Home » Dossiers » Verkeer » Gemeenteraadsvergadering Rijkswijk over het Pontje

Gemeenteraadsvergadering Rijkswijk over het Pontje

Uitnodiging van Gemeentebelangen Rijswijk:

Gemeenteraadsvergadering
dinsdag 6 november 2012 20.00 uur

Aan alle belanghebbenden van de Rijswijkse Pont

Komende dinsdag 6 november wordt er in de Gemeenteraadsvergadering het voorstel behandeld, waarin de mogelijkheden en de consequenties van het al dan niet hervatten van de vaart van de Rijswijkse pont, aan de orde komt. In het voorstel geeft het College van B&W aan, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en tegen welke kosten het pontje daarna weer in de vaart kan worden gebracht.

Cruciaal in dit voorstel is het feit, dat er ineens een ander onderwerp naar voren wordt geschoven onder de noemer 'verkeersveiligheid over de weg'. Vanuit deze insteek wil het College namelijk de bewoners van Rijswijk-Zuid zoet houden en hen (na jarenlang steggelen) toezegging doen, dat de verkeersveiligheid op het kruispunt Jaagpad-Haantje-Lange Kleiweg op de korte termijn verbeterd zal worden. Met name voetgangers en fietsers zullen hiervan profiteren.

Gemeentebelangen Rijswijk vindt dat er appels met peren worden vergeleken en ziet niet in, dat verbetering van de verkeersveiligheid plotsklaps een directe link heeft met een openbaar vervoersvoorziening.

Om gezamenlijk de strijd te blijven voeren, nodigen wij u uit om op dinsdag 6 november a.s. weer in grote getale tijdens deze vergadering aanwezig te zijn op de publieke tribune, zodat verantwoordelijk wethouder Jense weet, dat het u nog steeds ernst is en dat de verkeerssituatie Haantje / Lange Kleiweg los staat van de gehele kwestie rond het pontje.

Gemeentebelangen Rijswijk zal er alles aan doen om het pontje weer in de vaart te krijgen, maar heeft daar wel uw steun bij nodig.

Gemeentebelangen Rijswijk

Vuilnisophaaldagen