Home » Dossiers » Leefbaarheid » Praktijkschool Brasserskade

Praktijkschool Brasserskade

De Gemeente wil in het pand van de Daltonschool aan de Borneostraat de praktijkschool van het Hugo Grotius vestigen. Het gaat om ongeveer 150 leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar, waarvan maximaal de helft regelmatig op school zal zijn. De overige lopen stage bij een bedrijf of instelling.Hierbij wordt ook het er tegenoverliggende pand van Breed Welzijn aan de Brasserskade betrokken. De buurtbewoners zijn op 4 september toen de Gemeente een inloopavond voor omwonenden had georganiseerd van deze ” plannen” op de hoogte gesteld. Wederom is er in een eerder stadium geen enkele vorm van overleg of inspraak met de buurtbewoners of onze Vereniging geweest. Onbegrijpelijk gezien de ervaringen die zijn opgedaan in het verleden met de vestiging van de Dagopvang voor daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat. Het gevolg is natuurlijk dat de buurt op zijn achterste benen staat. De Bras vindt dat er geen sprake is van een evenwichtige spreiding van onderwijsinstellingen over de stad. Tegen een lagere school die er ook altijd gezeten heeft bestaat bij de omwonenden geen bezwaar, maar nog een school met leerlingen in de pubertijd vindt men teveel van het goede. Met het Mondriaan met bijna 4000 leerlingen, de dagopvang voor daklozen en verslaafden, het begeleid wonen project op de hoek van de Bras en nog een school met pubers vindt men zich netjes gezegd overbedeeld tov andere wijken in Delft. Voorts is een punt van zorg dat de bewoners vrezen dat de buurthuisfunctie voor de buurt sterk zal afnemen, terwijl dit een momenteel een sterk bindende factor in de buurt is.

In een gesprek met Wethouder Vokurka zijn op 26 september de zorgpunten van de bewoners naar voren gebracht, een oplossing is echter nog niet voorhanden.

Vuilnisophaaldagen