Home » Dossiers » Verkeer » De KEEREWEER keert niet weer

De KEEREWEER keert niet weer

Ongetwijfeld heeft u het nieuws al gehoord, gelezen of gezien: Het pontje Keereweer komt niet terug in de vaart. De coalitiepartijen in de Rijswijkse gemeenteraad stemden gisteravond voor het definitief opheffen van de veerdienst over de Vliet. De publieke tribune was gisteravond weer goed gevuld met belangstellenden, belanghebbenden. En ook het nabijgelegen Mondriaan College was aanwezig met een klas leerlingen. Zij gaven in hun inspraak termijn ook aan waarom het voor de school belangrijk is dat de pont terug zou komen. De inspraak van "de Vrienden van de Pont ", gehouden door Hans vd Stap is als bijlage bijgevoegd.

De oppositiepartijen stelden kritische vragen aan de wethouder over de manier van aanbesteden, over de opgevoerde kosten en over de motivatie om de pont uit de vaart te houden. Ook het door het college aangedragen alternatief, de nieuw aan te leggen fietsbrug, en het halverwege 2013 geplande verkeerstechnisch veiliger maken van de fietsroute vanuit Rijswijk-Zuid, werden besproken.

De wethouder "goochelt" naar ons idee met de getallen van het aantal gebruikers en benodigde financiën, waardoor het beeld ontstaat dat de pont 1000 euro per persoon per jaar gaat kosten. De wethouder heeft het onderwerp Veiligheid alleen maar gebruikt om de pont niet terug te laten komen. Wij zijn ook voor veiligheid, maar willen wel realistisch daar mee omgaan.

Ons motto was dus: RED de PONT. Als symbool hiervan hadden wij een donuts in de vorm van een reddingsboei aan de raad en het college aangeboden.

Heeft jammer genoeg niet mogen baten.

Het onderwerp is vandaag ook nog op RTV West te zien, Gisteravond in Hart van Nederland en vandaag ook in de Telegraaf . De verwachting is dat binnenkort ook op de website van de Gemeente Rijswijk een overzicht te vinden zijn van het verloop van de avond. Wat er met de pont gaat gebeuren is niet ter sprake gekomen. Misschien wordt hij, tezamen met de reserve pont, te koop aangeboden. Als er al een markt voor is in Nederland.

Het doel van de groep "Vrienden van de Rijswijkse Pont" was de Keereweer te behouden voor Rijswijk.

Gemeente belangen, tezamen met de andere oppositie partijen, wilde dit ook, niet alleen als een stuk openbaar vervoer, maar ook als cultureel erfgoed . Zij hebben aangegeven bij de verkiezingen in 2014 de pont terug te zullen halen. De tijd zal leren of het tij zal keren…

Tenslotte: De "Vrienden van de Rijswijkse Pont" bedanken allen die zich ingezet hebben voor het behoud van de pont. Zonder die ondersteuning hadden wij het niet volgehouden. Dat ons doel niet bereikt is, ligt niet aan Rijswijk-Zuid, maar is een gevolg van de politieke verhoudingen in Rijswijk.


Inspreken raadsvergadering dinsdag 6 november 2012
Goedenavond dames en heren,
Met enige aarzeling maken wij, de Vrienden van de Rijswijkse Pont, vanavond gebruik van het inspreekrecht .
Wij zijn hier voor de zoveelste keer bij elkaar om te luisteren naar een debat over het pontje de Keereweer. Wat valt er voor ons nog te zeggen over de pont: alles lijkt al een keer gezegd.
Wij realiseren ons dat het nu 1,5 jaar (! ) geleden is, dat de eerste geruchten over een sneaky weg bezuinigen van de pont de ronde deden.
En dat het precies een jaar geleden is, dat deze raad besloot dat de pont nog heel het jaar 2012 zou varen. Weliswaar was er maar voldoende geld begroot voor een exploitatie van een half jaar, maar de wethouder kreeg ook als opdracht mee om samen, met de nadruk op samen, met de gebruikers mogelijkheden van aanvullende financieringen te zoeken. Tot drie maal toe beweert de wethouder naar ons toe te komen. Maar laat het telkens afweten.
De wethouder ging zijn eigen gang.
Het ongeval op 31 januari geeft het college de mogelijkheid het pontje eerder op te heffen dan eigenlijk de opzet was. De berichten in de Telegraaf van 26 oktober j.l. lijken deze opzet te bevestigen: "vaar jij een half jaartje op dat bootje , dan is het geld op en dan heb je een baan bij de plantsoenendienst.
Dat de onderzoeken, te weten die van de Onderzoeksraad van de Veiligheid en van de KLPD , uitwijzen dat de verantwoordelijke wethouder Jense, onvoldoende aandacht aan de bekwaamheid van die persoon en de exploitatie had besteed, heeft ons niet verbaasd. Wij hadden hier in december 2011 al voor gewaarschuwd.
De wethouder ging zijn eigen gang.
Na het rapport van de Onderzoeksraad en na de raadsvergadering van 3 juli zegt het college ineens het pontje wel serieus te nemen. En wil dat door middel van twee onderzoeken bij gerenommeerde -dure- bureaus bewijzen.
Bezuinigen is nu niet nodig: dat hiervoor een bedrag van -geschat- € 60000 betaald moet worden is geen bezwaar.
De portefeuille houder, tezamen met een delegatie van 6 ambtenaren, gaat wel op bezoek bij twee pontjes in het land maar nog steeds niet bij de Contact Groep Rijswijk Zuid. Deze hebben een gesprek op het gemeentehuis, in afwezigheid van de wethouder. Bovendien vind de contactgroep niets van hun aanbevelingen terug in het raadsvoorstel, zoals u zelf heeft kunnen lezen.
De wethouder ging en gaat zijn eigen gang.
De hele gang van zaken is zoals wij verwacht hadden. Namelijk, de gemeente, in deze wethouder Jense, maakte een cruciale fout met de uitbesteding van de exploitatie, en probeert dit te maskeren door een duur rapport te laten opstellen. Na lezing van dit rapport is ook duidelijk wie de opdrachtgever was . In het kostenoverzicht van het rapport zijn alle aanbevelingen opgenomen waardoor de kosten flink opgeschroefd worden, voordat het pontje ook maar kan varen. Wij missen nog net de kosten voor een lieftallige badjuffrouw naast de noodzakelijk geachte zwembadtrapjes die eventuele drenkelingen uit het water moet helpen. Natuurlijk zijn wij ook voor veiligheid maar je kan het ook
– met opzet- overdrijven. De Delftse roeiverenigingen die ook de Vliet veelvuldig delen met de binnenscheepvaart zullen geen windmeters etc. op hun boten gaan monteren.
Er ligt een veiligheidsrapport op tafel, maar wat als u besluit om de pont definitief niet meer te laten varen. Dan ligt een rapport van 60.000 euro gemeenschapsgeld na een tijdje in de onderste lade, zo niet in de prullenbak. Navraag bij de landelijke Vereniging van Voetveren leert namelijk dat men helemaal niet zo blij is met de uitkomsten. Er varen bijna 300 pontjes in ons land en het aantal ongelukken is nihil. Men vind iedere situatie anders, en zijn daarom niet geneigd om deze kostbare aanbevelingen over te nemen.
Het college heeft Veiligheid nu hoog in het vaandel staan. Maar, leden van de raad, als u kritisch naar de verschillende aanbevelingen kijkt zult u met ons moeten constateren dat hier wel wat op "bezuinigt" kan worden. Het zijn ook maar aanbevelingen, geen voorschriften.
De wethouder legt de beslissing en daarmee de verantwoordelijkheid met dit naar ons idee infame voorstel nu weer bij de raad: hij wast zijn handen in onschuld. U heeft als raad de lastige taak om in deze economisch moeilijke tijden keuzes te moeten maken waar te bezuinigen. Bij allerlei instanties en onderwerpen, ook bij het gemeentelijk apparaat : het z.g.n "snijden in eigen vlees". Wat dat betreft hebben wij wel een suggestie.
Het CDA bij monde van de hr. de Graaf beweert tijdens de begrotingbespreking van vorige week: De mensen van het Pontje lijken er alleen op eigen voorwaarden uit te willen komen. Wij willen er op wijzen dat voor een gesprek minstens twee partijen nodig zijn. Als de wethouder een "radio stilte" instelt lijkt het ons, en voor iedereen, duidelijk waar het probleem zit. Jammer genoeg beweert het CDA ook , weliswaar in bredere zin: Als CDA hebben we gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag. Wij als Vrienden van de Pont hebben het de afgelopen 18 maanden niet gemerkt!
Ter afsluiting: het college gebruikt "Veiligheid" nu als middel om de pont uit de vaart te houden. Stelt geen geld ter beschikking. De Vrienden van de Keereweer zijn ook voor veiligheid, maar ook voor terugkeer van de pont !
Om dit symbolisch te illustreren bieden wij u vanavond "een reddingsboei" aan met de vraag : RED de PONT!

Vuilnisophaaldagen