Home » 2016 » oktober

Monthly Archives: oktober 2016

Bomenplannen gemeente

Onlangs werd in het Algemeen dagblad aangekondigd dat de gemeente voornemens is om met name de populieren in Delft eens flink op de schop te nemen. In het artikel werd de Vrijenbanslaan met name genoemd. vandaar dat we even hebben nagevraagd wat precies de plannen zijn. Van de gemeente kreeg ik onderstaand antwoord terug.

 

M.u.v. de populieren langs de opritten van de Reineveldbrug staat er nog geen groot onderhoud gepland voor de Indische buurt. In de komende jaren zal het beperkte budget vooral worden gericht op het in beeld brengen en gefaseerd vervangen van de risicovolle populieren en het groot onderhoud van bosplantsoen in wijken als Voorhof en Buitenhof en Tanthof. In de Indische buurt komen deze beplantingssoorten weinig voor.

In 2015 zijn alle gemeentelijke bomen geïnspecteerd. Op dit moment zijn we bezig met het inlopen van het achterstallig snoeiwerk wat hieruit naar voren is gekomen. En het vervangen van de meest risicovolle populieren. De gemeentelijke bomen worden vanaf 2015 in een cyclus van 1x per 3 jaar geïnspecteerd. Op basis daarvan wordt steeds opnieuw bekeken welke onderhoudsmaatregelen en vervangingen noodzakelijk zijn.

In de Indische buurt worden in het komende plantseizoen wel een aantal bomen herplant die in de afgelopen jaren zijn dood gegaan maar niet zijn herplant (achterstallige inboet). Deze zijn aangegeven op bijgaande tekening.

Achterstallig bomen-onderhoud Indische Buurt

Achterstallig bomen-onderhoud Indische Buurt

De groene stroken geven de gebieden aan waar de gemeente binnenkort achterstallig onderhoud aan de bomen gaat uitvoeren.

Vuilnisophaaldagen