Home » 2015 » november

Monthly Archives: november 2015

Weekendopenstelling Dagopvang

Ondanks de langdurige stilte op deze site, gaan een aantal zaken gewoon door. Deelname aan het beheerplatform voor de dagopvang aan de Surinamestraat 1 is een van die zaken. De vereniging wordt in het beheerplatform vertegenwoordigd door Alfred Pellemans. deelnemers in het beheerplatform zijn diverse bewoners, de bedrijven aan de Surinamestraat, de gemeente, de politie (wijkagent) en PerspeKtief.

De vaste agenda van het beheerplatform is het bespreken van de incidenten die zich in de wijk met betrekking tot de cliënten van de dagopvang hebben voor gedaan. Aanvankelijk was de lijst met incidenten lang en was er veel te bespreken. Bij incidenten werden de cliënten daarop aangesproken, en volgende vaak een sanctie, zoals het ontzeggen van toegang tot de dagopvang gedurende een bepaalde periode. PerspeKtief doet dat consequent. Het gevolg is dat de cliënten zich steeds bewuster worden van hun rol, en de gevolgen van hun gedrag. Momenteel worden er per half jaar twee incidenten gemeld. Dat is een mooi resultaat.

In het beheerplatform komen ook zaken aan de orde als opening tijdens vorstperiodes. Het beleid is dat indien de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag) besluiten om de dagopvang open te houden, dat Delft dan meegaat.

Het openstellen van de dagopvang tijdens de feestdagen, is inmiddels ook al jaren gebruikelijk.

Afgelopen maanden heeft het beheerplatform zich gebogen over de vraag of de dagopvang standaard in het weekend de deuren mag openen. Na rijp beraad heeft het beheerplatform daarmee ingestemd. Onlangs bent u hierover geïnformeerd via een pamflet van PerspeKtief, of via de media.

Wat wordt bedoeld met incidenten (zoals genoemd in het beheerplan) :

  • hangen/slapen;
  • gillen/schreeuwen;
  • alcohol drinken;
  • drugsgebruik/dealen;
  • wildplassen/poepen;
  • intimiderend gedrag.

Incidenten kunt u melden bij PerspeKtief en de politie. Voor noodsituaties 112 bellen.

  • Vragen en klachten die direct te maken hebben met bezoekers van het Dienstencentrum kunnen door bewoners van het beheergebied en bedrijven uit het beheergebied 24 uur per dag gemeld worden bij het telefonisch meldpunt van het Dienstencentrum. Het Dienstencentrum houdt een registratie van meldingen bij.
  • Noodsituaties kunnen worden gemeld via het alarmnummer van de politie (112). Overige meldingen met betrekking tot delicten en overlast kunnen worden gemeld op het politiebureau, of via het algemene nummer van de politie (0900-8844). De meldkamer van de politie wordt geïnstrueerd op welke manier gereageerd moet worden op meldingen uit het beheergebied. De politie houdt voor het beheergebied Surinamestraat e.o. een registratie bij van meldingen en ondernomen acties.
  • Overlast in de openbare ruimte (schoon en heel) kan worden gemeld bij Infopunt Stadsbeheer van de Gemeente Delft (14015) en voor de Gemeente Rijswijk bij het Meldpunt Openbare Ruimte ( 14070). Een registratie wordt bijgehouden en is per kwartaal beschikbaar voor het beheerplatform. De Gemeente Delft benoemt de Surinamestraat tot meetpunt 'schoon en heel' en meet hier eens per 6 weken de stand van zaken m.b.t. 'schoon en heel'.

Vuilnisophaaldagen