Home » Dossiers » Bomen en groen » Procedure bestemmingsplan Delftse Hout gestart

Procedure bestemmingsplan Delftse Hout gestart

De gemeente is al enkele jaren bezig om een nieuw bestemmingsplan voor de Delftse Hout op te stellen. Door wat gedoe rondom Xotus is er een jaar vertraging opgetreden. In de ontwerpfase is intensief gesproken met het platform “Delftse Hout”, waarin ook de Vereniging Onze Indische Buurt vertegenwoordigd is. Afgelopen dinsdag was er een presentatie van het bestemmingsplan aan het platform. Er waren enkele vragen ter verduidelijking. Er was echter één onderdeel waar het platform zich niet in kon vinden. Dat betrof het toestaan van horeca op het strand van de Grote Plas. Nu staat er een kiosk die aan vervanging toe is. Het platform is indertijd akkoord gegaan met vervanging; de gemeente wil echter toestaan dat er een horecagelegenheid komt met twee verdiepingen (9 meter hoog) en een oppervlakte van 300 vierkante meter. Dat is veel groter dan Knus en het Rieten Dak samen.

Om dit rendabel te maken zullen er veel en grote feesten gegeven moeten worden, ook ’s avonds en ’s nachts. Daarmee gaat het de doelstelling, namelijk het faciliteren van de dagrecreatie, ver voorbij. Er zal veel meer autoverkeer komen, met mogelijk overlast door dronken bezoekers, en de natuurwaarde zal danig verstoord worden, door nachtelijk geluid.

De gemeente kan van de vereniging haar zienswijze tegemoet zien.De zienswijze termijn loopt van 22 november tot 2 januari. Op 18 december, zeg maar de dag van het begin van het kerstreces, heeft de gemeente bedacht om een inloopavond te organiseren in de Papaver.

Het plan is te vinden op de site van de gemeente.

Vuilnisophaaldagen