuin ziet of de verder gelegen natuurgebieden bezoekt, het volgende bericht van de Vogelwacht Delft.

De natuur werd vanouds gezien als stortplek en als ruif. Lucht, bodem en water verslechterde in snel tempo. De woonomgeving ging achteruit en veel vogelsoorten verdwenen geheel of met tientallen procenten. Akker- en weidevogels het snelst. Anno nu is dat nog steeds niet op het oude niveau. Maar we weten wel wat de oorzaken zijn. Het draagvlak voor “vogels als onze buren” groeit. De flora- en Faunawet helpt daarbij. Langzaam maar zeker willen bouwers ook aan vogels denken en is biodiversiteit ook politiek op de kaart gezet. Zelfs in de landbouw en veeteelt proberen sommige boeren wat ruimte en mogelijkheden te scheppen voor vogels.
Het is 6 oktober 1962 als enkele actieve vogelaars gaan samenwerken. Een eenvoudig vogelasiel bij hen thuis is een van de eerste activiteiten.
De vereniging groeide en er ontstonden activiteiten om kennis en kunde te vergroten. Excursies, lezingen, inventarisaties, nestkasten beheer, nog weer later cursussen. Alles om deze hobby te ondersteunen. Maar ook alles om vogels in Delft en omstreken te ondersteunen.
We zijn er nog lang niet. Zoals het was, zal het nooit meer worden, maar zoals het wordt zal het nooit meer zijn. Daar bouwen we aan.
50 Jaar Vogelwacht geeft een reden om even stil te staan bij alle activiteiten die geweest zijn en nog moeten komen.

Op zaterdag 6 oktober 2012 om 10.00 uur zal wethouder Brandligt deze jubileumdag openen in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6, 2616 Delft. Daarbij zal hem een cadeau voor de gemeente Delft worden overhandigd. Daarna zal Vogelbescherming Nederland het woord krijgen.

Belangstellenden kunnen op deze dag de tentoonstelling Uilen bezoeken of een korte excursie meemaken. Ook voor kinderen zijn er activiteiten zoals een korte inleiding “vogelen”, nestkast bouwen, uilenballen pluizen en korte excursies.
Tot slot is er voor iedereen met interesse voor vogels een blijvende herinnering aan 50 jaar vogelen in Delft en omstreken

Vuilnisophaaldagen