Home » 2013

Yearly Archives: 2013

Inbraken

De laatste tijd bereiken ons regelmatig berichten over woninginbraken, niet specifiek in onze wijk, maar door heel Delft.

De politie laat het volgende weten :

Inbraken hebben een grote impact op mensen. Naast materiële schade, is een inbraak vaak een traumatische ervaring die het slachtoffer vaak jarenlang achtervolgt. De politie doet er alles aan om inbraak te voorkomen. U kunt zelf ook iets doen. Neem maatregelen om inbraak te voorkomen.

Tips om woninginbraak te voorkomen:

 • Hoort of ziet u iets verdachts? Bel direct 1-1-2.
 • Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg.
 • Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat.
 • De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg!
 • Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars.
 • Doe uw gordijnen overdag open of laat een kopje koffie op tafel staan. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is.
 • Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn.
 • Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers!
 • Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg.
 • Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren.

Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl

Is uw huis voldoende beveiligd? Doe de 1-2-3 inbraakcheck op www.123inbraakcheck.nl

Bent u getuige geweest of hebt u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.

Hoort of ziet u iets verdachts? Bel direct 1-1-2.

 • Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg.
 • Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat.
 • De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg!
 • Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars.
 • Doe uw gordijnen overdag open of laat een kopje koffie op tafel staan. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is.
 • Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn.
 • Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers!
 • Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg.
 • Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren.

Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl

Is uw huis voldoende beveiligd? Doe de 1-2-3 inbraakcheck op www.123inbraakcheck.nl

Tips om bedrijfsinbraak te voorkomen:

 • Zorg voor goed hang- en sluitwerk
 • Zorg voor goede buiten verlichting in combinatie met zicht vanaf de openbare weg of vanuit omliggende bebouwing
 • Plaats een alarm- en/of camerasysteem in uw bedrijf en geef dat duidelijk aan.
 • Zorg dat de reacatie op alarmering goed is geregeld.
 • Bekijk wat er in een inbraakwerende kluis of inbraakwerende ruimte opgeborgen kan worden.

Parkeerbeleid

Op 29 januari is de Vereniging Onze Indische Buurt uitgenodigd door het College van B&W om met hen te praten over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. Het hele College was aanwezig. Kernpunten van dit beleid zijn :

 1. Bewoners moeten dicht bij hun huis kunnen parkeren
 2. Delft wil een gastvrijheid uitstralen naar bezoekers, dus ook zij moeten makkelijk kunnen parkeren (het gaat dan m.n. om bezoekers aan de stad, niet zij die bewoners bezoekers). Met deze gastvrije uitstraling trekt meer bezoekers, en dat is goed voor de economische vitaliteit van de stad
 3. Ook bedrijven en de middenstand moeten zich kunnen vinden in het nieuwe parkeerbeleid.
 4. Eventuele invoering van vergunningparkeren gaat altijd in overeenstemming met de bewoners. Dat werd door wethouder Junius hier nogmaals benadrukt. Dit is voor onze Vereniging een zeer belangrijke toezegging.
 5. Voor alle parkeerzones dezelfde parkeervensters hanteren (dus niet meer die verschillende zones zoals dat nu het geval is)
 6. Zoekverkeer terugdringen

Dit beleid wordt 4 april behandeld in de gemeenteraad.

Voor de Indische Buurt heeft onze Voorzitter uitgesproken dat er in onze buurt niet echt sprake is van een parkeerprobleem, behalve dan ’s nachts. En dat probleem los je niet op met vergunningparkeren. De enige manier om dit op te lossen is namelijk minder auto’s, of meer parkeerplaatsen.

Door de diverse Verenigingen werd ingebracht:

 1. Uitgifte van vergunningen: indien er meer vergunningen worden uitgegeven dan dat er plaatsen zijn, dan wordt het probleem van ’s nachts parkeren niet opgelost. Gevraagd werd aan het College wat het beleid op dat punt gaat inhouden. dit zou namelijk kunnen leiden tot wachttijden als er even geen vergunningen meer uitgegeven mogen worden.
 2. Voor de Krakeelpolder werd gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de toezegging dat de parkeerplaatsen op het brandweerterrein door de personeelsleden gebruikt mogen worden. Nu is dat nog niet het geval waardoor de brandweer en alle ambtenaren die daar werken in de wijk parkeren. Vokurka noemde dat er wel een gelijkheid binnen het ambtenaren corps moet blijven bestaan (?), maar de gemeente zegde toe dit onderzoeken.
 3. Goedkopere bewonersplaatsen in de diverse parkeergarages op tijdstippen die aansluiten bij normaal bewonersgedrag (thuiskomen om half 6 en vertrekken om 9 uur).
 4. Suggestie om een transferium in te richten. Junius meldde dat die plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Deze zou komen bij eindpunt van tramlijn 19 in de TU wijk. Dit leek een verrassing te zijn.

Vuilnisophaaldagen