Home » Dossiers » Duurzaam » Energiecampagne Vrijenban

Energiecampagne Vrijenban

De energiecampagne van de gemeente voor de wijk Vrijenban is afgerond.

Ongeveer 60 huishoudens vroegen een offerte aan. Er zijn 46 offertes uitgebracht. Bij een aantal woningen bleken de gevraagde maatregelen niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld omdat het dak niet geschikt is voor zonnepanelen of omdat de spouwmuur te smal is voor goede spouwmuurisolatie.

Veertien huizenbezitters hebben op dit moment opdracht gegeven aan BAM of Energiegarant voor één of meerdere maatregelen. Daarnaast heeft een aantal bewoners nog geen beslissing genomen, heeft maatregelen genomen via een ander bedrijf en/of wil de maatregelen op een later tijdstip combineren met een grotere verbouwing. Een aantal mensen heeft afgezien van maatregelen omdat ze op dit moment de investering te hoog vinden. De grafiek hieronder toont hoeveel keer de verschillende maatregelen zijn uitgevoerd. Daarin is te zien dat zonnepanelen met afstand de meest populaire maatregel is, in totaal zijn er bijna 60 zonnepanelen besteld. Ook vloerisolatie en de HR-ketel zijn een aantal keren gekozen.
Er zijn ook bewoners die voor een andere leverancier hebben gekozen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. In totaal zijn of worden er bij minimaal 17 woningen één of meer maatregelen aan de woning uitgevoerd. 18 bewoners hebben een maatwerkadvies uit laten voeren. Ook heeft een aantal eigenaren maatregelen in eigen beheer uitgevoerd. Het precieze aantal woningen dat maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de campagne weten we hierdoor niet.

Maatregel
Aantal woningen
Vloerisolatie 6
Spouwmuurisolatie 1
Dakisolatie 1
HR++ glas 1
Monumentenglas 1
Kozijnen 1
Zonnepanelen 10
HR-ketel 3
Ventilatie 2
Overige maatregelen 1
Totaal 25

Vergeet niet om subsidie aan te vragen voor de zonnepanelen via agentschapnl.nl of bij de gemeente.

De subsidieregeling Bestaande Stad spaart energie van gemeente Delft, is verlengd tot 31 juli 2013. U kunt dus nog een aanvraag indienen. Deze regeling staat open voor alle huiseigenaren in Delft die het energielabel van hun woning minimaal 10 % verbeteren. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: www.delft.nl/bestaandestad.
Er is ook een landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen. U kunt hier 15% subsidie krijgen op de aanschafkosten van de panelen (minimaal 600Wp), maar u krijgt geen subsidie over installatiekosten. U moet hiervoor een getekende offerte kunnen tonen, waarvan de opdracht verstrekt is na 2 juli 2012.
Let op: het is niet toegestaan om van beide subsidieregelingen gebruik te maken. U moet dus een keuze maken wat voor u het voordeligst is. http://www.agentschapnl.nl/nl/node/462389

 

Vuilnisophaaldagen