Home » Dossiers » Leefbaarheid » Praktijkschool verhuist niet naar Brasserskade

Praktijkschool verhuist niet naar Brasserskade

De acties uit de buurt, waaraan naast vele buurtbewoners ook de vereniging actief heeft deelgenomen, hebben de gemeente doen inzien dat de praktijkschool net iets teveel van het goede zou zijn voor onze buurt. Felicitaties voor iedereen die daaraan mee heeft gewerkt.

== Persbericht van de gemeente Delft ==

Burgemeester en wethouders van Delft hebben besloten dat de Praktijkschool van het Grotius College niet verhuist naar de Borneostraat. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek waarin zorgvuldig gekeken is of de planvorming ruimtelijk, financieel en beleidsmatig mogelijk is. Alles overwegend, is het college tot de conclusie gekomen dat de verhuizing ruimtelijk en financieel mogelijk is, maar beleidsmatig niet wenselijk is. Het college heeft daarom besloten om deze ontwikkeling niet verder door te zetten en een andere plek te zoeken voor de Praktijkschool.

Herhuisvesting van de Praktijkschool was een actief proces. Met een delegatie uit de buurt Brasserskade is een constructieve dialoog aangegaan. Daaruit bleek dat de gemeente de twijfels bij een deel van de buurt niet weg konden nemen. Ook het Grotius College heeft recent kenbaar gemaakt dat het twijfels heeft over of de locatie op dit moment het juiste leerklimaat biedt voor de doelgroep van het praktijkonderwijs.

De gemeente zoekt naar een tijdelijke bestemming voor het schoolgebouw. Het wijkcentrum blijft vooralsnog in zijn huidige vorm bestaan. Over het gebruik van het buurthuis, worden nadere afspraken tussen buurt, BWD en gemeente gemaakt.

In diverse gesprekken heeft een delegatie van wijkbewoners het gemeentebestuur geïnformeerd over door de buurt ervaren overlast en zorgen die zij hebben over het gebruik van het buurthuis. Het college blijft hierover met de buurt in gesprek.

Vuilnisophaaldagen