Home » 2012 » december

Monthly Archives: december 2012

Kerk moet wijken voor nieuwbouw aan Arubastraat

De Gemeente wil op de plek van de RK kerk Maria Onbevlekte Ontvangenis aan de Arubastraat een nieuwbouwproject realiseren van 27 woningen, waaronder een 16-appartementenflat van 4-hoog. Hiertoe heeft ze een ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd waartegen t/m 5 december a.s. zienswijzen kunnen worden ingebracht. De wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk omdat de functie momenteel " maatschappelijk" is en gewijzigd dient te worden in "wonen"

De Belangenvereniging heeft haar zienswijze overgebracht aan de gemeente. De hoofdpunten van deze zienswijze zijn :

  1. De belangenvereniging is akkoord met de wijziging van de functie "maatschappelijk" naar die van "wonen".
  2. De bouwhoogte voor het appartementengedeelte is te hoog. De Belangenvereniging pleit voor maximaal twee bouwlagen, of verplaatsen van de hoogbouw naar de zuidzijde. Verminderen van bouwhoogte levert tevens een verluchting van de parkeerdruk met zich mee.
  3. De Belangenvereniging wil graag uitleg over de "werkruimten" in het appartementen complex.
  4. De Belangenvereniging verzoekt u bij de realisatie extra parkeerplaatsen te creëren aan de Arubastraat.
  5. De belangenvereniging verzoekt om drie extra parkeerplaatsen te realiseren op het plangebied.

Vuilnisophaaldagen