Home » Dossiers » Verkeer » Ernstige hinder door uit de vaart nemen van Rijswijkse pont

Ernstige hinder door uit de vaart nemen van Rijswijkse pont

Bekend is dat alle gemeenten moeten bezuinigen, ook de Gemeente Rijswijk.

Sinds 80 jaar vaart de “Keereweer” over de Vliet ter hoogte van het oude Pasgeld aan het einde van de Broekmolenweg. Veerbaas Aad van Geest heeft de laatste 21 jaar met vakmanschap het pontje bediend waar ook veel bewoners van de Indische Buurt, veelal scholieren en mensen die hun baan in Rijswijk hebben dagelijks gebruik van maakten.
Als bezuinigingsmaatregel dacht de Gemeente Rijswijk te kunnen besparen op dit pontje door Aad niet meer te laten varen, maar dit door iemand met minder vakmanschap te laten doen. Resultaat : een aanvaring met een binnenvaartschip waarbij 2 mensen te water raakten (januari 2012). Vervolgens een onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Verkeersveiligheid, waarvan het rapport inmiddels is verschenen, dat nu in de Gemeenteraad van Rijswijk is besproken. Nog steeds vaart het pontje echter niet en zit schipper Aad van Geest niet op zijn Keereweer.
Wij willen de partij die zich volop inzet voor het behoud van het pontje, dat tegen redelijke tarieven en met vakmanschap wordt bestuurd, waarbij de veiligheid hoog in het vaandel staat, graag een steun in de rug geven. Gemeentebelangen, veel succes in jullie strijd voor behoud van een veilige pont-verbinding tussen Rijswijk en Delft.

Vuilnisophaaldagen