Home » 2012 » november

Monthly Archives: november 2012

Procedure bestemmingsplan Delftse Hout gestart

De gemeente is al enkele jaren bezig om een nieuw bestemmingsplan voor de Delftse Hout op te stellen. Door wat gedoe rondom Xotus is er een jaar vertraging opgetreden. In de ontwerpfase is intensief gesproken met het platform “Delftse Hout”, waarin ook de Vereniging Onze Indische Buurt vertegenwoordigd is. Afgelopen dinsdag was er een presentatie van het bestemmingsplan aan het platform. Er waren enkele vragen ter verduidelijking. Er was echter één onderdeel waar het platform zich niet in kon vinden. Dat betrof het toestaan van horeca op het strand van de Grote Plas. Nu staat er een kiosk die aan vervanging toe is. Het platform is indertijd akkoord gegaan met vervanging; de gemeente wil echter toestaan dat er een horecagelegenheid komt met twee verdiepingen (9 meter hoog) en een oppervlakte van 300 vierkante meter. Dat is veel groter dan Knus en het Rieten Dak samen.

Om dit rendabel te maken zullen er veel en grote feesten gegeven moeten worden, ook ’s avonds en ’s nachts. Daarmee gaat het de doelstelling, namelijk het faciliteren van de dagrecreatie, ver voorbij. Er zal veel meer autoverkeer komen, met mogelijk overlast door dronken bezoekers, en de natuurwaarde zal danig verstoord worden, door nachtelijk geluid.

De gemeente kan van de vereniging haar zienswijze tegemoet zien.De zienswijze termijn loopt van 22 november tot 2 januari. Op 18 december, zeg maar de dag van het begin van het kerstreces, heeft de gemeente bedacht om een inloopavond te organiseren in de Papaver.

Het plan is te vinden op de site van de gemeente.

Praktijkschool verhuist niet naar Brasserskade

De acties uit de buurt, waaraan naast vele buurtbewoners ook de vereniging actief heeft deelgenomen, hebben de gemeente doen inzien dat de praktijkschool net iets teveel van het goede zou zijn voor onze buurt. Felicitaties voor iedereen die daaraan mee heeft gewerkt.

== Persbericht van de gemeente Delft ==

Burgemeester en wethouders van Delft hebben besloten dat de Praktijkschool van het Grotius College niet verhuist naar de Borneostraat. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek waarin zorgvuldig gekeken is of de planvorming ruimtelijk, financieel en beleidsmatig mogelijk is. Alles overwegend, is het college tot de conclusie gekomen dat de verhuizing ruimtelijk en financieel mogelijk is, maar beleidsmatig niet wenselijk is. Het college heeft daarom besloten om deze ontwikkeling niet verder door te zetten en een andere plek te zoeken voor de Praktijkschool.

Herhuisvesting van de Praktijkschool was een actief proces. Met een delegatie uit de buurt Brasserskade is een constructieve dialoog aangegaan. Daaruit bleek dat de gemeente de twijfels bij een deel van de buurt niet weg konden nemen. Ook het Grotius College heeft recent kenbaar gemaakt dat het twijfels heeft over of de locatie op dit moment het juiste leerklimaat biedt voor de doelgroep van het praktijkonderwijs.

De gemeente zoekt naar een tijdelijke bestemming voor het schoolgebouw. Het wijkcentrum blijft vooralsnog in zijn huidige vorm bestaan. Over het gebruik van het buurthuis, worden nadere afspraken tussen buurt, BWD en gemeente gemaakt.

In diverse gesprekken heeft een delegatie van wijkbewoners het gemeentebestuur geïnformeerd over door de buurt ervaren overlast en zorgen die zij hebben over het gebruik van het buurthuis. Het college blijft hierover met de buurt in gesprek.

De KEEREWEER keert niet weer

Ongetwijfeld heeft u het nieuws al gehoord, gelezen of gezien: Het pontje Keereweer komt niet terug in de vaart. De coalitiepartijen in de Rijswijkse gemeenteraad stemden gisteravond voor het definitief opheffen van de veerdienst over de Vliet. De publieke tribune was gisteravond weer goed gevuld met belangstellenden, belanghebbenden. En ook het nabijgelegen Mondriaan College was aanwezig met een klas leerlingen. Zij gaven in hun inspraak termijn ook aan waarom het voor de school belangrijk is dat de pont terug zou komen. De inspraak van "de Vrienden van de Pont ", gehouden door Hans vd Stap is als bijlage bijgevoegd.

De oppositiepartijen stelden kritische vragen aan de wethouder over de manier van aanbesteden, over de opgevoerde kosten en over de motivatie om de pont uit de vaart te houden. Ook het door het college aangedragen alternatief, de nieuw aan te leggen fietsbrug, en het halverwege 2013 geplande verkeerstechnisch veiliger maken van de fietsroute vanuit Rijswijk-Zuid, werden besproken.

De wethouder "goochelt" naar ons idee met de getallen van het aantal gebruikers en benodigde financiën, waardoor het beeld ontstaat dat de pont 1000 euro per persoon per jaar gaat kosten. De wethouder heeft het onderwerp Veiligheid alleen maar gebruikt om de pont niet terug te laten komen. Wij zijn ook voor veiligheid, maar willen wel realistisch daar mee omgaan.

Ons motto was dus: RED de PONT. Als symbool hiervan hadden wij een donuts in de vorm van een reddingsboei aan de raad en het college aangeboden.

Heeft jammer genoeg niet mogen baten.

Het onderwerp is vandaag ook nog op RTV West te zien, Gisteravond in Hart van Nederland en vandaag ook in de Telegraaf . De verwachting is dat binnenkort ook op de website van de Gemeente Rijswijk een overzicht te vinden zijn van het verloop van de avond. Wat er met de pont gaat gebeuren is niet ter sprake gekomen. Misschien wordt hij, tezamen met de reserve pont, te koop aangeboden. Als er al een markt voor is in Nederland.

Het doel van de groep "Vrienden van de Rijswijkse Pont" was de Keereweer te behouden voor Rijswijk.

Gemeente belangen, tezamen met de andere oppositie partijen, wilde dit ook, niet alleen als een stuk openbaar vervoer, maar ook als cultureel erfgoed . Zij hebben aangegeven bij de verkiezingen in 2014 de pont terug te zullen halen. De tijd zal leren of het tij zal keren…

Tenslotte: De "Vrienden van de Rijswijkse Pont" bedanken allen die zich ingezet hebben voor het behoud van de pont. Zonder die ondersteuning hadden wij het niet volgehouden. Dat ons doel niet bereikt is, ligt niet aan Rijswijk-Zuid, maar is een gevolg van de politieke verhoudingen in Rijswijk.

(meer…)

Vuilnisophaaldagen