Home » Dossiers » Politiek » Slopen Muurtje – 2

Slopen Muurtje – 2

Het blijkt dat het te slopen muurtje, waarvoor de gemeente onlangs een sloopvergunningen heeft afgegeven, van veel recentere datum is dan was aangenomen. Volgens het Algemeen Dagblad is het muurtje in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd, en zou gebouwd zijn als herinnering aan vroegere tijden. Toch valt het onder de monumentenzorg. Wellicht komt er een herinnering terug op die plek ?

Vuilnisophaaldagen